V.A.

V.A.

În vederea monitorizării pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi, pentru deschiderea în bune condiţii a noului an şcolar 2017–2018 şi respectarea normelor de igienă, privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor şi tinerilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Direcţia de Sănătate Publică Galaţi au realizat, prin inspectorii şcolari şi inspectorii sanitari, vizite la unităţile şcolare şi au transmis documente în toate unităţile de învăţământ, prin care s-au solicitat informaţii referitoare la stadiul execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii ale clădirilor, situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru spaţiile de învăţământ, cât şi problemele sau necesităţile concrete ale acestora. Rezultatele sunt sumbre şi scot în evidenţă faptul că zeci de şcoli şi grădiniţe din judeţul galaţi nu au apă curentă şi nici grupuri sanitare corespunzătoare.
În anul şcolar 2017-2018, în judeţul Galaţi există 451 de unităţi, 169 în mediu urban, 282 în mediu rural, dintre care 199 cu personalitate juridică şi 252 unităţi arondate. Dintre acestea 76 de unităţi nu sunt autorizate sanitar. Motive pentru neavizare sunt diverse. Unele nu au fot avizate deoarece funcţionează la parter de bloc sau pentru că le curge apa din tavan atunci când plouă (infiltraţii pluviale), câteva funcţionează în spaţii necorespunzătoare (spaţii prea mici). Aproape jumătate din cele 76 de unităţi de învăţământ nu apă curentă sau apă potabilă sau un număr insuficient de grupuri sanitare. Cele mai multe grădiniţe/şcoli, fără autorizaţie de funcţionare sunt structuri arondate unităţilor şcolare cu personalitate juridică sau anexe ale unităţilor şcolare (spălătorii, internate, ateliere, săli de sport).
”Pentru remedierea situaţiilor, în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare, în cazul unităţilor unde apa nu este potabilă, lipseşte apa curentă, grupurile sanitare nu sunt corespunzătoare sau spaţiul este amenajat la parter de bloc, sunt necesare acţiuni care presupun investiţii mari la nivelul comunităţilor în care funcţionează şcoala” se arată în raportul Inspectoratului Şcolar Judeţean prezentat în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural. Din cele 76 unităţi neautorizate, 11 se află în mediul urban (7 în Galaţi: 6 grădiniţe la parter bloc şi Palatul Copiilor Galaţi) iar 4 grădiniţe în Tecuci: Celelalte 65 de unităţi neautprizate din cele 76 sunt din mediul rural (43 grădiniţe, 22 şcoli).

Luni, 20 Noiembrie 2017 16:50

Circulaţie îngreunată pe b-dul Galaţi

Primăria municipiului Galaţi anunţă că marţi, 21 noiembrie 2017, în intervalul orar 8.00 – 18.00 se vor executa lucrări la carosabil pe b-dul Galaţi (în dreptul Universităţii ”Danubius”, Supermarket ”Selgros”) unde se va turna ultimul strat de asfalt. Circulaţia va fi îngreunată în zona amintită pe perioada desfăşurării lucrărilor. Primăria municipiului Galaţi le mulţumeşte conducătorilor auto pentru înţelegere.

Licitaţia lansată de Primăria municipiului Galaţi privind achiziţia Sistemelor de Taxare Automată a Titlurilor de Călătorie (Sistemul AFC sau E-Ticketing), de Informare a Pasagerilor şi Managementul Flotei are, în sfârţit un câştigător. Licitaţia a fost lansată în data de 11.05.2017 şi este ultima componentă a obiectivelor de investiţii finanţate de Acordul de împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare totală de 100 milioane lei, procedura atribuirii fiind specifică Finanţatorului - Licitaţia în două etape. Până la data limită de depunere a ofertelor, au fost depuse două oferte de către Asocierea Kapsch CarrierCom NV (Belgia) – Kapsch SRL (România) şi de Asocierea AEP Ticketing Solutions (Italia) – Certsign SA (România) – Swarco Traffic SRL (România). Valoarea contractului atribuit este de 26.151.431,15 RON (fără TVA), ofertantul cu preţul evaluat cel mai scăzut şi ofertă substanţial admisibilă fiind Asocierea AEP Ticketing Solutions (Italia) – Certsign SA (România) – Swarco Traffic SRL (România). Termenul de semnare a contractului este de maxim 28 de zile de la notificare.
Ofertantul desemnat câştigător va proiecta, construi, opera şi menţine Sistemele de Taxare Automată a Titlurilor de Călătorie (Sistemul AFC sau E-Ticketing), de Informare a Pasagerilor şi Managementul Flotei. Durata perioadei de implementare (proiectare şi execuţie) este de 18 luni, iar perioada de operare şi mentenanţă este de 60 de luni.
Sistemul AFC - va permite mai multor tehnologii de emitere a biletelor să coexiste. Sistemul va include bilete cu coduri de bare, care vor putea fi furnizate pe hârtie sau pe un telefon mobil (m-ticket). Va exista şi un smart card de transport cu sigla Municipiului Galaţi care va permite încărcarea de titluri de transport public temporare. Toate titlurile de călătorie, fie bilete pe hârtie sau m-ticket, fie smartcarduri nominale (abonamentele) sau nenominale, vor trebui validate la urcarea în mijlocul de transport la validatoarele contactless ce vor fi instalate în fiecare mijloc de transport public. Distribuţia titlurilor de călătorie se va face prin următoarele canale:
- Punctele de vânzare Transurb - toate tipurile de titluri de călătorie, inclusiv eliberarea smartcardurilor nominale şi nenominale. Atenţie! Toate smartcardurile, nominale sau nenominale, vor fi eliberate exclusiv de către reţeaua de distribuţie a Transurb;
- Automate de Vânzare de Bilete – eliberare de bilete pe suport de hârtie şi încărcare smartcarduri nenominale cu titluri de călătorie;
- Bilete virtuale eliberate prin intermediul aplicaţiei de telefon mobil (m-ticket), disponibilă pentru sistemele iOS şi Android.
- Achiziţia de titluri de călătorie, precum şi încărcarea smartcardurilor prin magazinul de tip web-shop.
- Titluri de călătorie furnizate prin terţi – o reţea de terţi (persoane juridice) va elibera bilete pe suport de hârtie şi va încărca smartcardurile.
Sistemul va permite informarea pasagerilor în staţii, precum şi electronic prin aplicaţia de management al călătoriei. Vor fi instalate, în tot atâtea staţii, un număr de 96 de panouri cu afişaj tip led ce vor oferi informaţii cu privire la rute, precum şi timpul estimat până la sosirea mijloacelor de transport public în staţie. De asemenea, sistemul va permite operatorului monitorizarea întregii flote de transport public. În plus, vor fi emise rapoarte cu privire la activitatea vehiculelor pe o anumită linie: distanţa parcursă, curs, consum carburant, program, opriri, întârzieri, etc. Totodată, prin instalarea sistemelor de numărare a pasagerilor în toate vehiculele de transport public, se va putea urmări eficientizarea rutelor de transport din municipiul Galaţi.

Profesia de medic, precum şi cele conexe domeniului sănătate sunt meserii care necesită pregătire şi învăţare toată viaţa, pe lângă facultatea în sine, stagiile de practică sau rezidenţiat. Medicul, farmacistul sau stomatologul trebuie să fie întotdeauna la curent cu noile inovaţii din domeniul medical, deoarece acesta este vast, complex şi nemărginit. În acest context, Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG) şi Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Facultatea de Medicină şi Farmacie demarează, în perioada 22-25 noiembrie 2017, proiectul „#MEDinfo- Sesiuni de mentorat pentru studenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi”, ce se doreşte a fi un sistem de sprijin şi consiliere a studenţilor, cu scopul de a facilita integrarea lor în învăţământul universitar, precum şi de a-i îndruma spre cele mai potrivite opţiuni didactice, culturale şi sociale specifice studenţiei.
”SSMG este organizaţia studenţească ce reprezintă interesele studenţilor Facultăţii de Medicină şi Farmacie Galaţi, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional, încă din anul 2009. Misiunea SSMG este de a suplimenta pregătirea primită de studenţi în facultate, dar şi de a le diversifica viaţa în calitate de membri ai comunităţii universitare. Aşadar, MEDinfo este un proiect ce încurajează împărtăşirea cunoştinţelor şi aptitudinilor studenţilor, dar este menit să îi şi stimuleze şi îndrume pentru ca aceştia să participe la sesiuni ştiinţifice şi alte evenimente din domeniu.
Printre mentorii sesiunilor de informare se numără- Domnul Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie- Conf. univ. dr. Ciprian Dinu, reprezentanţi ai Centrului de Orientare şi Consiliere în Carieră, voluntari SSMG-studenţi din anii mai mari (IV-VI), ce sunt studenţi reprezentanţi în Senatul Universitar şi Consiliul Facultăţii, voluntari ai AIESEC Galaţi şi nu numai. Sesiunile vor cuprinde prezentări generale pe diferite teme de interes pentru studenţii medicinişti, urmând ca apoi să se creeze grupuri de lucru formate dintr-un voluntar-mentor şi circa 5 studenţi pentru dezbateri. Cei mai activi studenţi din cadrul sesiunilor vor fi remuneraţi cu pixuri, stickere şi carneţele promoţionale ale evenimentului. Fiecare participant ce se înscrie la mininum 2 sesiuni de informare primeşte diplomă de participare. Pe parcursul acestor sesiuni, studenţii vor putea afla mai multe informaţii despre drepturile şi obligaţiile pe care le au, oportunităţile de voluntariat în străinătate, programele de mobilităţi studenţeşti la care pot aplica (ERASMUS, TRANSMED, INTERFARMA), modul de tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice, informaţii despre Congresul Naţional „GalMed”, precum şi tehnici de comunicare eficiente”, se arată într-un comunicat al SSMG.

Luni, 20 Noiembrie 2017 11:52

PNL Galaţi iese în stradă

PNL Galaţi organizează luni, 20 noiembrie 2017, o ”Adunare publică organizată” pentru susţinerea moţiunii de cenzură „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”. Acţiuni asemănătoare sunt organizate, în acelaşi timp, în mai multe oraşe din ţară.
”Cu toţii suntem de acord că liderii PSD au minţit. Acum vor să-şi oficializeze toate aceste minciuni. Dacă există un stat paralel în România, acela este condus de Dragnea şi Tăriceanu, un stat în care domneşte corupţia, hoţia şi înşelăciunea, un stat în care poporul trebuie să fie supus şi obedient iar instituţiile statului trebuie capturate şi controlate în interesul lor personal. Reţeta politică a actualei guvernări este putredă, este compromisă şi nu va aduce nimic bun nici României, şi nici dumneavoastră. De aceea, vă îndemnăm să cereţi parlamentarilor din judeţul Galaţi să oprească distrugerea economiei şi a statului democratic. Pentru asta noi, membrii Partidului Naţional Liberal, vom manifesta luni, 20 noiembrie, începând cu ora 17.30, pe platoul din faţa Prefecturii.
Vă invităm să vă alăturaţi nouă, să citim împreună textul moţiunii şi să-i convingem pe toţi decidenţii că aşa nu se mai poate, că o mână de indivizi nu pot înrobi o ţară”, se arată în comunicatul de presă al PNL Galaţi.

Potrivit unui material anonim primit la redacţiile presei gălăţene, proiectul de management în baza căruia Teodor Niţă, directorul Teatrului Muzical din 2012, a obţinut un nou mandat la conducerea instituţiei culturale gălăţene, este plagiat într-o proporţie destul de importantă. Lucrarea a fost aprobată în şedinţa de Consiliu Local, pe data de 26 octombrie, şi are pasaje întregi care seamănă cu fragmente din proiectele directorilor de la instituţii de cultură din Deva, Craiova şi Târgu Mureş.
Contactat de reporterii noştri, Teodor Niţă a declarat ”Ca reacţie la cele transmise prin anonimat, fac următoarele precizări: Un proiect reprezintă un plan, o intenţie, o propunere de îmbunătăţire a organizării şi activităţii unei instituţii. Abilitatea managerului constă în puterea şi priceperea de a pune acest proiect în practică. Am învăţat după un mandat, să prioritizez activităţi, lucruri şi să nu-mi afectez obiectivele principale, chiar dacă resursa financiară devine mai mică de la an la an. Proiectul în sine nu este o operă, nici literară, nici artistică, nici ştiinţifică, ci sunt idei acumulate din sistem, pentru dezvoltarea şi implementarea în mod unitar la nivel naţional a lucrurilor bune, fie ele preluate în bloc (cu copy/paste), cu erori de tehnoredactare clare, pe care mi le asum. Sunt personalităţi care publică aceste proiecte tocmai pentru a fi preluate de alţii, în sens constructiv. Orice proiect de management, vizează o traietorie, o concepţie artistică şi o proiecţie bugetară pentru o perioadă de timp, pe care eu mi-am propus să o îndeplinesc în anumite condiţii, pentru că nu inventez eu tehnici noi, de atragere a publicului spectator în sălile de spectacol sau un nou profil al spectatorului, până şi în analiza SWOT, atât punctele tari cât şi cele slabe, alături de ameninţări şi oportunităţi sunt identificate ca fiind aceleaşi, la nivelul tuturor instituţiilor de profil. Tehnicile sunt aceleaşi în toate proiectele de management. În condiţiile actuale, proiecţia artistică descrisă şi asumată într-un proiect trebuie zi de zi prioritizată în funcţie de reursa financiară. Aici intervine priceperea şi calitatea unui manager. O proiecţie bugetară pe un program artistic nu poate fi plagiat, deoarece vrem nu vrem din păcate asta este realitatea, arta se face astăzi de câţi bani avem. Faptul că anumite pasaje se regăsesc integral în multe proiecte de management, reflectă faptul că cerinţele generale sunt comune şi pot fi preluate şi adaptate pe cerinţele celui care organizează selecţia de proiecte”.

Protest la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, joi, 16 noiembrie 2017. Cei 30 de angajaţi ai APIA Galaţi au protestat de dimineaţă, deoarece sunt nemulţumiţi de prevederile legii 153 din cauza căreia vor pierde sume importante din salarii în urma aplicării acestui act normariv de la 1 ianuarie 2018. De altfel, în toată ţara au fost proteste la sediile APIA. Gheorghe Iuroaie, liderul sindicatului de la APIA. a declarat că este un protest spontan generat de faptul că pierderile salariale, la Galaţi, vor fi importante dacă nu se schimbă ceva. Acesta susţine că un şef serviciu şi un şef de birou vor pierde până la 2.000 de lei, iar un consilier superior va pierde 600 de lei.

Municipalitatea se pregăteşte de sosirea primelor zăpezi şi deja a convocat prima şedinţă a Comandamentului pentru deszăpezire al municipiului Galaţi, care s-a desfăşurat vineri, 17 noiembrie 2017. La şedinţă au participat reprezentanţii tuturor servicilor din Primărie care au atribuţii în acest sens (Ecosal, Gospodărire Urbană, etc.) precum şi reprezentanţii societăţilor care au câştigat licitaţiile privind închirierea utilajelor pentru activitatea de deszăpezire în iarna 2017-2018.
Perioada pentru care au fost încheiate aceste contracte este 07 noiembrie 2017 - 01 aprilie 2018, iar societăţile ce vor deszăpezi Galaţiul, împărţit pe zone în care vor acţiuna utilajele, sunt SC Veneta Coperture SRL (Zona 1 - cartierele Micro 19, Micro 20, Micro 21, Barboşi, Zona Cătuşa 1 şi Dimitrie Cantemir), Asocierea Citadina-Lemacons (Zona 2 - Micro 18, Micro 17, Micro 16, Siderurgiştilor Vest, Zona Cătuşa 2 şi Ţiglina II), SC Gindav SRL (Zona 3 - Cartierele Aurel Vlaicu 1, Aurel Vlaicu 2, Micro 40, Micro 38, Micro 39A, Micro 39B, Micro 39C, Micro 13, Micro 14 şi Fileşti), SC Tancrad SRL (Zona 4 şi 5 - Ţiglina I, Mazepa I, Mazepa II, Faleza Inferioară, Zona Piaţa Centrală şi aliniamentele stradale situate între bulevardul G. Coşbuc, Al. Măcelaru şi strada Traian, Centru, Valea Oraşului, Port) şi bineînţeles Serviciul public Ecosal (Zona 6 - cartierele Traian Nord, Arcaşilor, Ştefan Cel Mare, având ca limite străzile Ştefan cel Mare, Arcaşilor, Traian şi Tunelului). SC Obercons Comp SRL (închiriere a 20 de buldoexcavatoare). Municipalitatea estimează că valoarea totală a cheltuielilor pentru deszăpezirea din această iarna se ridică la peste 6 milioane de lei.

În Sala „Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe data de 16 noiembrie 2017, cu binecuvântarea şi sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea posturilor vacante de preot în mediul urban. Din comisia de examinare au făcut parte preoţi profesori din cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, de la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei“, dar şi slujitori din administraţia eparhială.
La concurs s-au prezentat 13 candidaţi din judeţele Galaţi şi Brăila. Programul a debutat cu susţinerea probei liturgice prin oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi. După partea liturgică a urmat examenul propriu-zis care a constat din două probe: proba scrisă şi proba orală. Examenul s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile statutare, ale Regulamentului pentru numirea şi transferarea clerului şi ale Hotărârilor Sfântului Sinod.

Etajele superioare ale blocurilor din 3 cartiere nu vor avea apă potabilă, etajele inferioare vor avea presiune scăzută, punctele termice situate în cele trei cartiere (presiune diminuată), precum şi agentii economici din Drumul de Centură, tronson str. Brăilei – str. Prelungirea Brăilei (presiune diminuată) vor fi afectate marţi, 21 noiembrie 2017. Este vorba de cartierele Micro 16, Micro 17, Micro 18, care , în contextul lucrărilor de investiţii executate de Primăria Municipiului Galaţi. Potrivit unui comunicat de presă al societăţii APĂ CANAL SA, în data de 21.11.2017, OBERCONS COMP SRL va executa lucrări de înlocuire vane Dn600mm şi Dn400mm în vederea cuplării conductei noi Dn400mm în bdul. Dunărea, Micro 20, tronson: bloc B3 sc.1 – Biserica Sf.Paraschiva. Lucrările fac parte din obiectivul de investiţii “Reabilitare conductă distribuţie apă potabilă Dn 400 mm OL pozată în canal de protecţie necirculabil, strada Stadionului şi strada Săvineşti Micro 21-Bd.Dunărea, Micro 20 - etapa II”.
În consecinţă, pentru buna derulare a lucrărilor, în data de 21.11.2017, între orele 08.00–17.00, se va proceda la alimentarea cu apă potabilă cu presiune redusă în cartierele: Micro 16, Micro 17, Micro 18, ceea ce va afecta (lipsă apă) etajele superioare ale blocurilor din cele 3 cartiere, punctele termice situate în cele trei cartiere (presiune diminuată), precum şi agentii economici din Drumul de Centură, tronson str. Brăilei – str. Prelungirea Brăilei (presiune diminuată).
”Societatea Apa Canal SA Galaţi asigură numai asistenţa tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere reţea, închidere şi deschidere vane, precum şi spălarea reţelei de distribuţie la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii afectaţi de sistarea apei potabile/reducerea presiunii, mulţumim pentru înţelegere şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor şi reintrarea în regim normal de furnizare a apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp. Totodată, rugăm toţi abonaţii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei”, se arată în comunicatul societăţii APĂ CANAL SA.

Pagina 8 din 28