Veronica AFTENE

Veronica AFTENE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene anunţă, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR), a anunşat demararea procesului de contractare a încă trei proiecte depuse la nivelul regiunii Nord Est.
Este vorba despre trei proiecte care au fost selectate iniţial pe lista de rezervă: Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ (valoare solicitată: peste 1,3 milioane lei), Reabilitare, modernizare şi dotare Muzeul ”Arta lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în scopul conservării, protejării şi promovării patrimoniului cultural (valoare solicitată: aproape 11,7 milioane lei), respectiv Centru internaţional de artă contemporană: reabilitarea, consolidarea şi refuncţionalizarea clădirii fostei băi comunale (baia turcească) din municipiul Iaşi (valoare solicitată: 21,6 milioane lei).
Astfel, se vor crea premisele pentru semnarea a 26 de contracte de finanţare destinate restaurării patrimoniului cultural în regiunea NE, astfel încât valoarea totală nerambursabilă a proiectelor finanţate pe axa 5 la nivelul regiunii se încadrează în 150% din alocarea financiară pentru această axă la nivelul regiunii. Pe lista iniţială de proiecte selectate pentru finanţare se aflau 23 de contracte.
”Pe lângă îmbunătăţirea infrastructurii, care se adresează creşterii standardelor materiale, cred că este important să sprijinim şi o altă dimensiune esenţială, care se adresează laturii noastre spirituale. Mă refer aici la conservarea şi protejarea patrimoniului: muzee, case memoriale, centre artistice care integrează aspecte şi modele culturale diverse”, a declarat Marius Nica, ministrul delegat al Fondurilor Europene.
Proiectele au fost depuse pentru finanţare în cadrul priorităţii de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – din cadrul axei prioritare 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. În cadrul apelului de proiecte pentru această prioritate de investiţii, au parcurs procesul de evaluare şi selecţie 36 de cereri de finanţare, a căror valoare totală a depăşit dublul alocării pe regiune şi prioritate de investiţii (mai precis, 214%).
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii şi gestionate de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management.

În 2016, în Centrul de Radioterapie de la Galaţi au fost efectuate 18.456 de şedinţe de tratament pentru 977 de pacienţi, de trei ori mai mult faţă de anul 1995, iar în evidenţele Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă sunt 17.208 pacienţi cu afecţiuni oncologice, se arată în datele furnizate de Consiliul Judeţean Galaţi la semnarea contractului de furnizare a acceleratorului liniar de particule către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi ce a avut loc pe data de 09 noiembrie 2017, la sediul Guvernului României.
Conform unor date recente, necesitatea efectuării tratamentului cu energii înalte creşte în fiecare an cu 3%. Cel puţin 70-80% dintre pacienţii cu afecţiuni oncologice au nevoie de radioterapie.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi a fost inclusă în Programul de Îmbunătăţire a Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar, derulat de către Ministerul Sănătăţii şi finanţat prin acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare .
Valoarea contractului este de 1.980.500 de euro (fără TVA) şi prevede accelerator liniar de particule, executarea de lucrări civile de construcţii necesare în vederea instalării echipamentelor de radioterapie, modernizarea computerului tomograf, sistem de planificare pentru tratament şi staţii de modernizare a celor existente, sisteme de înregistrare şi verificare, seturi de imobilizare pentru accelerator şi CT stimulator, precum şi un set complet de dozimetrie.
“În ultimii anii incidenţa tumorilor a crescut alarmant, astfel că dotarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă de la Galaţi cu un accelerator liniar de particule este o prioritate, deoarece o radioterapie perfomantă salvează vieţi. Un accelerator liniar de particule înseamnă o eficienţă crescută a tratamentului, efecte secundare reduse şi şedinte mai scurte de tratament. Astfel, pacienţii cu afecţiuni oncologice nu vor mai fi nevoiţi sa plece pentru tratament în centrele de la Bucureşti, Iaşi sau Cluj.De acest aparat ultramodern vor beneficia şi bolnavii din judeţele limitrofe.În cadrul acestui program cadrele medicale vor beneficia de stagii de pregătire în centrele unde există astfel de aparatură medicală. Îmi doresc ca lucrările să se desfăsoare în ritm alert, pentru ca acceleratorul liniar de particule să fie funcţional în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. În plus, Consiliul Judeţean Galaţi va investi, din fonduri proprii, aproximativ un milion de euro pentru extinderea şi reamenajarea Secţiei de Radioterapie.
“Este vorba de o construcţie pentru pacienţii care vin din Ambulatoriu, pentru a separa circuitele medicale. Astfel, cei din Ambulatoriu vor intra în noua construcţie, se vor schimba şi vor coborî cu liftul pentru realizarea tratamentului la acceleratorul liniar de particule, iar cei din spital vor avea o cale de acces subterana, direct către accelerator”, a declarat Costel Fotea , preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Avantajele tratamentului cu acceleratorul liniar de particule sunt:
- posibilităţi multiple de tratament, cu regim dual: fotoni şi electroni
- intensitatea fascicolului de fotoni la accelerator poate fi controlată şi reglată
- eficienţa de utilizare a energiei este de aproape 95%
- creşterea procentului de vindecare a bolii neoplazice
- afectarea minima a ţesuturilor sănătoase din jurul tumorii
Există şi avantaje de ordin economic: posibilitatea tratării unui număr mai mare de pacienţi într-un interval de timp mai scurt, ceea ce presupune reducerea cheltuielilor legate de spitalizare şi tratament. În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi există personal cu experienţă în radioterapie: doi medici primari radioterapeuţi, un medic specialist radioterapie, doi medici rezidenţi, un expert fizică de radioterapie, un fizician medical şi asistenţi medicali cu experienţă în acest domeniu. Serviciul de Radioterapie din Galaţi a fost înfiinţat în 1981.

Damen Shipyards Group a anunţat că autorităţile române a avizat tranzacţia prin care olandezii au achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni al Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Aşa cum cotidianul nostru va informat încă din data de 04 iulie 2017, Daewoo Shipbuilding a început discuţiile privind vânzarea încă de anul trecut, ca parte a unui efort de a-şi restructura la nivel global activele comerciale. Negocierea preţului între Daewoo şi Damen era încheiată de atunci însă era necesar acceptul Guvernului României. Deşi oficialii Damen nu au precizat valoarea tranzacţiei, însă suma vehiculată de prea correană este situată între 40 şi 60 de milioane de euro. Şantierul naval din Mangalia este deţinut ca societate-mixtă de Daewoo şi de Guvernul României în raport de 51:49 şi se află la 45 kilometri sud de Constanţa, pe coasta Mării Negre. A construit până acum 127 de nave petroliere şi portcontainere, reparând în acelaşi timp şi peste 300 de nave. La Galaţi, Damen Shipyards Group deţine unul dintre cele mai active şantiere ale sale, construind diferite tipuri de nave, inclusiv militare. ”Odată cu achiziţionarea cotei majoritare în şantierul naval din Mangalia, Damen face următorul pas în consolidarea activităţilor sale internaţionale de construcţii navale şi reparaţii navale”, se arată în comunicatul de presă al Damen Shipyards Group.

Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale este neconstituţională, a decis, joi, Curtea Constituţională a României (CCR), care a admis sesizarea formulată de 50 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale USR, PMP şi PNL. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
"În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor politice este neconstituţională", se precizează în comunicat.
Conform aceleiaşi surse, CCR a constatat că legea criticată contravine principiului bicameralismului, având în vedere că, ignorând scopul iniţial şi obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat un număr important de amendamente, care au fost de natură să transforme în mod radical, prin aportul lor cantitativ şi calitativ, filosofia care a stat la baza iniţierii demersului legislativ. În acest mod, prima Cameră, cea de reflecţie, a fost exclusă de la procesul de legiferare, care ar trebui să reprezinte opera întregului Parlament.
"De asemenea, Curtea a constatat faptul că unele dintre textele cuprinse în legea supusă controlului nu întrunesc exigenţele impuse de principiul legalităţii, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţie, exigenţe referitoare la condiţiile de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii", se mai menţionează în comunicat. Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

Sesizarea adresată CCR, iniţiată de 29 de parlamentari ai USR, a mai fost semnată de 16 reprezentanţi ai PMP, trei ai PNL, un deputat neafiliat şi un deputat afiliat la USR. Aceştia acuzau, în sesizare, încălcarea principiului bicameralismului în cazul adoptării actului normativ.
"Diferenţele de conţinut juridic dintre forma proiectului de lege adoptat de Senat, ca primă Cameră sesizată, şi a legii adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, sunt de natură să încalce principiul bicameralismului, în sensul că forma finală a legii, în redactarea adoptată de Camera decizională, se îndepărtează în mod substanţial de forma adoptată de Camera de reflecţie, ceea ce echivalează practic cu excluderea acesteia din urmă de la procesul de legiferare", se arată în sesizare.
Alte argumente invocate se referă la încălcarea principiului supremaţiei Constituţiei şi a legii, precum şi încălcarea principiului calităţii legii. La începutul lunii octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat, cu 176 voturi "pentru", 96 "împotrivă" şi şapte abţineri, modificări la Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Deputaţii au aprobat raportul Comisiei juridice, care includea mai multe amendamente propuse de PSD, printre care şi abrogarea prevederii referitoare la confiscarea contribuţiilor pentru campania electorală. De asemenea, s-a decis şi stabilirea unui prag minim pentru sumele alocate partidelor politice.
Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut, stipulează textul adoptat de deputaţi. Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial, până la 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii, ale întregului partid, obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, mai prevede textul adoptat.
Modificările prevăd şi depunerea unui raport sintetic, în locul unuia detaliat, anual, până la 30 aprilie, dar şi modificarea amenzilor pentru cazurile în care donaţiile depăşesc pragul prevăzut de lege.

De la începutul anului până în prezent, Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad a emis un număr de 215 avize de gospodărire a apelor. Doar în luna octombrie pentru 62 de unităţi administrativ-teritoriale li s-au eliberat avize de gospodărire a apelor pentru promovarea unor de proiecte de investiţii ce vor fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II 2017-2020. Agenţii economici au solicitat şi avize de gospodărire a apelor pentru promovarea unor investiţii de înfiinţare plantaţii de cătină, afin, nuc, alun, cireş sau măr. Tot în acest an, au fost depuse documentaţii tehnice pentru elaborare de avize de gospodărire a apelor pentru modernizarea drumului judeţean DC70 din comuna Şcheia, judeţul Iaşi, modernizarea de drumuri de interes local în comuna Cepleniţă, judetul Iaşi, modernizarea drumului DN28 B Târgu-Frumos – Botoşani, modernizarea DN29D Botoşani-Ştefăneşti, dar şi reabilitare de tronsoane DJ242 B şi DJ251 din judetul Galaţi sau reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitatea Corod şi Drăguşeni DJ 251 A. Specialiştii A.B.A Prut-Bârlad au emis şi 107 autorizaţii de gospodărire a apelor, dintre care 94 sunt pentru sisteme de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate atât pentru unităţi administrativ – teritoriale, cât şi pentru agenţi economici. În acest sens, au mai fost emise acte de reglemetare şi pentru exploatare de agregate minerale, înfiinţare ferme de animale, sisteme de irigaţii sau abatoare de păsări. La nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad au fost emise în total 524 de acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor. Pe lângă activitatea de reautorizare din punct de vedere a gospodăririi apelor ale obiectivelor cărora le-au expirat actele emise în anii anteriori, Biroul de Avize şi Autorizaţii din cadrul instituţiei, a emis autorizaţii de gospodarire a apelor pentru noi obiective realizate pe ape sau în legătură cu apele.  ”Aşadar, din ianuarie 2017 până în luna octombrie 2017 din totalul de 524 de acte de reglementare sunt: 107 autorizaţii de gospodărire a apelor, 215  avize de gospodărire a apelor, 90 notificări de începere a execuţiei, 102 notificări de punere în funcţiune, 9 avize de amplasament şi un permis de traversare. Specialiştii A.B.A Prut – Bârlad continuă procedurile de verificare în teren, dar şi cele de autorizare a sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare/epurare a apelor uzate, aflate în administrarea marilor operatori zonali de servicii de apă/canal, în concordanţă cu prevederile Directivelor Europene”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad.
Curtea de Apel Galaţi a implementat, începând cu data de 1 noiembrie 2017,  la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia sa (tribunalele şi judecătoriile din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea), sistemul informatic de Transmitere Documente Securizat (TDS), care se doreşte să fie un progres considerabil în relaţia cu justiţiabilii şi cu ceilalţi participanţi la actul de justiţie. Sistemul informatic are două componente: prima constă în crearea dosarului electronic, prin scanarea tuturor documentelor depuse în dosarul instanţei (cu păstrarea dosarului în format hârtie), operaţiune care permite accesul părţilor şi altor participanţi la distanţă, prin internet, la propriul dosar de judecată; a doua componentă constă în comunicarea electronică, prin e-mail şi SMS, a documentelor (link-uri către cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, hotărâri ş.a.) către părţile care sunt de acord cu această formă de comunicare. Persoanele fizice, persoanele juridice, inclusiv instituţiile publice, precum şi reprezentanţii lor (avocaţi, consilieri juridici) îşi pot indica adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil în cuprinsul cererilor de chemare în judecată sau altor documente depuse la instanţă sau completând un formular disponibil pe portalul Curţii de Apel Galaţi (portal.just.ro). În continuare, persoanele doritoare vor primi prin e-mail şi SMS un link pentru a-şi da acordul pentru comunicare, confirmând identitatea cu un cod trimis prin SMS. Apoi, acestea vor beneficia de acces centralizat în format electronic, prin pagina de internet cagl.ro sau cagalati.ro, la toate dosarele de judecată în care respectiva adresă de e-mail a fost indicată instanţei. De asemenea, persoanelor li se vor trimite prin e-mail şi SMS link-uri către documentele ce se comunică părţilor. Avocaţii, persoanele juridice de drept privat ori instituţiile pot încheia un protocol pentru comunicare electronică prin Curtea de Apel Galaţi pentru toate instanţele din subordine, dispensând astfel de necesitatea de a-şi da acordul pentru comunicare electronică în fiecare dosar şi de primirea SMS-urilor cu codul de confirmare. Sistemul va fi implementat în dosarele nou formate ori în căile de atac înregistrate la instanţe după data de 01.11.2017.  
Poliţiştii din Argeş şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române au efectuat duminică, 05 noiembrie 2017, percheziţii în judeţului Galaţi, la locuinţele unor persoane bănuite de înşelăciune, fals şi uz de fals.  ”Pe data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, au efectuat 3 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane şi sediul unei societăţi comerciale din judeţul Galaţi. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals.  Din cercetări a reieşit că, în luna iunie a.c., cei vizaţi ar fi postat pe internet anunţuri false privind vânzarea unor bunuri şi ar fi încasat sumele de bani pretinse în anunţuri fără a livra bunurile în schimb. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de aproximativ 8.000 de lei. Trei persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri. La acţiunea au participat poliţişti de investigare a criminalităţii economice din judeţul Galaţi şi luptători din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Argeş şi Galaţi”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Argeş.
Sute de gălăţeni care au solicitat ajutor financiar de la Primăria municipiului Galaţi pentru a-şi monta centrala, încă nu au primit cei 3000 de lei promişi. În condiţiile în care luna noiembrie a venit cu nopţi reci, oamenii care s-au debranşat de la sistemul centralizat de încălzire tocmai pentru a beneficia de suma promisă de primărie sunt nevoiţi să stea în frig, căci plăţile se fac cu întârziere.  ”Bună ziua, o reclamaţie vreau să fac şi eu primarului Galaţiului care nu se ţine de promisiuni. În speţă, am aprobat ajutorul de centrală din 25.09.2017 şi nici până în ziua de astăzi (n.r. - 02 noiembrie 2017) nu s-au livrat banii către furnizor să pot ridica centrala să o montez în contextul în care m-am debranşat şi am montat instalaţia în casă, eu acum stând in frig. Am sunat la biroul financiar din cadrul Primăriei şi mi s-a spus că s-au sistat plăţile. Eu acuma ce fac? Aş vrea să-l întrebaţi pe primar, noi, aştia care stăm şi aşteptăm banii, ce facem acuma? Cu ce ne încălzim” Cu respect Iorga Silviu”, ne-a scris un cititor sătul să aştepte banii de la primărie.  O altă cititoare, Rodica Porumb, ne-a scris: ”Astăzi am aflat cu stupoare că nu se mai dă ajutorul de 3000 lei pentru cei ce şi-au pus deja centrală în apartament. Scuza a fost că nu mai sunt bani la buget şi nu trebuie să-i mai deranjăm. Bătaie de joc asupra bieţilor oameni. Ghinionul nostru că ei au tocat tot bugetul.... şi intuim noi cam cum ....”.  De la Biroul de Presă al Primăriei municipiului Galaţi am aflat că întradevăr există sincope în bunul mers al plăţilor către cetăţenii care au ales să se debranşeze şi să beneficieze de cei 3000 de lei pentru a-şi monta un sistem alternativ de încălzire, căci ni s-a comunicat că după data de 8 noiembrie vor fi reluate toate plăţile, cu specificaţia că aceste sume au fost plătite în limita încasărilor la bugetul local (taxe şi impozite locale). De asemenea, au fost trimise şi asigurări conform cărora ”toate dosarele care au fost înregistrate până la sfârşitul lunii octombrie vor fi plătite”. Reamintim că din momentul în care s-a reluat furnizarea agentului termic în sistem centralizat, adică pe data de 01 noiembrie 2017, a fost sistată depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar de 3.000 de lei, urmând a fi reluată această procedură după ce se va încheia sezonul rece.
Fosta şefa a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, Cătălina Mihaela Păuleţ, a fost sancţionată disciplinar de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Decizia a fost luată pe data de 17 octormbrie 2017, de Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM, iar motivul pentru care procuroarea a fost sancţionată constă în comiterea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, fiind vorba despre “întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”. În prezent,  Cătălina Mihaela Păuleţ este procuroare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, după ce Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea din funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, prin demisie, începând cu data de 01.06.2017 şi continuarea activităţii acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, începând cu aceeaşi dată. În minuta Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se arată: “Admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Păuleţ Cătălina Mihaela, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi (în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lăngă Judecătoria Reşiţa). În baza art. 100 lit.) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică doamnei Păuleţ Cătălina Mihaela, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi (în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa), sancţiunea disciplinară constând în 'avertisment', pentru săvârţirea abaterii prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din acelaţi act normativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile, de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 17 octombrie 2017”.

Extinderea Shopping City Galaţi ce urmează a fi inaugurată la jumătatea lunii noiembrie, pe lângă partea dedicată Cinema City aduce şi noi branduri de cumpărături şi divertisment. Oficialii investitorului NEPI Rockcastle anunţă că pe data de 16 noiembrie 2017, gălăţenii se vor putea bucura de branduri ca Hervis, Lee Cooper, LEVIs, Sephora, Douglas, Pandora, Kultho, MeliMelo Home, Pizza Hut, Starbucks, pe lângă multiplexul Cinema City, urmând ca până la finalul lunii să fie inaugurate şi magazinele Pull&Bear, Bershka şi Stradivarius. Extensia şi modernizarea Shopping City Galaţi a presupus o investiţie de aproximativ 30 de milioane de euro, urmând ca, în lunile următoare, noi branduri de renume să se alăture ofertei comerciale.
Procesul de extindere şi modernizare a presupus construirea unui nou nivel, dedicat zonei de divertisment, cu cinema, restaurante, cafenele şi terasă exterioară. Prin acest proiect, centrul comercial adaugă celor 27.000 mp existenţi o suprafaţă închiriabilă de 21.000 mp.
Prima fază a proiectului de extensie completează mixul de magazine cu branduri de fashion, beauty, accesorii şi servicii: Ecco, Kido Bambini, Orsay, Buzz, Bigotti, Sport Vision, Lee Cooper, LEVIs, Douglas, Office Shoes, Hervis, Book City, MeliMelo Home, Teilor, Pandora, Braiconf, Kultho, ProfiHairShop, Yves Rocher, Gerovital, Flormar, Sephora şi Penti.
Oferta centrului comercial este completată de o puternică zonă dedicată divertismentului şi de o terasă exterioară, la etaj. Una dintre destinaţiile vedetă ale acestei inaugurări este cinematograful multiplex Cinema City, dotat cu 8 săli 2D şi 3D, complet digitalizate, ce le va oferi clienţilor oportunitatea de a viziona cele mai recente şi populare producţii cinematografice. Mai mult, zona de restaurante şi cafenele este îmbogăţită cu noi destinaţii, printre care Pizza Hut şi Starbucks.

Pagina 7 din 32