• Amenzi de 30.000 lei pentru vânzarea ţigărilor la bucată Amenzi de 30.000 lei pentru vânzarea ţigărilor la bucată
    Scris de
    În această perioadă a anului, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale verifică unităţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în apropierea instituţiilor de învăţământ. În doar două zile oamenii legii au aplicat şase sancţiuni contravenţionale agenţilor economici care au fost depistaţi că vindeau ţigări la bucată. Valoarea totală a…
Monitorul de Galati - Ziar print si online - Monitorul de Galati - Ziar print si online
În şedinţa de Consiliu Local ce va avea loc pe data de 28 martie, consilierii locali urmează să voteze noile tarife pentru serviciul de transport public local de persoane realizat de către Societatea TRANSURB S.A. Galaţi. În cazul în care aleşii vor fi de acord, preţul unui bilet pentru o călătorie va creşte de la 1,50 lei cât este în prezent, la 2,00 lei, iar dacă biletul va fi cumpărat de la conducătorii auto ai mijloacelor de transport în comun, preţul va fi de 2,50 lei.După cum se arată în documentele care însoţesc proiectul de hotărâre, ”asigurarea cererii de transport…
Scris de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală facilitează îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice centrale şi locale şi ale instituţiilor publice, asigurând, prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen, administrat de ANAF, acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetăţenilor.Prin înrolarea unităţilor administrativ-teritoriale/ instituţiilor publice în aplicaţia informatică PatrimVen se asigură accesul electronic la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice, cum sunt informaţii referitoare la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/ anuale ale contribuabililor, adeverinţe de venit, certificate de atestare fiscală, extragerea datelor referitoare la situaţia fiscală a contribuabililor.Facem precizarea că, prin intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3592/…
În cazul producerii unui accident rutier care se soldează cu vătămarea corporală a victimei sau cu decesul acesteia, partea vătămată, respectiv rudele acesteia (în cazul decesului) se pot constitui parte civilă în vederea acoperirii prejudiciului suferit. Este indicat ca victima/rudele victimei să apeleze la ajutorul unui avocat specializat încă de la început, din faza de urmărire penală, pentru ca acesta să participe la toate actele de urmărire penală (declaraţii, expertiză judiciară, expertiză tehnică etc.) şi, de asemenea, să comunice cu societatea de asigurări în numele persoanei vătămate şi a familiei acesteia.Cine plăteşte despăgubirile?1. Dacă maşina care produce accidentul este asigurată…
Ce este certificatul energetic? Certificatul energetic este un document cu caracter informativ care ofera date cu privire la consumurile de energie ale unei cladiri. Consumurile de energie cuprinse in certificatul energetic sunt urmatoarele: consum de energie pentru iluminat, pentru ventilare, pentru climatizare, pentru preparare apa calda, pentru incalzire. Ce informații conține un certificat energetic- față Un certificat energetic trebuie să cuprindă în conținutul său următoarele informații, pe partea de față a documentului, adică prima pagină a certificatului energetic: - la partea superioară a certificatului energetic se vor trece câteva informații de identificare ale acestuia; în acea partea se va trece…
Judecătoria Constanţa a admis cererea formulată de reclamantul B.A. prin care a solicitat instanţei să oblige Asociaţia de Proprietari nr. X să efectueze lucrările de hidroizolaţie la acoperişul blocului unde acesta deţine un apartament, precum şi să plătească reclamantului despăgubiri materiale pentru degradările aferente imobilului acestuia prin infiltrarea apei pluviale.În fapt, Asociaţia de Proprietari a efectuat o lucrare de reparaţie a acoperişului, dar lucrarea s-a realizat defectuos, astfel încât apele pluviale s-au infiltrat în apartamentul proprietarului, deteriorându-l. Din raportul de expertiză tehnica judiciară efectuat în cauză rezultă că apartamentul a suferit daune la tavane şi la pereţii camerelor ca urmare…
Infracţiunea de însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor este prevăzută în Codul penal la art.243 şi incriminează fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit celui care l-a pierdut sau autorităţilor sau de a dispune de acel bun ca fiind al său. De asemenea, infracţiunea incriminează şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine unei alte persoane, ajuns din eroare la făptuitor.Un bun este considerat pierdut atunci când persoana care îl deţinea a încetat fără voia sa să mai aibă un contact material cu bunul, deci aceasta nu ştie unde…
Cu începere de la 1 februarie 2017, conform Legii 1/2017, au fost eliminate o serie de taxe percepute de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi Biroul Apostilă. Noile taxe au fost afişate la sediu şi pe site-ul Instituţiei Prefectului. Astfel, pentru serviciile de apostilare nu se mai percepe nicio taxă. Pentru documentele de călătorie se percep doar: taxa pentru paşaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) - 258 lei; taxa pentru paşaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub…
Scris de
Divorţul reprezintă o modalitate legală de desfacere a căsătoriei ca urmare a acordului dintre soţi sau din motive imputabile cel puţin unuia dintre aceştia. Potrivit art. 373 din Noul Cod Civil, divorţul poate avea următoarele forme: divorţul prin acordul părţilor; divorţul pentru motive temeinice, denumit şi divorţ din culpă; divorţul ca urmare a unei separări în fapt de cel puţin 2 ani; divorţul la cererea soţului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.Divorţul prin acord reprezintă cea mai simplă şi rapidă modalitate de desfacere a căsătoriei întrucât nu se administrează probe, nu se audiază martori, iar hotărârea nu…
PREŞEDINTEDISPOZIŢIA NR. 15din 19 ianuarie 2017 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 ianuarie 2017, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea…
Pagina 1 din 16