Podul de peste pârâul Găunoasa, de pe drumul judeţean 251G, care leagă localităţile Valea Mărului şi Măcişeni, a fost afectat de o surpare a terenului din zonă. La faţa locului s-au deplasat echipe de la Consiliul Judeţean Galaţi. Circulaţia a fost închisă pe acest pod, iar în zonă a fost realizată o variantă ocolitoare provizorie. Se vor realiza expertize tehnice, pe baza cărora se va identifica soluţia cea mai bună şi mai rapidă  de refacere a podului.

Din cauza fenomenelor meteo, începând cu orele 15:00, a fost restricţionat total traficul pe Şoseaua Dig Brăila-Galaţi, a anunţat IPJ Brăila. La ieşirea din Galaţi către Brăila, în zona cartierului Siret, era plasat un filtru de jandarmi şi o masină de la Poliţia Rutieră Brăila. S-au format cozi în trafic. Foarte de puţini şoferi doreau să ocolească spre Brăila pe drumul vechi deoarece nu voiau să parcurgă câţiva zeci de kilometri în plus. ”Eu am venit acum 25 de minute de la Brăila, pe dig. Acum vreau să mă întorc acasă şi nu mă lasă. Unde văd ei polei că nu e polei. Am mers pe dig şi în condiţii mai grele. Măcar în cololană să ne lase să pornim. Nu e normal să stăm aici, nu au de ce să închidă digul", spuneau, supăraţi, şoferii. Unii erau şi cu copii în maşină şi trebuiau să ajungă în sate aflate după ieşirea din Brăila, către Buzău, şi spuneau că dacă ar merge pe drumul vechi ar ocoli şi ar ajunge prea târziu. S-a întors din drum şi o maşină care ducea călătorii la aeroport, la Bucureşti, şi care avea călători şi din Brăila, sperau să ajungă la timp. Dupa ora 16.00 s-a luat decizia ca să se reia controlat circulaţia pe Şoseaua Dig, în colane, altermativ, însoţiţi de echipaje de poliţie şi utilaje de la deszăpezire. În plus, pe dig erau şi Sărăriţe care împrăştiau material antiderapant.

 CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 22 03 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 8A;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Aleea Nina Cassian" unei artere de circulație;
 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterană în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 26 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale 7 Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Hagivio S.R.L. pentru proprii angajați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 50D;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 15;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 3;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Cantinei de Ajutor Social a imobilului situat pe strada Dogăriei, nr. 26 A ;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Galați în vederea publicării listei restanțierilor pe pagina de internet a municipiului;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local privind Grădinița cu Program Normal nr. 6 din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Domnească, nr. 25;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I";
 • Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galati cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Serviciul de Asistență Medicală Galați, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local "Înființare Centru de Permanență situat în Cartier Mazepa II";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Redimensionare Instalație electrică Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier de producție";
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat în Galați, Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 16,54 mp și suprafața de 35,06  mp reprezentând cota-parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Domnițeanu Viorica, în calitate de reprezentant legal al Societății Biomedical Clinique S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr 39A;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 90;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Borzești, nr. 40;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind achiziționarea a 8 tramvaie noi în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Galați "Sf. Ioan" Galați";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul memoriei";
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 468/25.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Campus Școlar la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - corp B";
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Grădina de vară și spații de protocol - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 17,16 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica în calitate de reprezentant legal al Societății Optim Life Family S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 62 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir", cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru R.A. Administrația Zonei Libere Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Transurb S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați din România și Municipiul Cahul din Republica Moldova;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C21, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C22, aferent asociatiei de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD1, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD2, aferent asociatiei de proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD3, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească, nr. 15, Centru, aferent asociatiei de proprietari nr. 160 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E7, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E8, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe - bloc SD9C, aferent asociației de proprietari nr. 322 din Municipiul Galati";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performantei energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de Locuințe și sprijin pentru tineri” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciară care apartin domeniului public al municipiului Galati;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor si str. Dr. Carnabel intre str. Basarabiei si str. V. Alecsandri" cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Proiect de hotărâre privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati, si aprobarea organigramei si a statului de functii;
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat in municipiul Galati, strada Fraternitatii nr. 1, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației ”Andreiana Juventus”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării       lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Ana”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Întâmpinarea Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării     lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Nectarie” - Barboşi
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Pogorârea Sfântului Duh”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”  
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Grigorie Teologul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Schimbarea la Fața”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Adormirea - Cimitir Eternitatea”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Cruce”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Trei Ierarhi”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire a „Cantinei sociale și  Centrului de zi pentru copiii proveniți din  familii defavorizate de pe lângă Parohia „Sfântul Vasile ”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Martiri Brâncoveni”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Atanasie Patelarie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Romano-catolică”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a  locașului de cult al Bisericii  Evanghelice Creștine
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a „Bisericii creștine de rit vechi-Sfântul Nicolae”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii  Reformate
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată;
 • Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 73384/01.08.2006;
 • Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului Gheorghe Victor Dumănescu;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2018, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Gospodarire Urbana S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse
 • Gălăţenii vor putea beneficia de servicii medicale sau tratamente într-un nou Centru de Permanenţă ce va fi deschis în cartierul Mazepa. În acest sens, Primăria va încheia un parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin Parohia ”Sfinţii Trei Ierarhi” Galaţi, şi va pune la dispoziţia comunităţii, demisolul clădirii ”Centrul Social Multifuncţional”, situat în str. Ovidiu nr.10 - 12, în vederea înfiinţării unui Centru de Permanenţă. Clădirea se află în fază finală de execuţie şi are amenajate, la demisol, 4 cabinete medicale şi alte anexe.
  În aceaşi clădire ar urma să-şi desfăşoare activităţile educative şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 6, deoarece actualul sediu situat pe strada Română, nu are autorizaţie sanitară şi nu este potrivit pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

  ”Având în vedere propunerea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin Parohia ”Sfinţii Trei Ierahi” Galaţi de a pune la dispoziţia comunităţii, imobilul Casa Parohială şi o suprafaţă de teren situată în curtea Bisericii din str. Ovidiu nr.10 şi memoriul depus de Grădiniţa cu Program Normal nr.6 prin care se precizează că actualul sediu al unităţii de învăţământ nu are autorizaţie sanitară şi nu este potrivit pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, se propune relocarea Grădiniţei cu Program Normal nr. 6, din actualul sediu situat în strada Română, în spaţiul pus la dispoziţie de către Parohia ”Sfinţii Trei Ierarhi”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării Consiliului Local în data de 22 martie 2018.

  Astfel, la şedinţa ordinară de Consiliu Local vor fi supuse spre aprobare două proiecte de hotărâri privind asocierea între municipiul Galaţi, Parohia ” Sfinţii Trei Ierarhi” şi Serviciul de Asistenţă Medicală Galaţi, în vederea înfiinţării Centrului de Permanenţă situat în cartierul Mazepa” şi proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Galaţi cu Parohia ” Sfinţii Trei Ierarhi” în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Galaţi, privind Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 din Galaţi.

  Primarul Ionuţ Pucheanu a declarat că al treilea Centru de Permanenţă va fi deschis în zona Portului, din zona veche a oraşului, urmând ca anul viitor să mai fie deschis unul în Tiglina 1, la fostul Centru de Transfuzii, şi unul pe zona Micro 19- 20- 21. Reamintim că primul Centru de Permanenţă a fost inaugurat anul trecut în cartierul Micro 39.

  Prefectul Dorin Otrocol plănuieşte în perioada următoare, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Primăriei, ai distribuitorului de energie termică şi cu o serie de sindicalişti pentru a discuta ce se va întâmpla cu angajaţii societăţii, în condiţiile în care, cel mai probabil, sistemul centralizat de termoficare se va închide definitiv în acest an. Soarta celor peste 400 de angajaţi ai Calorgal va fi dezbătută într-o şedinţă care va avea loc la Prefectura Galaţi, în perioada următoare, anunţă Dorin Otrocol.

  Până la întâlnire, administratorul special al Electrocentrale S.A., Sinan Mustafa anunţă posibila întrerupere a furnizării agentului termic in municipiul Galati datorită faptului că municipalitatea înregistrează datorii către producătorul de agent termic primar.
  ”Având în vedere restanţele de peste 6.9 milioane Ron înregistrate de distribuitor care ar fi trebuit încasate de societatea noastră până la sfârşitul lunii Februarie este foarte posibilă sistarea furnizării agentului termic începând cu zilele următoare. Sper totuşi că distribuitorul va efectua plăţile necesare pentru a evita o astfel de situaţie neplăcută”, a anunţat administratorul special al CET, Sinan Mustafa pe pagina sa de facebook. Mai exact, gălăţenii ar putea rămâne fără căldură, începând din această seară. Conform contractului încheiat între CET şi Calorgal, gălăţenilor ar trebui să le fie furnizată energie termică până la data de 31 martie, cu condiţia ca municipalitatea să plătească în avans.

  Primăria Galaţi anunţă că, oferta declarată câştigătoare pentru contractul de achiziţie publică având ca obiect ”Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5, str. Roşiori” (proiectare şi execuţie) a fost cea depusă de Asocierea S.C. Lemacons S.R.L. – S.C. S&M Expert Project S.R.L. Preţul total al ofertei este 7.944.000 lei fără T.V.A, atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie.

  Termenul de realizare a investiţiei este de 20 de luni calendaristice din momentul în care va fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

  Legea prevenirii, prin care se reglementează o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, a intrat de curând în vigoare. Potrivit actului normativ, instituţiile cu atribuţii de control au trei luni la dispoziţie pentru a elabora şi publica ghidurile pe site-ul lor deoarece toate autorităţile şi instituţiile cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia că, în trei luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni speciale dedicate informării publice privind legislaţia în vigoare, drepturile şi obligaţiile în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. Legea prevenirii impune ca în cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în dispoziţiile legale, agentul constatator trebuie să încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.

  ”Mediul de afaceri avea mare nevoie de această lege. Poate că această lege nu este perfectă, însă este un mare pas înainte şi cu siguranţă va veni în sprijinul antreprenorilor. Nu este puţin lucru ca firmele să nu mai fie amendate pentru o serie de mai bine de 400 de contravenţii care intră sub auspiciile Legii Prevenirii. Ei vor fi obligaţi să pună în practică un plan de conformare cu o durată de maxim 90 de zile. Trei luni este o perioadă rezonabilă în care firma îşi poate îndrepta greşelile. Aşa cum am mai spus, întotdeauna ALDE va face tot ce poate pentru spijinirea mediului de afaceri, iar punerea în aplicare a acestei legi nu poate decât să ne bucure”, a declarat preşedintele ALDE Galaţi, Cristian DIMA, fost secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat care a mai adăugat: ”Este proiectul la care am lucrat cu drag şi, desigur, aş fi dorit să aibă o alta amplitudine şi sfera de aplicabilitate să fie mai lărgită, precum şi elementele contravenţionale stipulate să fie permanent actualizate în funcţie de problematica cu care se confruntă mediul de afaceri şi în acest fel să se parafeze o colaborare bazată pe principiul respectului reciproc între antreprenori şi organele statului cu atribuţii de control”.

  Alegerile Preşedintelui Federaţiei Ruse vor avea loc duminică, 18 martie 2018. Pentru desfăşurarea votului, pentru cetăţenii ruşi aflaţi în Galaţi, Brăila, Tulcea sau Constanţa este înfiinţată o secţie de votare la Constanţa, la Consulatul General al Rusiei.

  În conformitate cu legislaţia rusă în vigoare, cetăţenii care locuiesc permanent în afara Federaţiei Ruse sau care se află în judeţele menţionate, pe baza invitaţiilor private, în călătorii de serviciu, de business şi turistice, sunt incluşi pe lista alegătorilor pe baza cererii orale în ziua alegerilor. Votul va avea loc între orele 8:00 şi 20:00.

  Pentru obţinerea buletinului de vot şi participarea la alegeri este necesar să fie prezentat paşaportul valabil al cetăţeanului Federaţiei Ruse care să confirme identitatea cetăţeanului Federaţiei Ruse sau un document care îl înlocuieşte.

  Poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat doi cetăţeni din R. Moldova care transportau cu un autoturism aproximativ 240 kilograme de peşte fără a deţine documente legale.

  "În data de 15 martie a.c., la ora 15.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi - I.T.P.F. Iaşi, aflaţi într-o misiune specifică, au oprit în trafic pentru control, în zona Port Bazin Nou, un autoturism marca Nissan Almera, înmatriculat în Republica Moldova, condus de cetăţeanul moldovean Vasile C., în vârstă de 49 de ani. Bărbatul era însoţit de soţia sa, Elena C., în vârstă de 49 de ani. La controlul efectuat asupra maşinii, lucrătorii noştri au observat în habitaclul acestuia două sacoşe din material plastic în care era peşte. Ocupanţii autoturismului, fiind întrebaţi de către poliţiştii de frontieră dacă deţin documente de provenienţă, au declarat că în sacoşele descoperite sunt 40 kilograme de peşte, achiziţionate pentru consum propriu. În vederea efectuării unui control amănunţit, mijlocul de transport şi persoanele au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi, ocazie cu care au mai fost descoperite în portbagaj, în locul roţii de rezervă, mai multe sacoşe cu peşte. În urma cântării peştelui a rezultat cantitatea totală de 237 kilograme, speciile şalău, caras şi ştiucă. La cercetări, Elena C. a declarat că peştele îi aparţine şi l-a achiziţionat de la mai multe persoane, cu intenţia de a-l comercializa la un preţ mai mare într-o piaţă din municipiul Galaţi", se arată în comunicatul I.T.P.F. Iaşi.

  În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit şi a produselor din peşte, iar întreaga cantitate de peşte a fost ridicată şi predată către o unitate de profil.

  Vineri, 16 Martie 2018 17:02

  Arme de foc, introduse ilegal în ţară

  Scris de

  Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe periculoase au efectuat, la data de 15 martie a.c., o percheziţie domiciliară autorizată, la locuinţa unui bărbat de 63 ani, din comuna Gohor, bănuit de comiterea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.

  Cu ocazia percheziţiei, poliţiştii au găsit o armă de vânătoare cu două ţevi lise, calibrul 12 mm, un pistol cu glonţ, calibrul 5,6 mm, o armă de tir sportiv cu aer comprimat, calibrul 4,5 mm şi 99 cartuşe cu glonţ calibrul 5,6 mm. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, arma de vânătoare şi pistolul cu glonţ aparţin soţiei celui percheziţionat, o femeie de 52 ani, cetăţean elveţian rezident în România. Aceasta ar fi introdus armele în ţară, ilegal, în anul 2009.

  Totodată, s-a stabilit că arma de tir sportiv cu aer comprimat aparţine bărbatului, care ar fi achiziţionat-o din Elveţia şi ar fi introdus-o ilegal în ţară, în anul 2008. Cele trei arme şi cartuşele, pentru care persoanele în cauză nu au putut prezenta autorizaţie de port, folosire şi deţinere, au fost ridicate de poliţişti, care continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă calificată.

  Pagina 1 din 3571