Marian VULPE

Marian VULPE

Sub titulatura “OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ s-a desfăşurat, în prima parte a acestei luni, o vizită educaţională în Spania, a echipei câştigătoare a proiectului cu acelaşi nume, aferent Şcolii Gimnaziale nr.28 Galaţi. Realizat în cadrul programului european Erasmus+, proiectul a atras o finanţare de aproape 20 de mii de euro şi va fi derulat în perioada 1.09.2017 - 31.08.2019.
“Prin acest proiect dorim să promovăm educaţia pentru pace, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, iar elevii şi profesorii să se poată vedea în Europa şi în lume. Învăţarea în exterior şi contextele educaţiei globale sunt deosebit de relevante pentru stilurile de învăţare preferate ale elevilor. Dorim să învăţăm noi metode de predare, practici inovatoare şi bune, pentru a le introduce mai târziu în şcolile noastre“, ne-a declarat Nineta Bărbătescu, coordonatorul proiectului din partea şcolii gălăţene.
Concret, timp de o săptămână, în perioada 5 - 12 noiembrie, alături de coordonatorul proiectului, alte trei cadre didactice ale Şcolii 28, din Galaţi, au participat la seria de activităţi educaţionale derulate în CEIP Reyes Católicos - şcoala parteneră în proiect, din localitatea Melilla, din Spania. Programul delegaţiei din Galaţi a cuprins mai multe etape de instruire: o prezentare a sistemului de învăţământ spaniol şi a situaţiei actuale din Spania, influenţate de fenomenul imigraţiei şi diversităţii. Profesorii au făcut practică de o zi într-o clasă, pentru a împărtăşi bunele practici şi stilurile de predare inovatoare. Profesorii au aflat, astfel, despre modul în care profesorii spanioli folosesc mediul lor local ca un “cârlig” pentru învăţăre într-o zi în care lucrează cu copiii din comunitatea locală. Apoi, delegaţia gălăţeana a vizitat un centru de imigranţi pentru a se familiariza cu situaţia actuală din orăşele spaniole. Totodată, profesorii au urmat un curs de instruire privind bunele practici - "ETWINNING AND TWINSPACE”, La final, echipa din România s-a întâlnit şi cu membrii celorlalte delegaţii partenere în proiect, într-un efort comun de revizuire a programului de lucru pentru următoarea etapă a proiectului.

Până pe 24 noiembrie, liceele gălăţene mai pot face înscrieri pentru participarea elevilor la unul dintre evenimentele de marcă organizat la Bruxelles de către Comitetul Economic şi Social European (CESE). Organism consultativ al Uniunii Europene, care reprezintă organizaţiile lucrătorilor şi angajatorilor în raporturile cu celelate organisme şi instituţii europene, CESE pregăteşte cea de-a noua ediţie a evenimentului „Your Europe, Your Say!” (Europa ta, părerea ta!), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 şi 16 martie 2018.

Tema ediţiei: “Uniţi în diversitate: un viitor mai tânăr pentru cultura europeană”

„Your Europe, Your Say!” constă în invitarea la Bruxelles a unor elevi care studiază în penultimul an, în diferite licee din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele cinci ţări candidate. Tinerii vor participa la o simulare a sesiunii plenare a CESE. Aceştia vor avea ocazia să vadă cum decurge procesul de luare a deciziilor pe un anumit subiect, într-un mediu multicultural, aducând argumente, negociind soluţii şi ajungând la un compromis. Totodată, se va asigura interpretare în engleză şi franceză în timpul sesiunilor plenare, iar grupurile de lucru pregătitoare vor lucra în limba engleză.

Anul acesta subiectul este: “Uniţi în diversitate: un viitor mai tânăr pentru cultura europeană”.

Sesiunea de înscrieri se face online, dar nu individual. Şcolile care doresc să participe trebuie să se înregistreze online până la data de 24 noiembrie 2017. După închiderea înregistrării va fi aleasă în mod aleatoriu o singură şcoală din fiecare ţară pentru a participa la evenimentul de la Bruxelles. Şcolile selectate vor alege trei elevi aflaţi în penultimul an de liceu (16 ani). Echipa de liceeni împreună cu profesorii însoţitori vor reprezenta şcoala de apartenenţă. Unul dintre criteriile de departajare este acela că, atât elevii, cât şi profesorii participanţi, trebuie să cunoască bine limba engleză. CESE va asigura cheltuielile de călătorie şi cazare ale elevilor şi profesorilor însoţitori. Formularul de înscriere online, regulamentul şi modalităţile practice de desfăşurare se pot vizualiza pe site-ul de internet al CESE.

Este una dintre concluziile Caravanei Jurnaliştilor care a vizitat câţiva dintre beneficiarii proiectelor comune finanţate din "bani europeni". Susţinerea cercetării ştiinţifice de înaltă clasă şi a aplicaţiilor din domeniul medical, alimentar şi chimic sau al prelevării în timp real al probelor şi substanţelor, în laboratoare şi centre dotate ultramodern a fost un alt aspect care i-a surprins şi impresionat pe jurnaliştii din cele trei ţări, aflaţi într-o caravană de documentare pe proiecte transfrontaliere realizate.

"Graniţe comune. Soluţii comune"

"În perioada 16-20 octombrie 2017, a fost organizată “Caravana Jurnaliştilor” (la care a participat şi redactorul nostru) un traseu parcurs în 6 zile prin cele trei state participante la Program, care a inceput la Chişinău, Rep.Moldova, şi a continuat prin România şi Ucraina. Jurnaliştii au avut ocazia să viziteze 13 din cele 140 de proiecte finanţate de Programul România-Ucraina-Republica Moldova, să cunoască rezultatele acestora, pentru ca ulterior să poată împărtăşi publicului larg oportunităţile oferite de cooperarea transfrontalieră", după cum a subliniat coordonatorul de informare, publicitate şi selecţie în cadrul Secretariatului Tehnic Comun al POC România — Ucraina — Republica Moldova 2007—2013, Adriana Nicula.
Chiar din prima zi a periplului transfrontier, jurnaliştii au vizitat sediul noului centru ultradotat, al Autorităţii Vamale, din capitala Rep.Moldova, Chişinău, odată cu finalizarea proiectului Improvement IMPEFO, în valoare totală de peste 3 milioane de euro. În acelaşi timp au putut urca şi la bordul unuia dintre cele două laboratoare mobile (celălalt era "în teren", în punctul de trecere de la Galaţi-Giurgiuleşti) achiziţionate pentru prelevarea în timp real, în punctele de fontieră, a probelor necesare depistării falsurilor şi produselor contrafăcute. S-a avut în vedere, de la început, că cele două categorii principale de mărfuri importate în Republica Moldova şi România sunt produsele minerale şi cele alimentare sau băuturile. Prin realizarea proiectului s-a îmbunătăţit în mod semnificativ condiţiile pentru comerţul şi tranzitul acestor produse. Totodată, s-a promovat şi gestionarea eficientă a frontierelor prin modernizarea punctelor comune de trecere a frontierei dintre România şi Republica Moldova şi permite o cooperare strânsă între autorităţile de frontieră din cele două ţări, pentru a asigura un nivel mai ridicat de transparenţă, fiabilitatea informaţiilor şi respectarea reglementărilor vamale în domeniul tranzitului produselor vizate.

Cercetarea medicală atrage finanţări externe consistente

Un parteneriat deja existent între Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău şi Universitatea Medicală Na?ională din Odesa a condus la realizarea proiectului transfrontalier “Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice – CHRONEX-RD” care să conducă la dezvoltarea economică a regiunii transfrontaliere România-Moldova-Ucraina prin:
- integrarea şi consolidarea capacităţilor regionale academice într-o reţea de excelenţă pentru managementul bolilor cronice;
- eliminarea decalajului între cunoştinţe şi practică în managementul bolilor cronice prin consolidarea capacităţii centrate pe integrare multidisciplinară şi multicentrică în domeniul cercetării şi dezvoltării, educaţiei şi practicii medicale.
În valoare totală de 1,58 milioane euro proiectul a permis, totodată, crearea CUSIM - Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală a cadrelor medicale şi a studenţilor la medicină, la Chişinău, unde au ajuns şi medici gălăţeni. La Iaşi, un alt proiect transfrontalier finanţat cu peste 30 de milioane de lei a condus la realizarea Centrului avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală - CEMEX.

Energia "verde", creşterea bovinelor, animalele fără adăpost, apele uzate sau inundaţiile au generat proiecte de milioane

Consiliul Judeţean Vaslui, din România şi Comitetul Executiv al Consiliului Local Ismail, din Ucraina, mai exact unităţi din subordinea acestora, Spitalul judeţean de urgenţă din Vaslui şi Centrul social de îngrijiri din Ismail, au fost beneficiare în proiectul „Energy - Cross Border Asset”, în valoare de peste 770 000 euro, prin care au fost instalate panouri "solare" (fotovoltaice) pentru reducerea consumului de energie. Peste 600 de mii de euro a primit finanţare şi proiectul „Centrul de sprijin transfrontalier pentru dezvoltarea asistată a zootehniei” dezvoltat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, cunoscut fiind că principala activitate în domeniul agricol care a înregistrat rezultate semnificative în zonă este creşterea animalelor şi, în special, a bovinelor. O valoare asemănătoare a finanţării europene l-a avut şi proiectul „Protecţia frontierelor împotriva ameninţărilor generate de animalele fără adăpost”, al cărui beneficiar a fost Departamentul de Servicii Comunale din cadrul Consiliului Local Cernăuţi, din Ucraina. Tot municipalitatea din Cernăuţi a fost principala beneficiară a proiectului „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru prin îmbunătăţirea sistemelor de tratare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia”, în valoare de peste 1,1 milioane euro. Cu cele peste nouă milioane de euro finanţare atrasă, proiectul "Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare Siret şi Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu staţii automate — East Avert" este unul dintre cele mai mari proiecte transfrontaliere vizitate. Beneficiarii sunt Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, Administraţia Bazinală a Apelor Prut, Administraţia Bazinală a Apelor Siret, Institutul Naţional de Hidrologie şi Managementul Apelor, dar şi Agenţia Apele Moldovei din Republica Moldova, Departamentul Resurselor de Apă din Bazinul Prut-Nistru din Ucraina şi Centrul Regional de Hidrometeorologie din Cernăuţi — Ucraina. Prin East Avert, autorităţile române au finanţat, printre altele, lucrările de punere în siguranţă a deversorului barajului Stânca-Costeşti, afectat de viiturile puternice de pe Prut din 2008.

Olimpiada naţională la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii", în domeniile: "Economic, Administrativ, Comerţ" - "Turism şi Alimentaţie", se desfăşoară în Galaţi în perioada 24 - 28 aprilie, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale. Organizatorii locali sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi, sprijiniţi de Primăria Galaţi şi Consiliul Judeţean Galaţi.
Deschiderea festivă a manifestărilor a avut loc luni, la Teatrul Muzical "N. Leonard", cu participarea a 149 de concurenţi din clasele a XI-a şi a XII-a, alături de profesorii coordonatori precum şi reprezentanţii instituţiilor partenere în organizare.
În competiţia naţională s-au calificat şi patru elevi din judeţul Galaţi, trei liceeni care învaţă la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Galaţi (Ana-Maria Baluş - clasa a XI-a, Daniel Florin Dobre şi Virginia Elena Aftene - clasa a XII-a) şi elevul de clasa a XI-a Abel Aron Midoi, de la Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" din Tecuci.
Programul activităţilor pregătite pentru concurenţilor la Olimpiada Naţională desfăşurată la Galaţi se întinde până vineri, în organizarea şi găzduirea participanţilor fiind implicate şi cele trei licee de profil din Galaţi: Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galaţi (unde se vor servi mesele tuturor celor prezenţi), Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galaţi (pentru elevii care vor susţine probele la domeniul ”Economic, administrativ, comerţ”) şi Colegiul Tehnic de Alimentaţie Publică şi Turism ”Dumitru Moţoc” Galaţi (pentru elevii care concurează pentru probele din domeniul ”Turism şi alimentaţie”).
Competiţia Naţională, la care participă concurenţii calificaţi după olimpiadele judeţene, constă în susţinerea probelor scrise (marţi) şi practice (joi) de cei 68 de liceenii din domeniul ”Economic, administrativ, comerţ” şi cei 81 de liceeni din domeniul ”Turism şi alimentaţie”. După fiecare zi de concurs, comisia naţională de organizare şi evaluare va rezolva contestaţiile iar joi se vor afişa rezultatele şi vor fi anunţaţi câştigătorii.
Pentru a petrece o săptămână frumoasă în Galaţi, toţi participanţii prezenţi la Olimpiada Naţională, elevi şi însoţitori, împreună cu reprezentanţi ai organizatorilor, sunt invitaţi la activităţi educative şi culturale de timp liber precum vizitarea ”Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine”, vizitarea Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi şi întâlnirea cu profesori şi studenţi de la Facultatea de  Economie şi Administrarea Afacerilor, excursie la ”Baza de agrement Zătun”, unde vor avea posibilitatea să participe la activităţi sportive, dar şi la o plimbare în Grădina Publică a municipiului Galaţi.
Festivitatea de premiere a câştigătorilor Olimpiadei naţionale la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii" va avea loc joi seară, de la ora 18.00 şi va fi organizată la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. După servirea cinei festive la Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, manifestarea se declară închisă.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi a lansat "competiţia directorilor". Din această săptămână s-a dat startul înscrierilor candidaţilor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. Este prima etapă (care se va încheia pe 2 octombrie) din calendarul anunţat de către IŞJ Galaţi pentru organizarea concursului. Potrivit acestui calendar, pe 7 octombrie vor fi afişate rezultatele verificării dosarelor candidaţilor, dacă au îndeplinit condiţiile de înscriere. Pe 12 octombrie  se va desfăşura proba scrisă. Urmează ca până pe 14 octombrie să se eleboreze şi graficul desfăşurării probelor de evaluare a CV-urilor şi a probelor de interviu, care au loc între 17octombrie şi 17 noiembrie. Pe 18 noiembrie se vor afişa rezultatele concursului, după care va urma perioada de depunere a contestaţiilor, soluţionarea contestaţiior şi  afişarea rezultatelor finale, stabilită pentru data de 9 decembrie. Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la MENCŞ se va face pe data de 16 decembrie.

Nu mai puţin de 239 de posturi de directori sunt scoase la concurs

La toate cele 173 de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar, la nivelul judeţului Galaţi, directorii se schimbă iar cei noi vor ocupa locurile vacante prin concurs. 72 dintre aceste posturi sunt înregistrate doar în municipiul Galaţi: 22 de  posturi sunt la grădiniţe, 27 de posturi sunt pentru şcolile gimnaziale, 22 de posturi de directori sunt în licee şi colegii, iar şase posturi vacante sunt anunţate pentru celelalte unităţi şcolare din reţeaua municipală (şcoli speciale, cluburi sportive etc.).
Alte 66 de posturi de directori adjuncţi sunt scoase la concurs în tot judeţul Galaţi. 41 dintre aceste posturi sunt anunţate doar în municipiul reşedinţă de judeţ.

Miercuri, 14 Septembrie 2016 00:00

Două zile de Festival antic

Pentru al treilea an consecutiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi în colaborare cu Primăria Municipiului Galaţi şi sprijinită de elevii gălăţeni voluntari ai Asociaţiei "Tinerii şi Viitorul", organizează Festivalul antic "Antiquitas Rediviva", desfăşurat la Castrul roman de la Barboşi - Tirighina. De această dată, potrivit declaraţiilor directorului DJC Galaţi, Cătălin Negoiţă, manifestarea se va întinde pe parcursul a două zile, vineri 16 septembrie şi sâmbătă 17 septembrie, seria de evenimente pregătite fiind mult mai mare, organizate în trei locaţii diferite.
Festivalul va începe vineri, de la ora 18.00, prin mult aşteptata paradă a asociaţiilor de reconstituire istorică. În acest an, gălăţenii se vor putea bucura şi de prezenţa echipelor de luptători antici călare ai Asociaţiei "Vulturii din Călata", judeţul Cluj. Alături de aceştia, vor defila pe Faleza inferioară, prin faţa spectatorilor, şi membrii Asociaţiei "România-Dacia Casa Noastră" din Constanţa şi ai Asociaţiei "Amicii Muzeului" din Zalău, judeţul Sălaj, precum şi cei ai Asociaţiei Culturale Tomis, din judeţul Constanţa.
Sâmbătă, manifestarea se va desfăşura în două locaţii diferite, în două etape. Prima parte va începe de la ora 10.30, la Castrul roman de la Tirighina, Barboşi, cu deschiderea Festivalului, moment la care şi-au anunţat prezenţa şi reprezentanţii autorităţii locale. După seria de alocuţiuni oficiale, prezentarea partenerilor, colaboratorilor şi a asociaţiilor participante, vor urma momentele mult aşteptate de către spectatori: scenetele de luptă şi simulările cu încleştările dintre daci, romani şi huni. Pata de culoare va fi intrarea în peisaj a luptătorilor călare ai Asociaţiei "Vulturii din Călata", reprezentând invazia popoarelor migratoare pe aceste meleaguri. Consilierul pentru cultură din cadrul DJC Galaţi, Marius Mitrof, ne-a declarat că participanţii vor încerca să recreeze scenele de luptă cât mai aproape de realitatea istorică, în condiţiile în care membrii asociaţiei susamintite sunt specialişti în istorie arheologică şi popoare migratoare. Nu vor lipsi nici prezentările tehnicilor de luptă folosite şi ale armelor şi uniformelor purtate de luptători. "Ciocnirile" dintre armate, reprezentate la scară mică, pe dealurile de la Tirighina, se vor finaliza până la ora 12.30, când se va încheia şi prima parte a festivalului.
Organizatorii au anunţat că este asigurat gratuit şi transportul public la şi de la evenimentul de la Tirighina. Un autobuz al companiei publice locale de transport va circula între staţia din Micro 19, de la capătul liniei de trolebuz, şi până la Tirighina, la Castrul roman, între orele 9.30 şi 13.30.
Cea de-a doua parte, care va începe după ora 16.00 la Grădina Publică, va fi mai statică. Gălăţenii vor putea vizita taberele şi atelierele tradiţionale pregătite de organizatori pe aleile parcului. Astfel, spectatorii vor putea participa la realizarea unor unelte de fier în atelierele de ferărie amenajate după specificul popoarelor antice, la confecţionarea echipamentelor din piele, a vaselor de ceramică sau vor admira arcaşii călare şi vor putea trage, efectiv, cu arcul la ţintă, alături de luptătorii antici, personificaţi de membrii asociaţiilor participante. Nu vor lipsi nici atelierele de gastronomie pregatite să asigure participanţilor degustarea produselor gătite după reţete antice.

Luni, 12 Septembrie 2016 00:00

Începe şcoala!

Anul acesta şcoala începe mai devreme şi vine cu câteva noutăţi, plecând de la modificări în structura anului şcolar şi terminând cu măsuri privind examenele naţionale. În calendarul anului şcolar 2016-2017 au fost corelate perioadele de vacanţă cu perioadele de cursuri pentru a optimiza calendarele examenelor şi ale concursurilor naţionale.
Cursurile învăţământului secundar demarează pe 12 septembrie. În perioada 29 octombrie - 6 noiembrie  2016 va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul preşcolar şi învăţământul primar. Vacanţa de iarnă este stabilită între 24 decembrie 2016 şi 8 ianuarie 2017. Cursurile se reiau anul viitor pe 9 ianuarie şi vor continua, în primul semestru, până pe 3 februarie 2017. Vacanţa intersemestrială este stabilită între 4 februarie şi 12 februarie 2017.
Cel de al doilea semestru cuprinde două perioade de cursuri: prima, între 13 februarie şi 14 aprilie iar cea de a doua perioadă, de pe 2 mai şi până pe 16 iunie. Vacanţa de primăvară se va desfăşura între 19 aprilie şi 30 aprilie, iar cea de vară a fost stabilită de pe 17 iunie şi până pe 10 septembrie.
După parcurgerea programei şcolare şi cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul fiecărui semestru va fi organizată susţinerea lucrărilor şcolare - tezele.
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare vor fi organizate conform calendarului prestabilit, în perioada vacanţei de primăvară.
Cât priveşte calendarul evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, certificare, respectiv atestarea calificărilor profesionale sau de competenţe, precum şi calendarul admiterii la liceu, în clasa a IX-a, se aprobă prin ordine distincte ale ministrului MENCS.
S-a stabilit, astfel, că prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017 se va încheia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct final data de 21 august. O altă modificare, valabilă şi în cazul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, vizează eliminarea prevederii conform căreia nota finală după soluţionarea contestaţiilor se modifică numai în cazul în care, între nota iniţială şi nota de la contestaţii, există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.
Totodată, în procesul de admitere în învăţământul liceal de stat, ponderea mediei claselor V-VIII în calculul mediei de admitere a fost redusă la 20% (de la 25%) tocmai pentru a accentua importanţa Evaluării Naţionale la finalul clasei a VIII-a. De asemenea, repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a se va realiza într-o singură etapă, urmată de o perioadă dedicată rezolvării cazurilor speciale, conform metodologiei.

42 de cadre didactice din judeţul Galaţi, din cele 57 înscrise la concurs, au promovat până acum examenul organizat, în 2016, pentru selecţia în corpul naţional de experţi în management educaţional, potrivit informării făcute de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al judeţului Galaţi. Aceasta este prima serie de experţi selectaţi în acest an şi a zecea serie înregistrată la nivel local, de când se organizează un astfel de concurs. Cel mai mic punctaj de trecere obţinut a fost de 70 de puncte (conform metodologiei aprobată prin OMENCS 4420 din 04 iulie 2016), înregistrat de două cadre didactice admise, iar pe primul loc s-a situat o profesoară de la Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Galaţi, Iulia-Maria Chirnoagă, cu 98 de puncte. Din cele 15 cadre didactice care au fost înregistrate ca "nepromovate", doar patru au participat efectiv la concurs, obţinând punctaje între 58 şi 65 de puncte.

Toată luna septembrie, cititorii Bibliotecii „V.A.Urechia” vor putea admira mai multe imagini ale preţioaselor tipărituri elzeviriene, păstrate în colecţiile de carte străină veche ale instituţiei. La sediul central, Popasul Bibliofilului (mezanin), este organizată, începând cu 1 septembrie, o expoziţie inedită cu aceste lucrări. Sunt expuse: Lycophronis Chalcidensis Alexandra: Poema obscurum (1599); E Kaine Diatheke = Novum Testamentum, 1624, Republica sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum (1627), Turcici Imperii Status (1630), Benjamin de Tudela, Itinerarium D. Beniaminis cum versione et Notis Constantini l'Empereur ab Oppyck (1633).

Ultima şedinţă de Consiliu Judeţean din luna martie a acestui an nu a mai avut ecoul marilor înfruntări dintre grupările "prinse" în administrarea banului public, la fel ca în anii trecuţi. Probabil şi pentru că se apropie cu paşi repezi alegerile locale şi fiecare dintre aleşi (încă) mai vrea un loc la masă sau, de ce nu, să încaseze o indemnizaţie în plus pentru numirile în diverse comisii şi comitete.
Pentru consilierul PSD Dan Lilion Gogoncea, numit în locul fostului coleg Butunoiu (exclus din partid şi funcţiile administrative) la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Galaţi pentru un mandat (final) de aproximativ două luni, faptul că mai poate încasa ceva bani în plus pentru timpul petrecut în CJ nu a creat nicio emoţie deosebită. Ba chiar a dat naştere la câteva comentarii hilare din partea fostului preşedinte al forului superior gălăţean, privind destinaţia viitoare a banilor primiţi (nu daţi). Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu noul ales, Vasile Neagu, pus în locul fostului consilier judeţean PSD (migrat la PMP) Dorin Butunoiu. Chiar dacă a mai fost o dată în postura de consilier judeţean, noua alegere (chiar dacă doar pentru câteva luni) a putut să îi provoace ceva emoţii, în condiţiile în care validarea lui s-a făcut la doar un vot diferenţă.

Câteva instituţii din subordine au nevoie de personal calificat

Un alt punct pe ordinea de zi a făcut public faptul că la CJ Galaţi există o funcţie de execuţie vacantă iar consilierii au hotărât că se poate încadra personal de specialitate. "Dată fiind creşterea numărului misiunilor de control, precum şi creşterea numărului sesizărilor direcţionate către această structură, se impune creşterea numărului de personal încadrat pe funcţii publice specifice de auditor", s-a arătat în raportul depus la proiectul de hotărâre. Un alt proiect de hotărâre care priveşte personalul din subordinea CJ Galaţi şi care generează sume în plus pentru angajaţi a fost cel privind schimbarea încadrării unor funcţionari care au promovat nişte examene interne la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. Câteva locuri în plus, pentru angajări, s-au aprobat şi la Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan", personal nedidactic, modificându-se organigrama în sensul adoptării măsurilor legale "de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat" din judeţul Galaţi. Şi la Biblioteca „V.A.Urechia” s-a solicitat aprobarea înfiinţării a noi posturi de specialitate prin crearea unor noi structuri necesare pentru derularea optime a activităţilor bibliotecii (cercetare şi achiziţii publice). De asemenea, conducerea instituţiei a înfiinţat şi o nouă filială locală a bibliotecii, Filiala nr. 5 “Hortehsia Papadat Bengescu”, în cartierul Dunărea. Potrivit documentelor depuse la mapa consilierilor, toate posturile nou înfiinţate vor fi ocupate de personal deja încadrat în organigrama bibliotecii în alte sectoare, care va fi transferat prin desfiinţarea vechilor funcţii.
Singurii care, încă, nu au reuşit să se conecteze la banul public sunt cei care au fost solicitaţi de conducerea CJ Galaţi, în vederea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare. Motivarea susţinută scris, la dosarul depus la mapă, "volumul mare şi complex al activităţii juridice desfăşurat în cadrul Serviciul contencios şi probleme juridice din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi numărul redus de consilieri juridici din cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice", nu a convins nici de această dată consilierii judeţeni că este oportună plata consistentă a unui astfel de contract.

Pagina 1 din 36