Maria ROMANIŢĂ

Maria ROMANIŢĂ

Virusurile, ca de fapt toate microorganismele, în general, nu cunosc graniþe, aºa cã un om infectat poate ajunge, pânã când i se observã suferinþa, în cu totul alt stat decât acela unde s-a îmbolnãvit. De aceea o colaborare pe toate palierele între statele învecinate poate da posibilitatea unei alertãri ºi a unui rãspuns rapid. Aceasta ar fi ideea dupã care se face monitorizarea ºi rezolvarea în timp rapid a focarelor transfrontaliere cauzate de boli infecþioase. Este un proiect care, pornit din România, va stabili conexiuni medicale, biochimice, informatice ºi nu numai, atât cu Ucraina cât ºi cu Republica Moldova sau  Turcia. Este un proiect aflat deocamdatã doar în faza de consultãri ºtiinþifice ºi încheiere de parteneriate, unde de acum înainte va fi inclus ºi Galaþiul. 

Prof. Adrian Streinul Cercel de la Institutul Naþional de Boli Infecþioase ”Matei Balº”, cel care coordoneazã aceste acþiuni, s-a aflat la Galaþi la invitaþia Universitãþii Dunãrea de Jos, care, prin Facultatea de Medicinã, a intrat în acest proiect. Decanul Facultãþii de Medicinã, conf. dr. Costinela Georgescu, i-a avut ca invitaþi, alãturi de prof. Streinu Cercel, pe rectorul Universitãþii, Iulian Bârsan, prof.dr. Carmen Dorobãþ de la Spitalul de Boli Infecþioase Iaºi, decanul Facultãþii de Medicinã Iaºi, preºedintele CJ, Nicolae Bacalbaºa, dar ºi pe directorul Spitalului de Boli Infecþioase Galaþi, dr. Miruna Drãgãnescu, pe coordonatorul programul HIV–SIDA din Galaþi, dr. Manuela Arbune, ºi pe ºeful secþiei Obstetricã Ginecologie a Spitalului Judeþean, dr. Alina Cãlin. 

„Este un proiect care are deocamdatã o componentã strict ºtiinþificã pe linie medicalã, dar ia în calcul ºi probleme de chimie alimentarã ºi partea de asistenþã socialã ºi componenta psihologicã. Microorganismele nu au frontierã, aºa cã, pentru a monitoriza ºi vedea care este situaþia exact, avem nevoie de o astfel de colaborare transfrontalierã. Vor fi vizate de acest program atât persoanele care suferã de HIV-SIDA dar ºi cele care au alte boli infecþioase cum ar fi hepatitele B ºi C sau care suferã de tuberculozã. Colegii de la Facultatea de Medicinã din cadrul Universitãþii Dunãrea de Jos au marjat foarte repede la acest proiect. El se desfãºoarã pe douã direcþii. Una este Bucureºti-Iaºi-Chiºinãu, iar o a doua este Bucureºti-Iaºi-Galaþi-Odesa”, a precizat dr. Adrian Streinu Cercel. 

Rectorul Bârsan, care a ºi fost prezent la prima întâlnire a „axei” care trece prin Galaþi, a precizat cã în acest program ar dori sã intre ºi alte facultãþi din cadrul universitãþii: „Voi avea sãptãmâna viitoare o întâlnire în cadrul cãreia sper sã parafez un parteneriat cu una dintre univesitãþile din Odessa. Oricum, noi vom susþine ºi logistic ºi nu numai Facultatea de Medicinã din Galaþi”. 

„Punem bazele unui grup  de lucru pentru managementul transfrontalier al bolilor infecþioase ºi ne propunem, pe lângã gãsirea unor soluþii de management transfrontalier al bolilor infecþioase, sã realizãm ºi un schimb de experienþã între experþii români ºi cei din þãrile învecinate pe aceastã temã, a bolilor infecþioase”, a precizat conf. dr Costinela Georgescu, decanul Facultãþii de Medicinã Galaþi.

Luni, 16 Decembrie 2013 02:00

2013, anul escaladării tensiunilor sociale

Jandarmii gãlãþeni ºi-au fãcut deja bilanþul. În sala de spectacole a Teatrului Dramatic “Fani Tardini”, comandantul IJJ Galaþi, col. Dãnuþ Vasilicã, ºi inspectorul general al Jandarmeriei Române, general de brigadã dr. Mircea Olaru, i-au avut ca invitaþi pe prefectul judeþului Galaþi, Dorin Otrocol, primarul municipiului Galaþi, Marius Stan, ºi pe ceilalþi ºefi de structuri cu atribuþii în domeniul ordinii publice ºi siguranþei naþionale. Escaladarea pe parcursul anului 2013 a unor tensiuni social-economice ºi politice în acþiuni revendicative de stradã, de cele mai multe ori spontane, ºi posibilitatea manifestãrii unor acte de violenþã pe timpul acestora au impus, din partea Jandarmeriei gãlãþene, o abordare atentã. Jandarmii au ales o cale conºtientã ºi sigurã a misiunilor executate pentru protecþia ºi apãrarea vieþii, libertãþii ºi demnitãþii umane. Misiunile executate în perioada evaluatã, în numãr de 3.986, au înregistrat o scãdere cu 20,20% faþã de anul 2012, când au fost executate 4.995 de misiuni. Din totalul acestora, 411 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice, 2.338 - de menþinere a ordinii publice, 21 acþiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale, 261 acþiuni în cooperare cu alte instituþii, precum ºi 945 acþiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere. În perioada analizatã, structurile operative de ordine publicã ale unitãþii au aplicat 2.670 sancþiuni contravenþionale, în valoare totalã de 509.900 lei. Dintre acestea, 1.841 sunt sancþiuni cu amendã, reprezentând 68,95% din total, iar 829 sunt avertismente scrise. Comparând cu anul 2012, când au fost aplicate în total 2.699 sancþiuni contravenþionale, se poate observa o uºoarã scãdere pe acest segment de activitate cu 1,07%. În anul 2013 au fost executate 2.338 misiuni de menþinere a ordinii publice, din care în sistem integrat 2.274 misiuni ºi 64 misiuni date în competenþa Jandarmeriei Române. În perioada analizatã, pentru îndeplinirea misiunilor de menþinere a ordinii publice în comun cu Poliþia, I.J.J. Galaþi a asigurat în medie 5 jandarmi/zi pentru constituirea patrulelor mixte în zonele cu potenþial criminogen ridicat, fiind executate 1.139 de patrule mixte în mediul urban ºi 694 în mediul rural. Pe lângã acestea au fost organizate ºi executate 3.067 patrule de jandarmi, dintre care 2.650 în mediul urban ºi 417 în mediul rural. 

La final, inspectorul ºef al IJJ Galaþi, colonel Dãnuþ Vasilicã, a subliniat cã, în ciuda greutãþilor întâmpinate, generate în principal de criza economico–financiarã care a afectat întregul angrenaj instituþional, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Galaþi ºi-a îndeplinit obiectivele propuse, consolidându-ºi statutul de forþã de ordine publicã operaþionalã, robustã ºi dotatã cu capacitãþi de reacþie rapidã, capabilã sã execute toate misiunile încredinþate pentru asigurarea respectãrii normelor legale ºi de comportament civic.

În primele clipe ale zilei de 14 decembrie, fostul prefect de Galaþi, Emanoil Bocãneanu, a pãrãsit sediul IPJ Galaþi, unde a petrecut o lunã, în arest. Asta s-a întâmplat dupã ce, joi seara, avocaþii lui Bocãneanu au reuºit sã convingã magistraþii Curþii de Apel Galaþi cã fostul prefect poate fi judecat în stare de libertate. Destul de relaxat, Emanoil Bocãneanu a precizat cã nu face alte declaraþii dar cã se bucurã cã, dupã 30 de zile, s-au înþeles lucrurile. 

Fostul prefect a fost aºteptat de familie, care a tras maºina chiar în faþa intrãrii în sediul poliþiei judeþene. Bocãneanu a zâmbit amar când a fost întrebat dacã i s-a pãrut grea viaþa în arest, în schimb a spus, binedispus, cã va petrece sãrbãtorile de iarnã acasã, cu familia. 

Reamintim cã acum o lunã procurorii DNA Galaþi au fãcut mai multe percheziþii la sediul Prefecturii ºi la cel al Serviciului Judeþean de Evidenþã a Persoanei iar apoi l-au reþinut pe Emanoil Bocãneanu, atunci prefect, acuzându-l de comiterea a multiple infracþiuni, majoritatea în formã continuatã, cum ar fi abuzul de putere, traficul de influenþã ºi primire de mitã precum ºi „aranjarea” unei licitaþii.

Luni, 16 Decembrie 2013 02:00

Pietoni omorâţi şi răniţi

Un accident mortal, o fugã „greºitã” de la locul accidentului ºi un impact pe trecerea de pietoni. Sunt trei evenimente rutiere grave cu pietonii þinte sau victime. Un bãrbat în vârstã de 60 de ani, din Iveºti, a plãtit cu viaþa, sâmbãtã, vina de a nu fi fi fost atent la o traversare a ºoselei. Tot sâmbãtã, dar dimineaþã, un alt bãrbat, de data asta de 55 de ani, a fost de asemenea lovit de maºinã, în zona Metro, la fel, pentru cã traversa fãrã sã se asigure. Tot sâmbãtã, dar seara, o adolescentã de 14 ani a ajuns la spital lovitã de o maºinã chiar dacã tânãra se afla pe trecere. În concluzie, sâmbãtã nu a fost deloc o zi bunã. 

 

ªi-a dus victima la spital, dar tot e acuzat de fugã de la locul accidentului

 

Un taximetrist dã acum cu subsemnatul la poliþie pentru cã nu a ºtiut exact ce sã facã în cazul unei victime. „Bãrbatul în vârstã de 46 de ani, taximetrist, a condus pe DN 26 în zona Metro ºi a surprins cu maºina un pieton de 55 de ani care traversa prin loc nepermis ºi fãrã se se asigure. A luat victima ºi a transportat-o la spital dar nu a mai rãmas cu ea pânã la sosirea poliþiei. Acum este cercetat ºi pentru vãtãmare corporalã ºi pentru fugã de la locul acccidentului”, a precizat sinsp. Aurelian Ropotan de la Serviciul Judeþean al Poliþiei Rutiere Galaþi.

Fie au gãsit hoþi în sau lângã gãri, fie în trenuri, astfel cã în ultima sãptãmânã poliþiºtii gãlãþeni de la Transporturi au avut destulã treabã. Asta deoarece ei au organizat ºi desfãºurat acþiuni punctuale în zona de competenþã, au acþionat în trenuri de cãlãtori, staþii, triaje de cale feratã ºi porturi, unde au desfãºurat activitãþi de prevenire ºi combatere a fenomenului infracþional.

Lucrãtorii secþiei au prins în flagrant, între staþiile CFR Fileºti ºi Barboºi Cãlãtori, trei minori cu vârste cuprinse între 12 ºi 17 ani, din Galaþi, care sustrãgeau o bobinã de joantã de la instalaþiile SCB de pe firul II al relaþiei respective, în valoare de cca. 6.000 lei. Urmare a furtului comis nu s-a pus în pericol siguranþa circulaþiei ºi nici nu s-au înregistrat întârzieri ale trenurilor. Celor trei li s-a întocmit dosar penal ºi sunt cercetaþi pentru sãvârºirea infracþiunii  de furt calificat, bunul sustras fiind recuperat ºi predat unitãþii CFR prejudiciate. De asemenea, poliþiºtii secþiei au prins în flagrant în zona bazinului Port Docuri Galaþi un bãrbat de 40 ani, fãrã ocupaþie, care sustrãgea componente de tablã în valoare de circa 500 lei, care erau depozitate pe pontonul de lucru, acesta intenþionând sã le transporte cu barca pânã la mal ºi sã le comercializeze la o societate de colectare a fierului vechi de pe raza oraºului Galaþi. Persoanei în cauzã i s-a întocmit dosar penal ºi este cercetatã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt, bunurile sustrase fiind predate societãþii prejudiciate. Tot în urma activitãþilor desfãºurate în staþia CF Galaþi, lucrãtorii secþiei au depistat un tânãr de 27 ani, din Epureni, judeþul Vaslui, care avea asupra sa, în loc public, un cuþit tip briceag cu lungimea de 21 cm ºi lama de 10 cm, cu care putea pune în pericol viaþa sau integritatea fizicã a cãlãtorilor din staþie ºi din trenuri. Totodatã, poliþiºtii au depistat în staþia CF Galaþi un minor de 11 ani, din comuna Acãþari, judeþul Mureº, care nu-ºi putea justifica prezenþa în zonã. În urma verificãrilor efectuate de cãtre poliþiºtii secþiei, s-a stabilit cã acesta este urmãrit naþional, fiind dispãrut de la domiciliu de la data de 02.10.2013. Persoana în cauzã a fost predatã familiei spre supraveghere. 

Au fãcut o glumã care s-a lãsat cu sunat la 112, dupã ce tocmai se întorseserã de la furat. Este isprava unor tineri din Galaþi care, din cauza unei glume, dau acum cu subsemnatul în faþa autoritãþilor. Totul a început când un echipaj al Jandarmeriei Galaþi aflat în misiune de patrulare pe raza Secþiei 4 Poliþie a fost sesizat prin apel unic 112 cã un bãrbat a reclamat furtul unei maºini care era parcatã în zona cãminelor de pe Viaduct. Jandarmii s-au dus la locul solicitãrii ºi au gãsit imediat maºina aºa-zis furatã. Ba i-au gãsit ºi pe aºa-ziºii hoþi, care erau de fapt amici ai proprietarului ºi care au recunoscut cã au vrut sã facã o glumã pe seama lui. 

„Jandarmii s-au deplasat în zona indicatã reuºind sã identifice autoturismul parcat la douã scãri de locul iniþial, lângã acesta fiind identificaþi numiþii V. Marius de 19 ani ºi Z. Georgian de 18 ani, ambii din Galaþi, care au declarat cã i-au fãcut o glumã prietenului lor, mutându-i maºina, dupã ce acesta i-a rugat sã-i aducã þigãrile din interiorul autoturismului”, a declarat  Cãtãlin Bãdin, IJJ Galaþi. 

Numai cã povestea nu s-a terminat aici. Tot punând întrebãri, jandarmii au aflat cã toþi cei implicaþi în glumã tocmai dãduserã o spargere. Probabil cã la asta hoþii glumeþi nu s-au gândit când au fãcut gluma cu „furatul” maºinii. 

„În urma cercetãrilor efectuate de cãtre jandarmi, s-a stabilit faptul cã suspecþii s-au întâlnit cu proprietarul autoturismului, M. Ionuþ de 21 ani, ºi o prietenã comunã, la domiciliul unuia dintre ei, unde au petrecut pânã în jurul orei 23.30, când tânãra i-a rugat sã o conducã acasã. Dupã ce ºi-au lãsat prietena acasã, cei doi s-au întors la adresa iniþialã, pe drum Marius cerându-i lui Ionuþ sã opreascã maºina în zona str. Feroviarilor, întrucât doreºte sã meargã la o mãtuºã pentru a face rost de bãuturã. Dupã ce a escaladat poarta unui imobil din zonã, Marius s-a întors la autoturism cu 6 sticle de 2,5 litri cu bere ºi 5 sticle de 2,5 litri cu suc. Deoarece existau suspiciuni cu privire la cantitatea de suc ºi bere gãsitã asupra tinerilor, jandarmii s-au deplasat în zona str. Feroviarilor, unde au stabilit cã la adresa indicatã nu locuieºte nicio rudã a numitului V. Marius, totodatã fiind identificat ºi proprietarul imobilului de unde suspectul a sustras sticlele”, a precizat Cãtãlin Bãdin, IJJ Galaþi. 

Cele trei persoane au fost conduse la sediul Secþiei 4 Poliþie Galaþi pentru continuarea cercetãrilor, iar lui Marius i-au fost întocmite actele premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii unei fapte susceptibile de a fi infracþiune de „furt calificat”, dosarul fiind predat Parchetului de pe lângã Judecãtoria Galaþi.

Gãlãþenii nu s-au înghesuit deloc, nici în acest an, ca sã beneficieze de vaccinarea antigripalã gratuitã asiguratã, cu o lunã întârziere, ce-i drept, de Ministerul Sãnãtãþii. Din cele 17.552 de doze de vaccin antigripal oferite judeþului Galaþi pentru imunizarea antigripalã, pânã acum doar o micã parte a acestei cantitãþi a fost folositã. 

„Dupã finalizarea primei sãptãmâni de imunizare antigripalã am constatat cã s-au vaccinat, la medicii de familie dar ºi în alte pãrþi, adicã în spitale sau reþeau MAI, circa 3.000 de persoane. Nu se poate spune cã existã o foarte mare dorinþã a gãlãþenilor de a se vaccina antigripal. Asta poate ºi deoarece, deocamdatã, nu avem niciun caz de gripã confirmat ºi nu avem nici un numãr mai mare decât sãptãmâna trecutã de viroze sau pneumonii. Reticente în privinþa vaccinãrii sunt ºi cadrele medicale. Acestea fie s-au vaccinat din surse proprii, cumpãrând vaccinul înainte de sosirea lui, fie nu s-au arãtat interesate. Reamintim totuºi cã imunizarea antigripalã este singura cale eficientã de a lupta cu gripa”, a precizat dr. Valentin Boldea, directorul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Galaþi. 

 

Numãrul gãlãþenilor internaþi din cauza virozelor a scãzut

 

În ultima sãptãmânã de raportare a situaþiei epidemiologice de la nivelul judeþului Galaþi s-au raportat 2229 de cazuri confirmate cu viroze respiratorii. „Este vorba de un numãr de cazuri comparabil cu cel înregistrat în sãptãmâna anterioarã de raportare. A scãzut, în schimb, numãrul persoanelor internate din pricina complicaþiilor virozelor respiratorii, de la 97 la 57. În continuare, categoria de vârstã cea mai afectatã de viroze respiratorii este categoria de vârstã 5-14 ani, unde s-au înregistrat 828 de cazuri. ªi în ceea ce priveºte numãrul cazurilor de pneumonie, ºi aici numãrul nu este în creºtere faþã de sãptãmâna anterioarã. Avem înregistrate 228 de cazuri, din care 78 au necesitat internarea. ªi aici categoria de vârstã cea mai afectatã este 5-14 ani”, a declarat dr. Valentin Boldea. 

Viaþa Emanuelei Maria Mereuþã nu a fost nici mãcar o clipã un basm frumos. A fost marcatã numai de necazuri, iar tânãra, care a fost ucisã încã înainte de a împlini 20 de ani, a crezut cã toate necazurile ei din þarã se vor sfârºi în strãinãtate. Acolo însã o aºtepta doar moartea.

Povestea tragicã a tinerei omorâte în Franþa a ajuns pânã la Gigi Becali. Chiar aflat dupã gratii, latifundiarul din Pipera a fost impresionat de nenorocirea abãtutã asupra Emanuelei Maria Mereuþã, tânãra care a fost decapitatã în Franþa. Auzind cã familia nu are bani pentru a-ºi aduce fata ucisã acasã, astfel încât mãcar copiii tinerei sã aibã un mormânt unde sã-ºi plângã mama, Becali i-a cerut familiei sale sã ajute familia Emanuelei. „O sã facem tot posibilul sã vã aducem fata acasã. Aºa mi-a zis avocata familiei Becali, care ne-a sunat. Domnul Becali a auzit de ce am pãþit ºi vrea sã ne ajute. Acum a mai rãmas sã þinem legãtura ºi sã vadã ºi dumnealor cum, ºi care este procedura cu plata pentru aducerea acasã a fetei”, spunea Aniºoara Mereuþã, mama Emanuelei Maria, ucisã în 24 noiembrie într-o pãdure de lângã o suburbie parizianã. ªi tatãl fetei sperã în ajutorul familiei Becali. „Dacã domnul Becali vrea ºi poate sã ne ajute, sã îi dea Dumnezeu sãnãtate ºi sã îl ajute sã iasã mai repede de dupã gratii”, a spus ºi Gheorghe Mereuþã, tatãl femeii ucise în Franþa. 

Virgil Becali a fost cel delegat de familie sã se ocupe de toate formalitãþile necesare repatrierii. În plus, familia Becali va ajuta ºi finaciar familia pentru înmormântare. 

 

Tragedia de lângã Paris, semnal de alarmã pentru tinerele în derivã 

 

Situaþia Emanuelei ºi a celor trei copii ai ei a ajuns încã din 2011 în atenþia Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Galaþi. Tânãra a avut primul copil, o fetiþã, la 15 ani, în 2009. În 2011 ºi în 2012 a mai adus pe lume doi copii, o altã fatã ºi bãiatul. Probabil cã nici tatãl copiilor nu a susþinut-o vreodatã în mod real deoarece, ca sã aibã o bucatã de pâine pentru copiii ei, adolescenta mamã a fost gãsitã cerºind pe stradã, cu fetiþa mare ºi cu mijlocia. „Atunci am reuºit sã o convingem sã meargã într-un centru al nostru. A plecat însã de acolo singurã. Am convins-o ca mãcar un copil, cel mijlociu, o fetiþã, sã fie datã în plasament la un asistent maternal. Aºa s-a ºi întâmplat. Pânã în luna mai a acestui an, fetiþa aflatã la asistentul maternal a fost vizitatã de mamã sau de bunica maternã. Apoi nu. Noi monitorizãm ºi vom vedea ce putem face pentru ceilalþi doi copii, aflaþi deocamdatã în îngrijirea bunicii. Cred cã acesatã poveste tristã ar trebui sã fie un semnal de alarmã pentru toate tinerele, cu probleme, care cred cã în strãinãtate pot rezolva tot. Din pãcate, ca în acest caz, nu numai cã nu pot face nimic, dar îºi pierd ºi viaþa”, a declarat Manon Cristoloveanu, directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Galaþi. 

Tragedie pentru o familie din Galaţi, care a aflat de la poliţişti că fiica lor a fost omorâtă în Franţa. Este vorba de Emanuela Maria Mereuţă, în vârstă de 20 de ani, care ar fi fost găsită decapitată şi tăiată pe mâini, într-o pădure din Franţa. Pe lângă durerea pe care o simte acum familia din Galaţi, oamenii nu au nici cei 4.000 de euro necesari ca să îi aducă trupul acasă. Oamenii nu ştiu cine a ucis-o pe Emanuela iar mama fetei, Anişoara Mereuţă, a rămas acum să aibă grijă şi de cei doi copii ai fetei sale: băiatul de 1 an şi fata de 5 ani, plus un al treilea copil dat în plasament. Interpolul a solicitat poliţiştilor gălăţeni să facă identificarea pe baza pozelor trimise de la locul faptei. Cadavrul era atât de mutilat încât mama Emanuelei a recunoscut-o după un tatuaj pe antebraţ. Emanuela se tatuase cu numele tatălui celor doi copii de acasă. Femeia a fost recunoscută după amprentele care se găseau în baza de date naţională. Mama femeii, care locuieşte într-o gasonieră într-un bloc dintr-o ghetou din Galaţi, este săracă lipită pământului. Spală scările la blocuri să mai facă un ban. Emanuela, plecată în septembrie în Franţa, la Paris, trimitea 300 euro pe lună pentru copii.
„A plecat de acasă deoarece Vasile, bărbatul cu care a făcut copiii, a dat-o afară din casă, lovind-o cu biciul. Şi-a adus altă femeie şi pe ea a dat-o afară cu tot cu copii. Nu i-a păsat de ei dar le încasa în continuare alocaţia. Fata a venit cu ei la mine, dar şi aici, într-o garsonieră mică, abia ne descurcam. A plecat să facă bani pentru copiii ei”, spunea plângând Anişoara Mereuţă. 
Mama Emanuelei mai spune că fata ei a refuzat să îi spună ce făcea în Franţa, doar că lucra într-un bar. Atât. Femeia oricum avea bănuielile ei. 
„Am crezut că au arestat-o, de aia m-au chemat. Mai bine o arestau decât să mi-o arate moartă şi tăiată în bucăţi. Dacă dansa în barul ăla sau doar servea la mese... nu ştiu, că niciodată nu ne-a spus. Pe 22 noiembrie am vorbit cu ea ultima oară la telefon. A spus că a trimis 50 de euro şi că e bine şi a întrebat de copii. Şi apoi mi-au zis că e moartă. Am leşinat după ce mi-au arătat pozele să o identific. Poliţiştii m-au întrebat întâi dacă am curaj, dar trebuia să am curaj să văd ce s-a ales de copilul meu. Acum nici nu ştiu cine a nenorocit-o şi nici nu am bani să o aduc acasă, să aibă şi copiii la mormântul cui plânge sau pune o floare, că pentru ei a făcut tot. Erau inima şi viaţa ei”, spunea plângând Anişoara Mereuţă. 
La poliţia gălăţeană a fost chemat şi tatăl Emanuelei. „Săraca de ea... A plecat că a dat-o bărbatul afară. Cu tot cu copii. A plecat pentru ei şi acum uite ce a păţit... Măcar dacă ne-ar ajuta cineva să o aducem acasă, că noi... bani de unde?”, spunea Gheorghe, tatăl Emanuelei. Rudele tinerei speră ca acum cinevă să se milostivească de ei şi să îi ajute cu bani pentru a o aduce pe fată acasă, pentru ultimul drum.

Şoc pentru locatarii unui bloc din  Micro 19. La prima oară a dimineţii de vineri, oamenii au sărit din paturi deoarece o explozie puternică a afectat tot blocul. Geamurile şi uşile apartamentelor s-au spart sau au fost aruncate din ţâţâni. 25 de apartamente au fost deteriorate, 11 dintre ele fiind de nelocuit. Poliţiştii şi pompierii au evacuat blocul imediat după explozie.
În urma deflagraţiei, două persoane au fost rănite, una dintre ele grav. Radu Ştefan, proprietarul apartamentului unde a avut loc explozia, are arsuri de gradul 1 şi 2 pe faţă şi mâini, în schimb vecinul de vizavi, Viorel Buşilă, a fost lovit de o uşă în spate şi este în sala de operaţie. „Mă doare rău spatele. Ieşeam şi a zburat uşa şi m-a lovit. Nu pot să respir”, spunea bărbatul, apropae leşinat în timp ce era dus în ambulanţă. Bărbatul are splina şi coastele rupte şi sânge în burtă, deoarece impactul loviturii a fost atât de puternic încât i-a rupt organele interne.
Peste tot în bloc erau urmele exploziei, dar şi în parcarea alăturată erau numai cioburi, iar două maşini aflate acolo s-au ales cu lunetele sparte.
Iniţial, oamenii au crezut că e cutremur, dar apoi au realizat că a explodat butelia unui vecin. „Am avut noroc că nu erau copiii acasă, că i-am dus la şcoală mai devreme. Altfel, praf îi făcea! Dar am zis că murim cu toţii când am auzit explozia. Omul ăsta care stă aici mai bea, şi asta se putea oricând întâmpla. Păcat de vecinul căruia i-a zburat uşa în spate”, a spus Costel Iancu.
Primarul Galaţiului, Marius Stan, care însoţit de o comisie a Primăriei a venit la faţa locului, a precizat că pentru cele 11 familii ale căror locuinţe au fost puternic afectate de deflagraţie au fost asigurate module de cazare. Pentru aceste unităţi, Electrica a asigurat în regim de urgenţă alimentarea cu energie electrică pe un branşament special, iar Primăria a asigurat aparate de încălzire.
Prin Cantina de Ajutor Social de pe lângă Primăria Galaţi au fost distruite mese calde tuturor persoanelor afectate de explozie. Cum locatarii se temeau de hoţi, poliştii de la Secţia 3, dar şi Poliţia Locală, au asigurat paza bunurilor rămase în apartamentele afectate de deflagraţie, dar şi măsurile de ordine în zonă.

Cauzele exploziei

Din primele cercetări făcute la locul deflagraţiei din Micro 19 a reieşit că totul a pornit de la folosirea unor improvizaţii. Radu Ştefan, proprietarul garsonierei, folosea la butelie nu un furtun conform, metalic armat, ci unul utilizat în mod normal la alimentarea cu apă. Furtunul prezenta mai multe fisuri din pricina cărora s-a creat şi acumularea de gaze. Între timp, locatarii afectaţi de explozie nu au vrut deloc să se mute în modulele aduse imediat de primărie. Şi nici nu aveau, într-un fel, de ce, pentru că geamurile le-au fost înlocuite, iar cei cărora nu li s-au terminat reparaţiile au dormit la rude.

Pagina 208 din 217