Veronica AFTENE

Veronica AFTENE

Curtea de Conturi - Camera de Conturi Galaţi a efectuat un control la Serviciul Public ECOSAL Galaţi, pe anul 2016, care a scos la iveală o serie de nereguli care au dus la constatarea unor abateri financiar-contabile de 1.320.549 lei. Această sumă a rezultat ca urmare a patru mari ”abateri de la legalitate şi regularitate”, după cum sunt denumite în raportul de control al Curţii de Conturi. Potrivit acestui document, încheiat în urma acţiunii de verificare ”Verificarea modului de gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asigurarea integrităţii patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale”, la Serviciul Public Ecosal Galaţi, în perioada verificată, conducerea entităţii a fost asigurată de Ionuţ Pucheanu (director general în perioada 26.04.2013 - 27.06.2016) şi Mirela Furtună (director general din 05.07.2016 şi până în prezent).

Ecosal a dat bani pe personal şi utilaje închiriate, dar a uitat să factureze către Primărie

Potrivit raportului de control întocmit de Curtea de Conturi, Ecosal nu a facturat şi implicit nu a încasat, integral, în unele cazuri, de la Unitatea Adminsitrativ Teritorială Municipiul Galaţi, toată contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor efectuate cu utilaje şi personal închiriat. În plus, în anul 2016 nu a facturat în toate cazurile, către Primăria municipiului Galaţi, în vederea încasării, contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor prestate în termenul legal, adică cel mai târziu până pe data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat prestaţia, conform prevederilor şi nu a calculat, înregistrat, urmărit şi încasat în perioada ianuarie-decembrie 2016 a penalităţilor prevăzute în contractual de prestări servicii şi lucrări nr. 43722/29.04.2008, pentru neachitarea la termen şi/sau integral a facturilor emise.
Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 61.442 lei, din care 34.627,62 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor efectuate cu utilaje şi personal închiriat, înregistrate şi plătite de SP Ecosal către subantreprenori, dar nefacturate şi neîncasate de la beneficiarul de fapt şi de drept, Primăria municipiului Galaţi şi 26.813,67 lei reprezentând penalităţi de întârziere.
Ecosal a dovedit neglijenţă şi în derularea contractului şi a contractelor subsecvente din anul 2017 încheiate cu SC Rodmag Consulting SRL, respectiv neverificarea situaţiilor de lucrări anexe la facturile acceptate la plată, nesolicitarea de documente privind modul de calcul, declarare, virare a fondului pentru persoane cu handicap şi/sau alte documente privind constituirea/compensarea acestuia conform prevederilor legale, astfel încât au fost decontate sume reprezentând vărsăminte pentru persoanele cu handicap care nu au fost declarate şi virate la bugetul de stat conform clauzelor contractuale. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 28.627,37 lei.

Ecosal a uitat să declare şi să vireze impozit pe profit de peste 1.000.000 lei

Ecosal asigură prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră în municipiul Galaţi şi are o activitate profitabilă. Numai că în ultimii ani taxa de habitat (aşa se numeşte la Galaţi taxa de salubrizare) a crescut tocmai pe motiv că suma nu acoperea cheltuielile. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a constatat că Ecosal nu a calculat, înregistrat şi virat la bugetul de stat impozitul pe profit datorat în anul 2016 pentru activitatea desfăşurată în sumă totală de 1.095.695 lei. Potrivit raportului de control, în 2016, Ecosal a avut venituri de 53.006.843 lei şi cheltuieli de 46.158.748
lei. Demn de menţionat este că

Cadouri nelegale de Crăciun, Paşte şi 8 Martie

Mai mult de atât, în anul 2016, entitatea a acordat nelegal cadouri în bani/natură în valoare totală de 134.739,11 lei cu ocazia zilei de 8 Martie şi sărbătorilor de Paşte şi Crăciun personalului angajat şi/sau utilizat în cadrul Serviciului Public Ecosal. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 134.739,11 lei. De reţinut este faptul că cadouri pentru 8 martie au fost date pentru 240 salariate, din care doar 115 persoane erau salariaţi propii, iar 102 persoane puse la dispoziţie de SC Rodmag Consulting SRL şi 18 persoane puse la dispoziţie de Admisitraţia Pieţelor.
De Paşte, s-au dat pungi cu produse pentru 761 de salariaţi, din care 268 salariaţi proprii, iar 403 persoane puse la dispoziţie de aceleaşi două entităţi (Rodmag şi Adminsitraţia Pieţelor). De Crăciun s-au dat vouchere pentru 730 de persoane, din care 279 salariaţi proprii.
N-ar fi nimic rău că Ecosal a acordat cadouri personalului propriu cât şi celui închiriat, însă normele legale în materia salarizării personalului încadrat în instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau funcţionari publici nu prevăd acordarea de cadouri, vouchere, etc.
Toate aceste abateri au termen până pe 30 aprilie 2018 pentru înlăturarea neregurilor şi stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora. De asemenea, Curtea de Conturi avertizează că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Clădirea Amfiteatrului ce aparţine Liceului de Artă "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolată în scurt timp sau ar putea intra în posesia proprietarului terenului de sub aceasta dacă aleşii locali nu vor lua o decizie în acest sens. Problemele au apărut în urmă cu mai bine de 10 ani când terenul aferent acestei clădiri, dar şi curţii liceului, în suprafaţă de 1.681 mp, au fost retrocedate. Proprietarul a propus de ani de zile Primăriei un preţ sub nivelul pieţei sau un schimb de terenuri, însă pe masa Consiliului Local al municipiului Galaţi nu a ajuns niciodată un proiect de hotărâre în acest sens. În 2014, la un moment dat era pregătit un proiect de hotărâre prin care se dădea undă verde pentru cumpărarea terenului, însă intenţia nu a fost concretizată printr-un vot deoarece proiectul a dispărut de pe ordinea de zi şi nu a mai reapărut nici până în ziua de azi.
”Nu se mai poate să acceptăm tergiversarea luării unei decizii privind terenul de sub Amfiteatrul de la Liceul de Artă. Vorbim despre o clădire care aparţine unui liceu cu tradiţie în Galaţi, care a fost construită cu fonduri BERD şi de care instituţia de învăţământ nu se poate lipsi. Acolo se desfăşoară repetiţii, spectacole. Nu vom permite ca Liceul de Artă să piardă clădirea Amfiteatrului, mai ales că proprietarul terenului, pe bună dreptate, şi-a pierdut răbdarea. Consilierii ALDE au făcut demersuri în acest sens şi au purtat discuţii cu primarul şi viceprimarii municipiului astfel că la prima şedinţă de Consiliu Local să se ia o decizie, iar cea mai bună decizie este cumpărarea terenului de către municipalitate”, a declarat Cristian Dima, Preşedintele ALDE Galaţi.

Rămas liber după demisia fostului director, Laurenţiu Jalbă, postul de Director general - Direcţia Generală Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei municipiului Galaţi este râvnit de 6 gălăţeni. Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în cadrul concursului organizat pentru ocuparea acestei funcţii publice arătă că nu mai puţin de şase persoane s-au înscris, dar 5 au fost admise. Este vorba despre Antoniu Arthur, Corocoţoi Vasilica Viorica, Culiţă Cristina Alina, Năstac Gheorghe; Neştianu Aneta Mihaela şi Vals Vergiliu Sorin. Este ştiut faptul că, de obicei, posturile ”înalte” din administraţie aveau cel mult doi candidaţi, rezultatul fiind ştiut cu mult înainte. Surpiza acestui concurs vine chiar de la ultimul de lista de mai sus, căci consilierul local PSD, Vergiliu Vals, este director general la Menarom PEC unde deţine şi presedinţia Consiliului de Administraţie şi a fost director la Electrica. Pesedistul este un bun profesionist, de la director al Electrica şi Menarom (companii cu greutate) să ajungă un directoraş în primărie, ar fi o retrogradare profesională. Dar alte scenarii nu pot fi luate în considerare căci, oficial, politicul nu se amestecă în discuţiile privind ocuparea funcţiilor publice scoase la concurs. Proba scrisă va avea loc pe data de 13 februarie 2018.

 

Contractul privind ”Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren” a fost atribuit în urma unei licitaţii lansată de Consiliul Judeţean Galaţi încă din toamna anului trecut. După ce au fost analizate cele 4 oferte primite şi s-au rezolvat contestaţiile, a fost desemnată firma câştigătoare ca fiind SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucureşti cu suma de 787.078 lei. Societatea bucureşteană va elabora hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren pentru 20 de UAT-uri din judeţul Galaţi: Municipiul Galaţi (faleza Brateg şi faleza Dunării), Cerţeşti, Bereşti-Meria, Suceveni, Cavadineşti, Bălăşeşti, Bereşti, Vânători, Băleni, Brăhăşeşti, Corni, Cosmeşti, Cuca, Gohor, Nicoreşti, Pechea, Slobozia Conachi, Smîrdan, Ţepu şi Valea Mărului. Potrivit informaţiilor aferente licitaţiei publicate pe SEAP, termenul de realizare este de 8 luni începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor.
"Aceste hărţi de risc sunt necesare pentru că Galaţiul, aşa cum aţi văzut şi la Izvoarele şi la Suceveni şi în multe alte localităţi din judeţul Galaţi, localităţi care sunt prinse şi în acest proiect, au fost de-a lungul timpului foarte multe aluncări de teren pentru că proiectul se referă la programul privind elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, ori la Izvoarele ştiţi câte cutremure am avut de-a lungul timpului, iar alunecări de teren am avut peste tot, inclusiv la Ţepu, Suceveni, Izvoarele, Bereşti Meria şi multe altele. Practic structura solului din judeţul Galaţi şi faptul că nu mai sunt atât de multe suprafeţe împădurite sau suprafeţe cu plantaţii prezintă astfel de riscuri. În primă fază trebuie să aşteptăm concluzia specialiştilor să ne spună ei care sunt riscurile, cât de mari sunt riscurile pentru ca apoi după ce identificăm nivelul de risc să identificăm şi sursa de finanţare ori tot aşa în colaboare cu Ministerul Dezvoltării sau din fonduri proprii sau din alte surse de finanţare pentru zonele expuse la un risc mare să încercăm să venim cu un proiect", a spus preşedintele CJ Galaţi în luna iunie 2017, când a anunţat că instituţia pe care o conduce a semnat cu Ministerul Dezvoltării un contract de finanţare în valoare de 1,6 milioane de lei pentru realizarea acestor hărţi.

Primăria Galaţi caută evaluator care să stabilească valoarea de piaţă a bunurilor imobile/mobile aparţinând firmelor care au datorii la bugetul local. Este vorba despre organizarea unei achiziţii publice în vederea atribuirii contractului pentru obiectivul "Servicii de evaluare a bunurilor imobile proprietatea persoanelor juridice debitoare către bugetul local Galaţi", cu o valoare de 12.800 lei fără TVA şi cu data limită de depunere a ofertei 06 februarie 2018, ora: 14:00.
Sunt vizate 32 de firme pentru care evaluatorul căruia i se va atribui contractul va stabili valoarea de piaţă a bunurilor pentru care Direcţia generală impozite, taxe şi venituri locale, prin departamentul de specialitate a instituit sechestru, în vederea recuperării creanţelor. Bunurile care vor fi scoase la licitaţie sunt în special terenuri, clădiri şi maşini.
Vă prezentăm câteva exemple: Sc Parc Industrial SRL - hală depozitare în suprafaţă de 1127 mp - teren + clădire, Club Sportiv Voinţa - birouri şi sală de sport, BobAuto SRL - clădire şi terenuri, Goras Consulting SRL - 5000 mp teren agricol intravilan, Glass Industrie Solutions SRL - 10.000 mp teren, Galmedica SRL - Clădire + teren, Mazepa SRL - Clădiri cu destinaţia de camere frigorifice, Prodprest SA - Clădire + teren, Utcon SA - 600 mp teren, Agronomic SRL - Mercedes Benz, Tehnosid SRL - Renault Espace şi Audi A8, Miss Laura SRL - Volkswagen Bora, etc.
Câteva exemple de obligaţii restante la 31.12.2017 datorate de societăţile amintite sunt Industrial Parc SRL– 494.521 lei, Galmedica SRL – 30.155 lei, Utcon sa – 95.191 lei, air Clubul Sportiv Voinţa – 271.468 lei.

Vineri, 26 Ianuarie 2018 15:31

Sistemul „Unda verde” se va extinde

„Unda verde”, adică Sistemul Inteligent de Management al Traficului care încă mai pune nervii şoferilor la încercare va fi extins urmând să fie implementat şi pentru intersecţiile sau trecerile de pietoni care în prezent sunt dotate cu instalaţii clasice. Cel puţin aşa se arată într-o informare prezentată de Primăria municipiului Galaţi în şedinţa Comisiei de Dialog Social. Potrivit documentului semnat de primarul Ionuţ Pucheanu, ”Instalaţiile de semaforizare din intersecţiile dotate cu instalaţii clasice trebuie schimbate şi montate instalaţii compatibile cu Sistemul Inteligent de Management al Traficului şi incluse în acesta. Aceste lucrări vor face obiectul unui proiect de modernizare a sistemului care ne dorim să fie implementat în 2018”.  Extinderea Sistemul Inteligent de Management al Traficului va fi demarată în cursul acestui an. Reamintim că acest sistem a fost introdus în 2016 pe patru axe de circulaţie din Galaţi prin modernizarea a 35 de intersecţii . Valoarea totală a investiţiei în Sistemul Inteligent de Management al Traficului a fost de 19.214.544 de lei. 

Neajunsurile din spitalele gălăţene sunt multe, iar nevoile şi sincopele sistemului aduc atât pacienţii, cât şi cadrele medicale la limita suportabilităţii. Multe dintre probleme sunt ascunse sub preş, iar dintre cadrele medicale rar se ridică voci care să facă publice problemele cu care se confruntă. Dar, ca urmare a unei adrese a Prefecturii Galaţi prin care s-a cerut o informare privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi a resurselor umane pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor la Unităţile de Primiri Urgenţe din municipiile Galaţi şi Tecuci, o serie de probleme au fost făcute publice în ultima şedinţă a Colegiului Prefectural.

UPU-SMURD de la Spitalul Judeţean Galaţi: personal insuficient, lipsă de materiale şi medicamente

În răspunsul Unitatii de Primiri Urgente (UPU-SMURD) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “SF. Apostol Andrei” Galaţi se arată că Urgenţa este ţinută la limita supravieţuirii de către Ministerul Sănătăţii. ”Nu se asigura aprovizionarea la timp şi integral conform necesarului de materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi şi medicamente ca urmare a subfinanţării Serviciului UPU-SMURD de către Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi. Activitatea UPU-SMURD a fost asigurată în trimestrele 3 şi 4 în anul 2017 din fondurile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Galaţi obţinute în baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi”. O altă mare problemă cu care se confruntă UPU este insuficienţa personalului la care s-a ajuns tot din cauza subfinanţării şi se impune ”Angajarea de personal mediu şi de îngrijire, insuficient în prezent şi, de asemenea, personal medico-sanitar subnormat ca urmare a subfinanţării prin Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi: 10 medici, 7 asistenţi medicali, 1 infirmieră, 10 brancardieri, 30 de îngrijitoare, 1 administrator, 1 personal IT, 4 asistenţi sociali, 3 registratori medicali”, se arată în documentul transmis Prefecturii Galaţi în care se mai precizează că ”Se va solicita Ministerului Sănătăţii suplimentarea bugetului pentru scoaterea la concurs a posturilor pentru personal specializat dedicat - medici şi asistente imagistică - în momentul în care se va finaliza, prin fonduri POR, extinderea secţiei cu spaţiul pentru computerul tomograf propriu”.
Serviciul UPU SMURD ar mai avea nevoie de 2 dispozitive mecanice de masaj cardiac LIFEBAND AUTOPULSE CPR pentru elicopter şi ambulanţa de terapie intensivă, ar fi necesar şi un mijloc de transport pentru transportul piloţilor şi a echipajului medical către şi de la Punctul de Operare Aeromedicală (POA) care sa aibă şi caracter logistic de aprovizionare şi pentru care nu există legislaţie în acest moment în vederea achiziţionării. De asemenea, este necesară înlocuirea maşinii de medic, veche şi uzată, permanent reparată (reparaţiile au înlocuit valoarea iniţiala a maşinii), cu o nouă maşină de teren.

Disperare la Spitalul din Tecuci, din cauza lipsei medicilor specialişti

Cele mai mari probleme ale Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci, aşa cum sunt ele expuse în informarea prezentată Prefecturii Galaţi, vizează faptul că unitatea nu are Unitate de Primiri Urgenţe, iar pacienţii veniţi în regim de urgenţă sunt primiţi în 4 camere de gardă care se află în clădiri diferite. De asemenea, spitalul din Tecuci se confruntă cu o acută lipsă de medici specialişti. ”Având camere de gardă, nu putem angaja medici de urgenţă. Menţionăm că deşi avem 25 de medici rezidenţi pe statul de plată, care au luat examenul de rezidenţiat pe post, ne confruntîm cu o lipsă acută de medici specialişti. Medicii rezidenţi, după terminarea rezidenţiatului, refuză să rămână la postul pe care au fost plătiţi, mulţi medici specialişti au împlinit vârsta de pensionare, şi, am fost nevoiţi ca în multe cazuri să încheiem contracte de prestări servicii medicale cu medicii pensionaţi deoarece nu avem alte soluţii”, se arată în documentul semnat de managerul spitalului din Tecuci, Claudiu Emanuel Zara.

 

Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), prin care se înregistrează gratuit toate imobilele (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, înaintează vetiginos la nivelul localităţilor din judeţul Galaţi.
Potrivit infromaţiilor furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, în prezent, din totalul de 65 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din judeţul Galaţi, două sunt cadastrate în proporţie de sută la sută (Matca şi Valea Mărului), iar în alte două (Băleni şi Vîrlezi) se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de UAT, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Totodată, în judeţul Galaţi au fost finalizate lucrările de cadastru general în 137 sectoare cadastrale din 37 UAT-uri. Alte 426 sectoare cadastrale din 58 UAT-uri sunt în lucru.
”La data de 15.01.2018, în judeţul Galaţi erau semnate 63 de contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică pentru un număr estimat de 117.961 de imobile cu suprafaţa de 105.136,35 hectare. Valoarea totală a acestor contracte este de 6.959.396,56 de lei. Dacă în 2017 fiecare primar care a încheiat contract de finanţare cu OCPI Galaţi a primit 150.000 de lei, faţă de 135.000 de lei în 2016, în 2018 suma va creşte la 155.000 de lei. Contractele încheiate între OCPI şi UAT-uri sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului”, a declarat Romeo Scarlat, director OCPI Galaţi. Acesta a mai precizat că în 2018, vor începe procedurile pentru scoaterea la licitaţie a celor nouă comune din judeţul Galaţi aflate pe lista celor 660 de UAT-uri din mediul rural din toate judeţele ţării, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Este vorba despre Barcea, Bereşti-Meria, Frumuşiţa, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Munteni, Şendreni şi Vânători.
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.

Agenţii economici care doresc să comercializeze mărţişoare, flori, felicitări, aranjamente florale, în perioada 10.02.2018 - 10.03.2018, pot depune cererile pentru obţinerea licenţei de comercializare pe spaţiul public la registratura Primăriei municipiului Galaţi începând cu data de 25 ianuarie 2018.
Municipalitatea a stabilit deja şi zonele de comercializare puse la dispoziţia comercianţilor. Acestea sunt: Parcul "Mihai Eminescu", Complexul "Potcoava de Aur", Parc "Țiglina I", Piața Energiei zona "Magazin General", b-dul Milcov, Complex Comercial Micro 40, Str. Siderurgiștilor c/c Str. Gh.Doja - aferent magazin Staer, Micro 19 - str. Strungarilor şi Aleea Comerţului şi str. Brăilei, aferent Farmaciei Hygeea.
Amplasamentele se atribuie în limita numarului de locuri stabilite pentru fiecare locaţie, în ordinea numerelor de înregistrare ale cererilor, maxim 2 locuri în aceeaşi zonă pentru un agent economic. Taxa de utilizare temporară a domeniului public este de 3 lei/mp/zi şi se achită după stabilirea locurilor repartizate, începând cu data de 6.02.2018.

Primăria municipiului Galaţi supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre prin care se doreşte "Stabilirea plafonului aferent obligaţiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al municipiului Galaţi în vederea publicării listei restanţierilor pe pagina de internet a municipiului". Municipalitatea a pus la dispoziţia cetăţenilor acest proiect de hotărâre, precum şi Expunerea de motive şi Raportul de specialitate pe site-ul instituţiei, dar şi la sediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni din Str. Domneasca nr. 54.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic până la data de 29.01.2018 prin formularul online afişat la începutul secţiunii, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Comunicare sau prin poştă, pe adresa instituţiei.
În proiectul de hotărâre se propune ca plafonul restanţelor pentru contribuabilii persoane fizice să fie 1.000 lei, iar pentru persoane juridice este stabilit la 5.000 lei. În plus, în raportul de specialitate pus la dispoziţia publicului sunt explicate pe larg ce reprezintă obligaţiile fiscale restante, dar şi ce sume nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
După ce proiectul va ieşi din dezbatere publică, va fi supus aprobării Consiliului Local Galaţi. Dacă aleşii locali vor aproba aceest proiect, listele cu restanţieri vor fi publicate trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare ţi va cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei al cărei plafon urmează a fi stabilit prin hotărâre a consiliului local. Listele se vor publica separat pentru debitorii persoane fizice şi pentru debitorii persoane juridice.

Pagina 2 din 32