V.A.

V.A.

Consiliul Naţional al PNL a adoptat, sâmbătă, propunerile pentru modificarea Statutului liberalilor, între care se numără cea prin care foştii preşedinţi ai partidului, care sunt încă membri şi au fost aleşi de către Congres sau Convenţie în aceste funcţii, devin membri ai Biroului Executiv. Modificările prevăd că "foştii preşedinţi ai partidului, membri PNL, aleşi de către forurile statutare (Congres sau Convenţie), aflaţi în funcţie la data fuziunii din anul 2014 şi ulterior acesteia" devin membri ai BEx. De asemenea, preşedintele Ligii aleşilor locali va fi membru al Biroului Executiv al PNL, potrivit modificărilor la statut.
Prin noile prevederi un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese de conducere, dar nu la acelaşi nivel. "Aleşii locali ai partidului pot candida la funcţii de conducere în partid numai în circumscripţia electorală unde au fost aleşi la nivel naţional", se mai arată în noile prevederi. Noile prevederi vizează şi stabilirea cotizaţiilor membrilor PNL de către BEx, BPN şi BPJ.
"La nivelul filialelor teritoriale se pot angaja cheltuieli numai în limita disponibilului existent, în casieria filialei sau în conturile bancare ale acestuia, la data contractării sau în limita contractelor de donaţie sau sponsorizate încheiate, chiar dacă acestea nu au fost încheiate încă. Cheltuielile ce depăşesc valoarea de zece mii de lei se pot angaja de către filiale prin decizie a preşedintelui, contrasemnată de secretarul general şi trezorierul filialei şi numai cu avizul trezorierului partidului, cu excepţia cheltuielilor ocazionate de închirierea şi funcţionarea sediilor filialelor teritoriale", stipulează noile prevederi.
Conform acestor prevederi, BEx, la propunerea preşedintelui partidului, poate stabili sancţiuni pentru neplata timp de şase luni a obligaţiilor financiare. Modificarea Statutului PNL a fost votată cu majoritate de voturi, 12 împotrivă şi două abţineri.

Senatorul USR George Dircă a ieşit la rampă cu declaraţii politice ce combat măsurile Guvernului privind modificarea sistemului de plată a TVA. Acesta este de părere că adoptarea modificării Codului Fiscal prin OUG prin care companiile private sunt obligate începând cu luna ianuarie a anului 2018 să deţină un cont special de TVA, iar agenţii economici să achite contravaloarea taxei în contul destinat special TVA al partenerului de afaceri, fără să poată folosi disponibilul din acel cont pentru alte cheltuieli curente sau rulaje regulate, reprezintă o măsură fiscală complexă care necesită consultări specifice cu toate părţile implicate şi avizate. ”Propunerea de modificare a sistemului de plată a TVA-ului prin introducerea unui cont direct este prezentată ca fiind o posibilitate a reducerii evaziunii fiscale însă incidenţa respectivei Ordonanţe conţine numeroase elemente îngrijorătoare, motiv pentru care am ales atrag atenţia asupra lor. Concret, Ordonanţa anunţă că poate fi executat silit acest cont de TVA nu numai pentru plata TVA datorat bugetului de stat ci pentru plata oricărei obligaţii bugetare restante faţă de orice organism fiscal central, ceea ce are conduce la o extindere a presiunii financiare asupra agenţilor economici mici şi mijlocii a căror bugete anuale depind în mod direct de introducerea TVA-split. Măsura TVA-split va încărca suplimentar facturile întreprinzătorilor prin ajustările ce vor fi necesare în modificările sistemelor informatice contabile, o creştere a costurilor fiind consemnată şi pentru administrarea conturilor bancare suplimentare prin apariţia noilor comisioane percepute de bănci. (...) De asemenea, un alt punct asupra căruia atrag atenţia este reprezentat de aplicabilitatea generalizată a acestei măsuri fiscale şi menţionez că, activitatea întreprinderilor mici în special este dependentă în multe momente de cash-flow-ul care era rulat în scopul menţinerii activităţii antreprenoriale pe linia de plutire şi care acum va fi blocat prin plata directă şi imediată a TVA-ului către bugetul de stat. Apreciem că interesul Guvernului este de a limita evaziunea fiscală însă această măsură, în forma în care este înaintată Parlamentului prezintă multiple disfuncţionalităţi şi anunţă un impact dur asupra IMM-urilor care au nevoie de suport din partea politicului”, declară senatorul USR Galaţi, George Dircă.

Deputatul PNL, Victor Paul Dobre a adresat o interpelare prim-ministrului Mihai Tudose prin care trage un semnal de alarmă asupra stării deplorabile în care se află drumul DN24D. ”Vă aduc la cunoştinţă, domnule Prim-ministru, faptul că în luna aprilie 2017, cunoscând starea deplorabilă în care se află drumul, am adresat Ministrului Transporturilor, domnul Răzvan Cuc, interpelarea cu nr. 247b/2017 având ca obiect Alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea DN24D Galaţi-Brăila. Răspunsul, cu nr.14970/8.05.2017, primit de la Ministrul Transporturilor, identifică drept soluţie includerea obiectivului într-un plan de finanţare, în cazul unei rectificări bugetare pe anul 2017

Următorul demers l-am iniţiat în luna mai 2017, prin adresa nr.172/19.05.2017, formulată în atenţia domnului Ministru al Finanţelor Publice, Viorel Ştefan, prin care am solicitat să dispună măsurile necesare de cuprindere a acestui proiect în rectificarea bugetară pe anul 2017. Menţionez că nu am primit, până în acest moment, vreun răspuns. Constat că pentru responsabilii din Ministerul Transporturilor şi cei ai CNAIR acest drum nu reprezintă o prioritate. Prima rectificare bugetară a avut loc, iar pentru Ministerul Transporturilor ea a fost negativă, fiind tăiate fonduri importante, în cuantum de 6,4 miliarde lei, de la investiţii. În consecinţă, angajamentul ministerului de a aloca fonduri la această rectificare pentru proiectul de modernizare al DN 24D Galaţi-Bârlad nu a fost onorat. Ministerul a preferat să accepte diminuarea fondurilor la această rectificare în loc să distribuie, o parte măcar din aceste sume încă necheltuite, pentru obiective care au nevoie de intervenţii rapide. Consider că această abordare este contrară interesului general, acela de a avea o infrastructură rutieră sigură şi modernă. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport rutier reprezintă o axă prioritară, strâns legată de asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic.

Mai mult, nemulţumiţi de starea avansată de degradare a drumului DN24D Galaţi-Bârlad, şoferii gălăţeni au organizat pe 10 septembrie 2017, un protest prin care au dorit să facă cunoscut faptul că, deşi au fost executate lucrări de reparaţii si de întreţinere periodică, drumul este plin de gropi şi denivelări ce fac să crească în permanenţă numărul accidentelor. Revolta şoferilor gălăţeni care s-au mobilizat pentru a atrage atenţia asupra acestei situaţii grave, nu mai trebuie ignorată de către autorităţile responsabile. Având în vedere faptul că situaţia este una critică, vă rog, domnule Prim-ministru, să analizaţi cu seriozitate situaţia expusă şi să-mi comunicaţi măsurile pe care le veţi lua pentru asigurarea finanţării necesare reabilitării si modernizării DN24D Galaţi-Brăila”, scrie Victor Paul DOBRE în interpelarea adresată lui Mihai Tudose.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România profesională - Întreprinderi competitive” şi apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid. În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susţinute, în mod corelat şi unitar, activităţi din cadrul OS 3.8 menite să contribuie la creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2014-2020 (SNC) / domeniilor de specializare inteligentă şi în concordanţă cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare (SNCDI).
Tipurile de activităţi care vor fi finanţate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează îmbunătăţirea activităţii de management al resurselor umane în companii prin creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă şi în concordanţă cu SNCDI.
În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive şi lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.v/OS 3.8 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 26.095.026,53 euro (contribuţia UE şi contribuţia naţională). Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide în data de 12.10.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 12.12.2017, ora 16.00.

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că tarifarea diferenţiată a deşeurilor colectate ar putea fi implementată de la 1 ianuarie 2018, cu o perioadă de graţie de şase luni pentru ca primăriile să îşi pună de acord contractele de salubrizare cu legislaţia în domeniu. “Eu sper că în momentul în care noi vom trimite legea în Parlament, ea va fi votată bineînţeles, vom da o perioadă de graţie. Noi ne dorim ca tarife diferenţiate să fie aprobate de la 1 ianuarie 2018, dar cu o perioadă de graţie, ca toate comunităţile locale să poată să implementeze, să poată să lucreze, să poată să înţeleagă şi să pună în concordanţă contractul de salubrizare cu legea“, a spus ministrul.

Care va fi metoda prin care se va face colectarea deşeurilor şi tarifarea

“Sunt mai multe metode, dar noi dorim să implementăm sistemul mai mult apropiat, ca să spunem aşa, ţărilor europene, în sensul că salubristul respectiv, care avea şi obligaţie de altfel, conform legii, din 2013, să poată să se doteze cu GPS-uri pe maşină, cu cântar ca atare, astfel încât, printr-un program făcut la înţelegere cu autoritatea locală, să poată să facă trecere în timpul săptămânii pentru colectarea direct de la sursă, direct de la producătorul de deşeu, pe categorie de deşeuri, săptămânal sau de două ori pe lună, astfel încât să poţi să fii taxat numai pe partea umedă pe care tu o produci. Şi cetăţeanul să aibă două variante: ori dă categoria de deşeu direct salubristului, care o ia separat, deci nu le amestecă, fie se duce la colectorul din colţul străzii şi predă direct ambalajul respectiv şi îşi ia banii sau la supermarket ş.a.m.d.”, a spus ministrul Mediului.
Ministrul a subliniat faptul că acest tip de tarifare va aduce fonduri pentru comunităţile locale, dacă se va aplica colectarea selectivă a deşeurilor. “Important este ca toată lumea să înţeleagă şi să priceapă că ne este foarte uşor şi că la ora actuală există bani care sunt nefolosiţi, care există la producătorii de ambalaje sau la organizaţiile de transfer, care au posibilitate ca banii aceştia, dacă noi colectăm selectiv, în funcţie de fiecare administraţie teritorială care va face această colectare selectivă şi care vor demonstra care este cantitatea pe care au colectat-o, să li se returneze suma respectivă, deci la primăria respectivă, şi primăria să decidă, prin votul consiliilor locale, unde direcţionează banii, dar ei cu precădere vor fi pe domeniul mediu”, a declarat Gavrilescu.

Operatorii de salubritate care nu vor aplica metodele de colectare selectivă a deşeurilor şi-ar putea pierde licenţele

Întrebat ce se va întâmpla cu operatorii de salubritate care nu vor aplica metodele de colectare selectivă a deşeurilor, ministrul Mediului a spus că aceştia şi-ar putea pierde contractele sau chiar licenţele. “Au o lege. Au cumva vreo problemă cu legea? Dacă au o problemă cu legea, pleacă acasă. Nu suntem obligaţi să încheiem contracte de salubrizare cu operatorii de salubrizare care nu respectă legea. Există lege, încă am fost suficient de indulgenţi atâta timp cât i-am lăsat să atingă 2017, că, dacă ne uităm în urmă, era o problemă. Nu cred că îşi vor permite, pentru că inclusiv ei au de câştigat din lucrul acesta, dar acum cu precădere sunt singurii care cam câştigă din lucrul acesta. Avem o Gardă de Mediu şi umblăm la sancţiuni. Dumneavoastră credeţi că nu o să se sature? În plus de asta, mai au şi licenţe. Credeţi că licenţa nu li se poate ridica? Dacă vrem să facem ordine, o facem”, a afirmat Gavrilescu.

Ministerul Educaţiei Naţionale a semnat o nouă serie de acorduri-cadru cu editurile declarate câştigătoare la licitaţia pentru achiziţia de manuale şcolare destinate elevilor de clasa a V-a. Acordurile-cadru au ca obiect manuale pentru 10 discipline: Limba şi literatura română, Limba engleză (limbă modernă 1), Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă modernă 1 - studiu intensiv), Biologie, Educaţie socială, Geografie, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, respectiv Consiliere şi dezvoltare personală.
Semnarea acestor documente survine în urma rezoluţiilor formulate de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) pe tema contestaţiilor depuse de editurile care au luat parte la licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) în cursul acestui an. Manualele şcolare pentru cele 10 discipline se adaugă celor aprobate în lunile august şi septembrie pentru alte 12 discipline. În acest moment mai sunt pe rolul forului de resort doar contestaţiile privind loturile de Matematică şi Religie (cultul ortodox). În cursul acestei săptămâni editurile vor depune la CNEE manualele aprobate alături de versiunile lor digitale. Ulterior, acestea vor fi încărcate pe platforma manuale.edu.ro, iar până la data de 13 octombrie, cadrele didactice îşi vor exprima opţiunile pe baza cărora Ministerul Educaţiei Naţionale va semna contractele cu editurile furnizoare, se arată într-un comunicat de presă al ministerului.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat joi, 05 octombrie 2017, 53 de percheziţii în Bucureşti, Galaţi şi alte 21 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, la data de 5 octombrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 53 de percheziţii domiciliare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate. Percheziţiile au fost efectuate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Galaţi, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş şi Vrancea,  la sediile sociale şi punctele de lucru a 17 societăţi comerciale implicate în activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate, care emiteau certificate de gestionare a acestor uleiuri. Au fost ridicate înscrisuri de la 44 de societăţi comerciale importatoare de uleiuri industriale, care au beneficiat de astfel de certificate, emise de societăţile implicate în activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor. Din cercetări a reieşit că unii operatori economici care au introdus uleiuri industriale pe piaţa naţională, ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care atestau îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea uleiurilor uzate. În acest mod, firmele importatoare  s-ar fi sustras de la plata taxei de 2 lei/litru către Fondul pentru Mediu, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate. Prejudiciul cauzat bugetului Fondului pentru Mediu este de aproximativ 29 de milioane de euro. La activităţi participă poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie din toate judeţele în care se efectuează percheziţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor a decis prelungirea termenului de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC, până pe data de 4 decembrie 2017. Scopul acestei măsuri este de a sprijini Grupurile de Acţiune Locală pentru a elabora documente strategice de calitate, conforme cu cerinţele specifice ale instrumentului DLRC, aşa cum acestea au fost solicitate prin Ghidul Specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC), publicat în data de 21 august 2017, se arată într-un comunicat al ministerului. Totodată, beneficiarii care au primit sprijin pregătitor în cadrul POCU pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC vor beneficia de mai mult timp pentru a putea îndeplini activităţile asumate în proiecte. Cu excepţia termenului final de depunerea a strategiilor, celelalte condiţii şi prevederi din Ghidul specific pentru depunerea Strategiilor rămân neschimbate.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro organizează, miercuri, 4 octombrie 2017, la Galaţi, conferinţa „Succesul e...MOLIPSITOR!” – Regiunea Sud-Est, în parteneriat cu Banca Comercială Română şi Banca Transilvania. Evenimentul va fi găzduit de Universitatea ”Danubius” Galaţi. Conferinţa este parte a celei de-a doua ediţii a campaniei „Succesul e...MOLIPSITOR!”,  un proces interactiv de descoperire şi împărtăşire a bunelor practici şi a impactului generat de proiectele finanţate din fondurile europene. Evenimentul va include prezentări ale unor proiecte de succes, studii de caz cu privire la implementarea unor concepte inovatoare în proiectele cu finanţare europeană şi o secţiune interactivă „Să învăţăm de la experţi”. În cadrul acestei secţiuni, vor fi prezentate informaţii practice legate de achiziţiile în proiecte şi antreprenoriatul social şi publicul va putea adresa întrebări.

„Promenada Inimilor 2017”, eveniment organizat de Clubul Rotary Galaţi „Donaris”, împreună cu Forumul Naţional de Prevenţie cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, a adunat peste 200 de participanţi care au dorit să susţină această cauză. Gălăţenii au făcut mişcare pe faleza Dunării, dar au primit şi informaţii folositoare despe sănătatea inimii. Toţi cei prezenţi au primit diplome, steguleţe şi tricouri, iar două echipaje medicale au monitorizat tensiunea arterială şi pulsul participanţilor. În cadrul acestui eveniment, trei medici de renume din Galaţi, Paul Ichim, Gabriel Lipşa şi Mihail Bucatanschi au ţinut o conferinţă de presă având ca temă prevenirea bolilor cardio-vasculare, dar şi despre riscurile la care sunt supuşi copiii afectaţi de obezitate. Aflat la a cincea ediţie, ca în fiecare an, acest proiect a fost centrat pe dorinţa de a încuraja populaţia oraşului să facă mişcare şi să prevină, astfel, apariţia bolilor cardiovasculare. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu celelalte cluburi Rotary din Galaţi „Dunărea de Jos”, „Vigoris”, RotarAct şi InterAct.
Pagina 9 din 26