Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

Luni, 04 Septembrie 2017 00:43

Anunț mediu - 04 septembrie 2017

Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați,str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Fraternității nr. 1, zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Începând cu data de 09 iunie 2017 Primarul Municipiului Galaţi anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor şi scutirilor de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiul Galaţi.  Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Proiectul de hotărâre, Proiectul de investiţii, Expunerea  de motive, Raportul de specialitate, Studiul de oportunitate. Documentaţia poate fi consultată pe site-ul instituţiei www.primariagalati.ro la secţiunea Transparenţă decizională sau la sediul instituţiei din str. Fraternităţii nr. 1, Biroul Centrul de Informare pentru Cetăţeni. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 18 iunie 2017, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la secţiunea Transparenţă decizională,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poştă, pe adresa instituţiei din Galaţi, str. Domnească nr. 38 sau la Registratura Generală din Galaţi, str. Fraternităţii nr. 1.  Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 31 05 2017,  orele 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului în regim taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Medico-Social Pechea;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 33, str. Ing. Aurel Rozei Rosenberg, nr. 3;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 27B;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei V la H.C.L. nr.145/2017 privind aprobarea  bugetului general de venituri  și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 489/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea lucrărilor care presupun intervenții la rețelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de administrare a imobilelor proprietate a municipiului Galați aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Buna Vestire”, a imobilului situat în Galati, strada Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, Lot 2;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, str. Morilor, nr. 54;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini", pentru anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical "Nae Leonard", pentru anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA ”LALELELOR” unei artere de circulație;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Cantina de Ajutor Social Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4,  Aleea Platanilor, nr. 14A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 9920 mp, proprietatea Municipiului Galați, situat în Galați,    str. Zidarilor, nr. 5;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și functionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 • Inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2016;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către "Teatrul Muzical Nae Leonard Galați" a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", post mortem, domnului Aurel Niculescu;
 • Inițiatori proiect: Consilierii locali - Ilie Zanfir, Claudiu-Ionuț Vasile, Gheorghe Bugeag, Ion Cordoneanu, Onuț Valeriu Atanasiu

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației pe anul 2017 pentru Fundația Sportul Gălătean Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 10 minibuze și 30 de autobuze medii noi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD - Groupe Societe Generale S.A., în baza contractului de credit nr. 28/ 27.03.2012;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Bun, nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sfântul Spiridon" și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național "Mihail Kogălniceanu" Galați în vederea închirierii acestora  prin licitație publică;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Înlocuire rețea apă str. Română între str. Brăilei și str. Armata Poporului";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare târg auto str. Macului";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru suprafața totală de 147 mp teren domeniul public al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății Transurb SA Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea titlului hotărârii Consiliului Local Galați nr. 6/27.02.2003 privind înființarea Centrului de Locuițe și Sprijin pentru Tineret;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați pentru luna aprilie 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Galaţi și pentru servicii către terți  prestate de către Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L.Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bazei sportive Siderurgistul în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuiniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați 

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în  Consiliul Director al Fundației "Sportul Gălățean";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.
 •  

  Postările pe reţelele de socializare pot da naştere la dosare în daune morale dacă se aduce atingere demnităţii, onoarei şi/sau reputaţiei, propriei imagini a unei persoane sau vieţii private şi prin acest mod victima acestor postări suferă prejudicii de ordin moral.

  Aspecte privind drepturile şi libertăţile umane în exprimarea publică

  Trăind în epoca vitezei, cei mai mulţi apelează la comunicarea virtuală prin reţele de socializare gen Facebook, Twitter, Linkedin etc. şi apare întrebarea dacă prin postările efectuate nu lezăm demnitatea, imaginea sau viaţa privată a vreunei persoane. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printr-o decizie pronunţată în luna noiembrie 2014, a stabilit că reţelele gen Facebook reprezintă un spaţiu public şi nu privat, chiar dacă este accesibil doar unui număr restrâns de persoane. Simpla publicare a unui comment negativ (remarcă negativă) la adresa cuiva poate da naştere unei acţiuni civile în daune. Conform art. 72 din Codul civil, orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia. Prin Decizia nr. 1576/07.12.2011, Curtea Constituţională a statuat că demnitatea umană este un atribut inalienabil al persoanei umane, valoare ce impune fiecărui membru al societăţii un comportament de respect şi protecţie a celorlalţi indivizi şi interzicerea oricărei atitudini umilitoare sau degradante la adresa omului. Curtea a apreciat că “demnitatea umană, aşa cum este aceasta consacrată de Constituţie, nu este şi nu trebuie interpretată ca instituind un tratament preferenţial pentru anumite categorii de persoane, indiferent de contribuţiile, calităţile ori aportul acestora în societate. Prin urmare, demnitatea are aceleaşi valenţe pentru oricare dintre indivizi”. Este adevărat că art. 70 C.civ. şi 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacră principiul dreptului la libera exprimare, însă aceast drept nu este nelimitat iar libertatea fiecărui individ îşi regăseşte limita în punctul în care începe libertatea celuilalt.
  Afirmaţii inadecvate pe reţelele de socializare, afirmaţii denigratoare sau jignitoare pot determina persoana lezată a introduce o acţiune în justiţie pentru obţinerea unei sume de bani drept daune morale.
  Conform art. 1349 C.Civ. orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire, răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
  Este adevărat că revine obligaţia instanţei de judecată de a analiza îndeplinirea condiţiilor privind răspunderea personală a pârâtului pentru fapta ilicită iar evaluarea daunelor morale este una subiectivă, însă criteriile care stau la baza cuantumului despăgubirilor trebuie să fie obiective. Potrivit jurisprudenţei CEDO, există un criteriu general potrivit căruia despăgubirile trebuie să reprezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu atingerea adusă reputaţiei, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora.
  Repararea prejudiciului moral trebuie să fie realizată printr-o compensare echitabilă. Aceasta presupune că, fără a se ignora natura valorilor lezate, nu trebuie să constituie un temei al îmbogăţirii, pentru că s-ar deturna finalitatea acordării daunelor morale, care trebuie să se producă, în primul rând, pe plan afectiv şi moral.

  Şi postările fotografiilor fără drept pot da naştere unor dosare în daune

  În principiu, este interzisă fotografierea unui individ fără acordul în prealabil al acestuia (ori al tutorelui legal, în cazul copiilor) sau distribuirea pozei respective, inclusiv pe reţelele sociale. Conform art.73 C.Civ. orice persoană are dreptul la propria imagine. În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Simplul fapt al fotografierii unei persoane aflate în mediu privat, fără acordul acesteia, reprezintă un delict, indiferent dacă această acţiune este urmată sau nu de publicare. Fără a dezbate latura penală a faptei, victima acestor înregistrări se poate adresa instanţei civile solicitând daune morale, dacă se simte lezată în vreun fel.

  Dreptul la imagine nu este un drept absolut!

  Atunci când o persoană este fotografiată într-un loc public, desfăşurând o activitate publică, se consideră că nu este necesar acordul persoanei de e fi fotografiată dacă postarea nu atinge cu nimic demnitatea sau reputaţia persoanei. De exemplu, s-a considerat că simpla postare a unei fotografii cu o persoană aflată în parc, fără acordul acesteia, nu constituie o faptă ilicită dacă prin această imagine sau postare nu se aduce atingere persoanei. Situaţia se complică atunci când o persoană este fotografiată, fără acord, într-un loc public dar în desfăşurarea unei activităţi private. Şi în această situaţie s-a considerat că nu ne aflăm în sfera ilicitului, cu condiţia ca înregistrările să fie utilizate cu bună-credinţă. În acest sens este necesar a se dovedi interesul legitim de a se fotografia şi utiliza fotografiile în mod public. Art. 2 alin. 1 lit. p) şi r) din Legea 554/2004 prevede următoarele definiţii: interes legitim privat – posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat; interes legitim public – interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice. Noţiunea de „interes public justificat” este definită în art. 31 din Codul audiovizual. Astfel, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente care influenţează societatea sau o comunitate, în special cu privire la: prevenirea sau dovedirea săvârşirii unei fapte de natură penală; protejarea sănătăţii sau siguranţei publice; semnalarea unor afirmaţii înşelătoare sau a unor cazuri de incompetenţă care afectează publicul.
  Şi Art. 75 din Codul Civil prevede anumite limite: (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte; (2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenţa secţiune.
  Rămâne sarcina judecătorului de a analiza şi a stabili dacă fotografierea şi publicarea imaginilor s-a făcut cu bună-credinţă, constituind doar o exercitare a dreptului la libera exprimare, sau s-a adus atingere dreptului persoanei la propria imagine.
  Prejudiciul cauzat victimei fiind unul de natură morală, instanţa de judecată va stabili prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cel în cauză, în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială, aceste criterii fiind subordonate conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs.
  Dacă instanţa consideră că prin publicarea fotografiei, imaginea şi felul în care este percepută în societate poate să-i influenţeze profesia şi cariera, judecătorul poate aprecia că o sumă de bani reprezintă o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul suferit.
  Dacă sunteţi victima unei postări inadecvate pe o reţea de socializare este important de ştiut că puteţi obţine o sumă de bani drept daune morale în instanţă dacă veţi dovedi prejudiciul suferit de dumneavoastră, fapta ilicită a pârâtului şi legătura de cauzalitate între fapta lui de a posta şi prejudiciul suferit.
  Nu trebuie uitat că evaluarea prejudiciului trebuie să fie una rezonabilă, conformă cu valorile lezate, pentru a nu se interpreta a fi doar o încercare de îmbogăţire fără justă cauză.

  Av. Marius COLTUC

  Incepand cu data de 01.04.2017, Transurb SA Galati va elibera urmatoarele tipuri de abonamente pentru categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul public local din municipiul Galati:

  1. Persoanele fara venituri cu varsta peste 65 ani, abonament redus cu 98% pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act de identitate, copie si original

  2. Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie de pana la 1.450 lei brut/luna, abonament redus cu 98% pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act de identitate si cuponul de pensie din luna anterioara, copie si original.

  3. Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 1.451 si 2.000 lei brut/luna, abonament redus cu 75% pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act de identitate si cuponul de pensie din luna anterioara, copie si original.

  4. Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 2.001 si 2.500 lei brut/luna, abonament redus cu 50% pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act de identitate si cuponul de pensie din luna anterioara, copie si original.

  5. Pensionarii de invaliditate care nu beneficiaza de facilitatile prevazute de Legea nr.448/2006, abonament gratuit pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act de identitate si cuponul de pensie din luna anterioara si a actelor doveditoare privind incadrarea intr-un grad de invaliditate, copie si originalul.

  6. Persoanele beneficiare de indemnizatie de somaj, abonament gratuit pe o linie pe baza urmatoarelor documente:

  - act identitate si carnetul de evidenta vizat de A.J.O.F.M, copie si original.

  7. Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat, din Municipiul Galati ,  beneficiaza de abonament redus cu 98% pe o linie;

  8.    Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, din Municipiul Galati, abonament redus cu 98% pe o linie.

  Pentru elevi si studenti, abonamentele se elibereaza pe baza actului de identitate si a adeverintei din care sa rezulte ca sunt elevi sau Studenti ai unei institutii de invatamant pe anul scolar 2016-2017.

  Tarife practicate pentru serviciul de transport public local de persoane realizat de către Societatea TRANSURB S.A. Galaţi

  1. Bilet o calatorie comercializat la punctele fixe - 2,00 lei

  2. Bilet doua calatorii comercializat la punctele fixe - 4,00 lei

  3. Bilet o calatorie comercializat de conducatorii auto - 2,00 lei

  4. Bilet doua calatorii comercializat de conducatorii auto - 4,00 lei

  PERSOANE FIZICE
  5.  Abonament nominal, lunar valabil pe o linie - 50,00 lei

  6. Abonament nominal, ½ luna valabil pe o linie - 30,00 lei

  7. Abonament nominal, saptamanal valabil pe o linie - 18,00 lei

  8. Abonament nominal, lunar valabil pe doua linii - 75,00 lei

  9. Abonament nominal, ½ luna valabil pe doua linii - 50,00 lei

  10. Abonament nominal, saptamanal valabil pe doua linii - 30,00 lei

  11. Abonament nominal fractionat 1 zi, valabil pe toate liniile - 10,00 lei

  12. Abonament nominal,fractionat 7 zile, valabil pe toate liniile - 25,00 lei

  13. Abonament nominal, lunar valabil pe toate liniile - 90,00 lei

  14. Abonament nominal 6 luni, valabil pe toate liniile - 450,00 lei

  15. Abonament nominal anual valabil pe toate liniile - 900,00 lei

  PERSOANE JURIDICE

  16. Abonament lunar valabil pe o linie - 55,00 lei

  17. Abonament 6 luni valabil pe o linie - 300,00 lei

  18. Abonament anual valabil pe o linie - 600,00 lei

  19. Abonament lunar valabil pe doua linii - 80,00 lei

  20. Abonament 6 luni valabil pe doua linii - 450,00 lei

  21. Abonament anual valabil pe doua linii - 900,00 lei

  22. Abonament ½ luna valabil pe toate liniile - 80,00 lei

  23. Abonament lunar valabil pe toate liniile - 100,00 lei

  24. Abonament 6 luni, valabil pe toate liniile - 550,00 lei

  25. Abonament anual valabil pe toate liniile - 1.000,00 lei

  INSTITUȚII PUBLICE ȘI SOCIETĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

  26. Abonament lunar valabil pe o linie - 28,00 lei

  27. Abonament 6 luni valabil pe o linie - 150,00 lei

  28. Abonament anual valabil pe o linie - 300,00  lei

  29. Abonament lunar valabil pe doua linii - 40,00 lei

  30. Abonament 6 luni valabil pe doua linii - 225,00 lei

  31. Abonament anual valabil pe doua linii - 450,00 lei

  32. Abonament ½ luna valabil pe toate liniile - 40,00 lei

  33. Abonament lunar valabil pe toate liniile - 50,00 lei

  34. Abonament 6 luni, valabil pe toate liniile - 275,00 lei

  35. Abonament anual valabil pe toate liniile - 500,00 lei

  *Pentru abonamentele pierdute nu se eliberează duplicat.

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală facilitează îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice centrale şi locale şi ale instituţiilor publice, asigurând, prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen, administrat de ANAF, acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetăţenilor.
  Prin înrolarea unităţilor administrativ-teritoriale/ instituţiilor publice în aplicaţia informatică PatrimVen se asigură accesul electronic la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice, cum sunt informaţii referitoare la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/ anuale ale contribuabililor, adeverinţe de venit, certificate de atestare fiscală, extragerea datelor referitoare la situaţia fiscală a contribuabililor.
  Facem precizarea că, prin intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3592/ 2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3770/ 2015, “solicitarea şi transmiterea de informaţii referitoare la conturile bancare se realizează exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen”.
  Utilizarea acestui sistem informatic conduce la eficientizarea activităţilor instituţionale, îmbunătăţirea activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea documentelor fiscale necesare şi la unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice, după caz, pentru depunerea acestora.
  Protocolul de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, precum şi Procedura privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2632/ 2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu.
  Informaţii suplimentare puteţi obţine direct de la organul fiscal, sau de pe site-ul aplicaţiei, https://epatrim.anaf.ro, sau accesând următoarea adresă de internet  https://www.anaf.ro/asistpublic.

  Miercuri, 15 Martie 2017 00:00

  O zi ALTFEL pentru copiii SPECIALI

  Altfel ar trebui să îi privim pe cei cu nevoi speciale, pe cei care de obicei societatea îi stigmatizează. Să le oferim şansa, să le arătăm că o boală sau o deficienţă nu le poate anula dreptul la plăcerile oferite de viaţa de zi cu zi. Dacă şcoala poate fi altfel, noi, cadrele didactice şi sportivii de la Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, am încercat să le oferim copiilor de la Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din Galaţi o zi altfel.
  În cadrul Proiectului “Sănătate prin mişcare”, un grup de elevi, însoţiţi de doamnele profesoare, au făcut o scurtă vizită sportivilor noştri. Pe cei pe care îi întâlnim adesea prin parcuri şi pe alei, indiferent de vreme şi de anotimp, alergând solitari, aducându-ne bucurie în suflet ori de câte ori reuşesc să urce pe o treaptă a podiumului şi facându-ne să ne tresalte inima de bucurie.
  Era o dimineaţă frumoasă de primăvară, în care soarele strălucea pe cer precum medaliile campionilor noştri, în care liceenii au păşit pragul clubului nostru, o zi care avea să le aducă un crâmpei de fericire acestor adolescenţi, pe care ne-am propus să îi facem să uite măcar pentru câteva momente că “Ei sunt altfel!”.
  Am deschis uşile sălii în care sportivii erau deja la antrenament şi îşi demonstrau virtuozitatea în a mânui mingea de handbal. Îndrumaţi de profesorii lor (Luminiţa Stroe şi Costel Coman), handbaliştii de la CSS Galaţi i-au invitat pe musafirii noştri pe teren. Timizi, dar curioşi, au acceptat provocarea şi de aici a mai fost doar un pas până când barierele s-au rupt şi cu toţii au uitat că sunt altfel. Sportivii au devenit antrenori pentru copiii de la Liceul Tehnologic „S. Mehedinţi” şi le-au oferit primul antrenament de handbal. Câteva minute, în care mingile au zburat prin aer, sala a fost umplută de râsetele şi bucuria unor copii pe care adesea societatea îi privează de şansa la normalitate. Cu sudoarea pe frunte dar mai relaxaţi, şi-au luat la revedere de la micii antrenori, handbaliştii de la CSS, şi am pornit într-o nouă aventură.
  Zumzăind şi povestind cât de buni au fost în mânuirea mingii, „Cei altfel”... s-au trezit în faţa unei noi provocări. Un stadion mare, în care undeva, în lumina soarelui, se zăreau câteva siluete de copii care îşi vedeau liniştiţi şi atenţi de activitatea lor. Plini de dăruire şi dornici de a le oferi o experienţă plăcută, cei doi profesori (Genoveva Modiga şi Daniel Leopa) i-au invitat pe liceeni pe pista de antrenament, unde, umăr la umăr cu sportivii, au deprins tainele alergării, au învăţat să mărşăluiască şi s-au întrecut cu atleţii. Totul a decurs mult mai uşor şi cu mai multă încredere, întâlnindu-l pe sportivul Marian Petria, care, deşi a fost încercat de viaţă ca şi oaspeţii noştri, a depăşit obstacolele, fiind unul dintre cei care duc steagul României la întrecerile sportive, el fiind vicecampion european la probele paralimpice. Aici surprizele au fost din ce în ce mai mari, copiii de la Liceul Tehnologic “S. Mehedinţi” fiind premiaţi pentru curajul lor şi pentru munca depusă, primind medalii, diplome şi dulciuri.
  Pornim într-o nouă incursiune, alături de cei care păşeau deja ca nişte campioni, mândri, cu medaliile strălucind în lumina blândă a soarelui de martie, cu obrajii rumeni şi cu planuri de viitor. Unii dintre liceeni visau deja la ziua în care ar putea să cucerească o nouă medalie, fiind ei cei pentru care publicul s-ar ridica în picioare cu ropote de aplauze.
  O nouă oprire, un teren nou, zgomot de mingi şi alţi sportivi. Nici nu a mai fost nevoie de prezentări sau de încurajări pentru a intra în atmosfera a ceea ce se întâmpla pe terenul cu zgură roşie puţin înmuiată de roua dimineţii. Oaspeţii noştri deja doreau să fie alături de copiii antrenaţi de profesorii Mircea Basarab şi Marcel Prodan, specialiştii clubului în mânuirea rachetei de tenis. Cu mic, cu mare, echipaţi cu rachete şi mingi, s-au aşezat la fileu, fără să-i mai preocupe că sunt altfel, încercând să deprindă tainele sportului alb. Cu greu reuşim să îi facem să renunţe la „antrenamentul” lor şi să îi provocăm la o nouă călătorie în tainele sporturilor. Cu promisiunea că vor putea reveni curând pe teren, ne îndreptăm spre altă sală, spre alţi sportivi.
  Nu mică le-a fost mirarea când în spatele uşilor pe care au intrat i-au găsit pe “îmblânzitorii de fiare”, pe sportivii campioni ai căror paşi sunt îndrumaţi de profesorii Mariana Bălan şi Costel Dimofte. Dumnealor reuşesc cu măiestrie să antreneze sportivi de valoare naţională şi internaţională pentru disciplina haltere. Întrecerea cu aceşti campioni a fost una plină de provocări. Este o plăcere şi în acelaşi timp o provocare a depăşirii limitelor atunci când vezi cum fete şi băieţi, mai mari sau mai mici, reuşesc să transforme o bară plină de greutăţi într-o jucărie. Ca de fiecare dată, oaspeţii noştri au beneficiat de o primă lecţie de antrenament, cu haltera la piept şi cu muşchii încordaţi, făcându-ne dovada că, atunci când vrei, poţi şi nimic nu te poate opri, în afară de o societate care nici după aproape 30 de ani nu este pregătită să îşi accepte şi să îşi apere copiii, fie ei chiar şi altfel!
  Văzându-i pe aceşti adolescenţi, ni s-a confirmat că sunt ALTFEL prin curajul şi dorinţa de a fi DEOSEBIŢI, cărora nimic nu le stă în calea fericirii atunci când li se dă această şansă. Să le creăm acestora posibilitatea de a face parte din societate, de a nu fi privaţi de o copilărie frumoasă, pentru a treace mai uşor peste încercările vieţii.
  Suntem alături de doamnele profesore Liliana Ionaşcu, Costina Nedelcu, Alina Crăciun şi de doamna coordonatoare a proiectului – profesor Mirela Chirică, oferindu-le ajutorul necondiţionat în realizarea proiectului.
  Mulţumim conducerii colegiului, directoarelor Lucica Dumitrache şi Diana Vieru, iniţiatoarele acestui proiect, pentru că ne-au oferit ocazia să aducem câteva clipe de fericire, zâmbete şi bucurie unor copii SPECIALI.

  Prof. dr. Adriana Neofit,
  director CSS Galaţi

  Pentru prima dată, în anul 1908, în New York, mii de femei au mărşăluit cerând un program de lucru mai scurt, salarii mai mari şi dreptul la vot, iar în 1909, conform unei declaraţii a Partidului Socialist din America, Ziua Internaţionala a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie. În 1910, în urma unei Conferinţe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat femei din 17 ţări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceiaşi zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913.
  Adunarea Generală a ONU a proclamat, în 1977, printr-o rezoluţie, Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută internaţional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă încă din 1910 de Internaţionala Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 martie ca Ziua Internaţională a Femeii, dar procesul de emanciparea femeii a continuat. Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1975, de către ONU, a Anului Internaţional al Femeilor şi declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiţia femeii.

  Le dorim cititoarelor noastre ca această zi minunată de 8 Martie să le aducă universul la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!

  Ce este certificatul energetic?

  Certificatul energetic este un document cu caracter informativ care ofera date cu privire la consumurile de energie ale unei cladiri. Consumurile de energie cuprinse in certificatul energetic sunt urmatoarele: consum de energie pentru iluminat, pentru ventilare, pentru climatizare, pentru preparare apa calda, pentru incalzire.

  Ce informații conține un certificat energetic- față

  Un certificat energetic trebuie să cuprindă în conținutul său următoarele informații, pe partea de față a documentului, adică prima pagină a certificatului energetic:

  - la partea superioară a certificatului energetic se vor trece câteva informații de identificare ale acestuia; în acea partea se va trece codul poștal al localității, numărul de înregistrare la consiliul local, data înregistrării certificatului energetic la consiliul local;

  - nota energetică a certificatului energetic: aceasta are valori cuprinse între 0 și 100 unde 100 înseamnă cea mai bună clădire certificată energetic;

  - grila grafică de încadrare în clase de certificare; un certificat energetic are o grilă de la A la G în care A înseamnă consum redus iar G înseamnă consum crescut; se va încadra atât construcția analizată cât și cea de referință;

  - următoarea informație din certificatul energetic o reprezintă consumul anual specific de energie; termenul de specific se referă la raportarea consumului anual la suprafața construită încălzită desfășurată; se vor da valorile atât pentru clădirea de bază cât și pentru cea de referință;

  - următoarea informație înscrisă în certificatul energetic este reprezentată de consumul specific de CO2; se va nota atât clădirea cât și cea de referință;

  - se va trece apoi la detalierea consumului specific de energie pe categorii de consumuri: încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică, iluminat artificial; se va nota și consumul anual specific recuperat din surse regenerabile;

  - următoarea categorie de informații din certificatul energetic se referă la elemente necesare pentru identificarea clădirii și care caracterizează clădirea; informațiile din această rubrică a certificatului energetic sunt următoarele: adresa, categoria clădirii, regim de înălțime, anul construirii, scopul eliberării, aria utilă, aria construită desfășurată, volumul interior al clădirii;

  - va urma următoarea categorie de informații înscrise în certificatul energetic: specialitatea auditorului, numele și prenumele, seria și numărul de atestare, nnumărul și data înregistrării în registrul auditorului, semnătura și ștampila auditoului.

  Explicare informații din Certificat energetic –VERSO

  Informațiile incluse pe a doua pagină a certificatului energetic sunt următoarele:

  -cele șase grile de încadrare a consumurilor de energie defalcate pe categorii de consumuri: încălzire, preparare apă caldă menajeră, iluminat, climatizare, ventilare; grilele sunt de la A la G în care A reprezintă cel mai mic consum iar G reprezintă cel mai ridicat consum;

  - tabel cu informații energetice pentru clădirea de referință;

  - notarea energetică a clădirii de referință;

  - valorile coeficienților de penalizare;

  - recomandări din partea auditorului pentru reducerea costurilor.

  Certificatul și auditul energetic reprezintă același lucru?

  Certificatul energetic și auditul energetic nu reprezintă unul și același lucru.

  Cele două elemente reprezintă componente informaționale ce oferă date diferite.

  Certificatul energetic oferă informații cu privire la consumurile energetice specifice într-o anumită formă grafică.

  Auditul energetic reprezintă o analiză întocmită sub formă de memoriu și în care se studiază starea construcției din punct de vedere a consumurilor de energie, se propun mai multe soluții spre analiză și se recomandă una din ele care este eficientă din punct de vedere tehnico-economic.

  Auditul energetic înglobează și certificatul energetic al construcțiilor.

  Pagina 1 din 9