Veronica AFTENE

Veronica AFTENE

Sâmbătă, 25 Februarie 2017 00:00 In Economie Tags

În cadrul Programului bilateral KSP (Knowledge Sharing Program), în perioada 20 - 23 februarie 2017 s-au desfăşurat o serie de întâlniri la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat cu reprezentanţii Institutului de IMM-uri din Koreea - KSBI şi cu reprezentanţii Centrului de Productivitate - KP. Partea română a fost reprezentată de secretarul de stat, gălăţeanul Cristian Dima, precum şi de reprezentanţi ai Direcţiei Mediului de Afaceri. Programul KSP, care se desfăşoară în perioada 2015-2017, are ca scop înfiinţarea Centrului Român de Productivitate şi Competitivitate, precum şi editarea şi publicarea unui catalog anual cu date specifice pentru productivitate referitoare la diferite sectoare economice din România.
Şeful delegaţiei coreene, Jungdae Suh, preşedinte al Institutului de cercetări pentru afaceri economice din Koreea, şi-a exprimat aprecierea faţă de evoluţia actuală a programului KSP şi intenţia părţii române, în special a secretarului de stat Cristian Dima, de a continua programul şi de a atinge obiectivele propuse. Prin înfiinţarea Centrului de Productivitate şi Competitivitate se preconizează o creştere a performanţelor economice ale întreprinderilor româneşti şi o creştere a calificării personalului angajat pentru atingerea unor standarde europene şi internaţionale în acest domeniu.

Miercuri, 22 Februarie 2017 00:00 In Sport Tags

Suporter Club Oţelul Galaţi, face cunoscută o informaţie uimitoare. Casa de licitaţii ”Artmark” care a scos la licitaţie palmaresul şi marca FC Oţelul Galaţi vinde marca deşi aceasta este expirată. Vă prezentăm comunicatul de presă al SC Oțelul Galați”:
”SC Oţelul Galaţi s-a angajat încă de la înfiinţare că va continua tradiţia fotbalului gălăţean şi ca vă face toate demersurile ca numele Oţelul să fie neîncetat punctul de referinţă sportiv, clubul fanion al oraşului Galaţi şi al provinciei istorice Moldova.
Astfel, clubul nostru şi-a manifestat încă de la început dorinţa de a achiziţiona direct sau prin intermediul unei licitaţii publice marca "FC Oţelul Galaţi", în scopul păstrării în sânul comunităţii locale a tradiţiei şi istoriei clubului Oţelul Galaţi. Cu toate acestea, ţinem să subliniem convingerea noastră că aceste valori nu pot fi evaluate din punct de vedere material şi considerăm că orice mod de a le tranzacţiona nu reprezintă decât o încercare de a profita de pasiunea şi efortul depus în peste cei 50 de ani de jucătorii, antrenorii şi mai ales suporterii acestei minunate echipe.
În ciuda acestor convingeri, SC Oţelul Galaţi a dorit şi doreşte în continuare ca marca şi colecţia de trofee să revină acolo unde aparţin din punct de vedere moral, mai ales în condiţiile în care Fotbal Club Oţelul S.A. a încetat sa mai existe din punct de vedere juridic, fiind dizolvat prin hotărârea Tribunalului Bucureşti.
Clubul nostru ar fi dorit să participe la licitaţia organizată de casa de licitaţii Artmark, însă apreciem că orice cheltuială, mai ales una importantă - minim 10.000 de euro din bugetul clubului nostru, care este constituit din cotizaţiile suporterilor, trebuie să fie făcută cu diligenţă şi mai ales să respecte o procedură legală. Am constatat însă cu suprindere că atât casa de licitaţii, cât şi lichidatorul judiciar nu pot să dovedească faptul că deţin în mod legal dreptul asupra mărcii. La solicitările noastre repetate aceştia ne-au pus la dispozitie un certificat de înregistrare a mărcii expirat şi totodată nu au putut să dovedescă existenţa unei cereri depuse în termen de reînnoire a acestei mărci, în conformitate cu prevederile art. 30 alin.1-5 din Legea nr. 84/1998. Prin urmare, apreciem că, în prezent, lichidatorul judiciar al FC Oţelul SA, precum şi casa de licitaţii sunt într-o gravă eroare din punct de vedere legal, fiind în situatia în care nu pot cesiona drepturile asupra mărcii, aceasta fiind decăzută la OSIM şi în acest mod practic nu mai există un obiect al licitaţiei. SC Oţelul Galaţi speră ca această situaţie să fie clarificată cât mai rapid, clubul nostru fiind disponibil pentru a participa la orice demers ce va avea ca temă readucerea „acasă” a mărcii şi colecţiei de trofee şi redarea lor comunităţii gălăţene. De asemenea, asociaţia noastră îi asigură pe suporterii ce sunt alături de noi că vom întreprinde toate acţiunile necesare pentru continuarea şi promovarea la cel mai înalt nivel a spiritului „Oţelul Galaţi”. Împreună pentru Oţelul!”.

Luni, 20 Februarie 2017 00:00 In Eveniment Tags

Inspectorii vamali din cadrul Birourilor vamale de frontieră Giurgiuleşti şi Oancea, cu ajutorul câinilor specializaţi în detecţia de tutun şi produse din tutun, au dejucat 6 tentative de introducere ilegală în ţară a ţigaretelor de contrabandă, în perioada 17 - 20 februarie 2017, reţinând în vederea confiscării peste 5.000 ţigarete de contrabandă. Autoritatea vamală a sancţionat persoanele implicate cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 25 000 lei.
Urmare a controlului vamal de specialitate efectuat, folosind şi câinii antitabac din dotare, inspectorii vamali au reţinut în vederea confiscării îigaretele care erau ascunse de la controlul vamal în bordul , sub roata de rezervă şi capitonajul uşilor autoturismelor, precum şi în bagajele personale. Autoritatea vamală a procedat la reţinerea în vederea confiscării a ţigaretelor de contrabandă, aplicând persoanelor implicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 25.000 lei, reţinând până la plata amenzii trei autoturisme.

Luni, 20 Februarie 2017 00:00 In Comunitate Tags

După mulţi ani de zile de la crearea cadrului legislativ prin care se asigură dreptul la un spaţiu public accesibil al persoanelor cu dizabilităţi, în sfârşit Primăria municipiului Galaţi face un pas spre respectarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, demarând lucrările pentru amplasarea rampelor de acces în sediile instituţiei.
În şedinţa de consiliu local ce urmează a se desfăşura la sfârşitul lunii februarie este propus un proiect de hotărâre ce supune aprobăriii consilierilor municipali lucrări cu o valoare totală de aproximativ 200.000 lei pentru următoarele amplasamente, fiind vizate în special sediile Direcţiei de taxe şi impozite ale municipalităţii:
- Str. Traian nr. 93, bl. A4 - Direcţia fond locativ şi Starea Civilă - de la nivel intrare la parter înalt - terasa blocului cu faţada spre str. Traian şi str. Serei este prevăzută cu rampă de acces, aflată în stare foarte bună, conformă cu prevederile Normativului NP051/2012. În interior, la intrarea blocului nu există spaţiu suficient pentru amplasarea unei rampe foarte lungi, pentru fiecare din cele 3 scări fiind necesară montarea a câte o platformă înclinată tip servoscară, cu ghidaj rectiliniu paralel cu treptele.
- Str. Domnească nr. 13, bl. L - Direcţia taxe şi impozite - se vor executa 2 rampe identice, iar suprafaţa de rulare va fi din tablă striată (platformă exterioară şi interioară), prevăzută cu balustrade de protecţie.
- Patinoar Artificial, bd. G. Cosbuc nr. 253 - se va amplasa o rampă metalică interioară mobilă la intrarea pentru spectatori din str. H. Coandă, iar suprafaţa de rulare va fi din tablă striată.
- Str. H. Coandă nr. 8, bl. J5 - Direcţia taxe şi impozite - se vor amplasa 2 rampe exterioare din beton armat pe trotuar.

Luni, 20 Februarie 2017 00:00 In Știrea zilei Tags

Primăria municipiului Galaţi încearcă să dea un aspect unitar peisajului urban, astfel că unul dintre elementele supărătoare din punct de vedere vizual, şi nu numai, trebuie adus la standarde moderne. Este vorba despre construcţiile provizorii, mai exact chioşcurile, tonetele, cabinele, modulele, terasele sezoniere şi copertinele sau pergolele amplasate haotic până acum. Fostul primar a început demolarea chioşcurilor amplasate pe trotuare sau spaţii verzi, însă mulţi dintre chioşcarii care scăpaseră de demolare au sperat ca odată cu schimbarea primarului, chioşcurilor lor să reziste. Vor rezista, dar nu oricum şi nu oriunde.
Conform Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcţionarea şi postutilizarea construcţiilor cu caracter provizoriu în municipiul Galaţi, ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local, chioşcurile vor fi amplasate numai în anumite locuri stabilite de Primărie şi vor avea un aspect unitar, adică celor care vor solicita autorizaţie li se vor pune la dispoziţie o serie de modele pe care trebuie să le respecte.

Unde nu pot fi amplasate chioşcuri

Amplasarea de construcţii cu caracter provizoriu este interzisă în următoarele situaţii:
- în zonele în care a fost restricţionată/interzisă amplasarea construcţiilor cu caracter provizoriu prin Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiilor de urbanism aprobate în condiţiile legii, ori, după caz, prin hotărâri ale consiliului local;
- pe spaţiile verzi în condiţiile respectării Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
- pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
- pe căile de acces în instituţiile publice;
- în vecinătatea clădirilor aflate în stare avansată de deteriorare;
- pe domeniul public în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, precum şi în spaţiul de până la 50 m faţă de acestea, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normaIe a traticului ar putea fi perturbată;
- în staţiile pentru mijloace de transport în comun, cu excepţia celor specifice, destinate adăpostirii persoanelor şi a celor conexe (afişaj publicitar).
Este interzisă amplasarea construcţiilor comerciale în zona centrală, în zoneIe construite protejate, în zonele de protecţie ale siturilor/ monumentelor cu valoare istorică/ arhitecturală/ arheologică şi în alte zone similare, stabilite prin documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal «Zone Construite Protejate ale municipiului Galaţi».

Cum vor arăta construcţiile provizorii

Chioşcurile ce adăpostesc spaţii comerciale alimentare sau nealimentare, spaţii pentru alimentaţie publică, spaţii pentru prestări servicii amplasate pe domeniul public şi/sau privat al statului sau al municipiului vor fi proiectate şi realizate conform liniilor directoare stabilite prin regulament astfel:
- amplasarea se va realiza fie individual, fie în ansambluri unitare (galerii) compuse din module similare sau având elemente repetabile, generând o imagine dinamică, armonioasă;
- modelele de construcţii cu caracter provizoriu amplasate individual sau în ansambluri unitare sunt cele cuprinse în Anexa Regulamentului, modelul aferent fiecărui amplasament urmând a fi pus la dispoziţia celor interesaţi odată cu caietul de sarcini pentru licitaţie, în vederea atribuirii contractului de închiriere. Respectarea modelului aferent fiecărui amplasament este obligatorie, fiind interzise orice modificări ulterioare obţinerii autorizaţiei de construire, privind plastica faţadelor, culorile, forma şi dimensiunile golurilor, amplasarea de copertine etc.
- la stabilirea amplasamentului se vor studia accesele carosabile şi pietonale (aprovizionare, personal), parcaje, posibilitatea racordării fiecărei construcţii la reţelele de utilităţi, punându-se accentul pe funcţionarea corectă a întregului ansamblu;
- suprafaţa de teren nu va fi ocupată integral de construţia cu caracter provizoriu, se vor folosi suprafeţe de teren pentru acces, pentru amplasarea de elemente mobile aferente funcţionării (vitrine, recipienţi pentru deşeuri, loc de fumat etc.);
- la elaborarea proiectelor se va urmări respectarea întocmai a ambianţei/caracterului zonei şi îmbunătăţirea imaginii urbane existente;
- în vederea realizării ansamblurilor/galeriilor de construcţii cu caracter provizoriu, este admis ca solicitanţii să întocmească proiecte unitare ce vor fi avizate de către o comisie.

Ce se va întâmpla cu chioşcurile deja existente

Conform Regulamentului de care vorbim, „onstructiile cu caracter provizoriu autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate, până la data rezilierii contractelor de închiriere pe teren. În condiţiile restructurării urbane, contractuI de închiriere pentru terenul ocupat de construcţii cu caracter provizoriu poate să înceteze prin denunţarea unilaterală formulată de către proprietarul de teren. Deţinătorii construcţiilor cu caracter provizoriu aflate în această situaţie au obligaţia să se conformeze (...), în caz contrar, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la aplicarea sancţiunilor şi prevederilor reglementate prin legislaţia în vigoare”.

Vineri, 17 Februarie 2017 00:00 In Economie Tags

La Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se lucrează intens pentru ca până la sfârşitul acestei luni Legea prevenţiei pentru mediul de afaceri să fie supusă dezbaterii publice şi apoi să fie adoptată de către Executiv. Prin acest act normativ se doreşte evitarea sancţionării companiilor pentru încălcarea unor prevederi legale, în paralel cu remedierea problemelor descoperite. Actul normativ propune măsuri care să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea modului în care mediul de afaceri din ţara noastră funcţionează. Proiectul prevede că autorităţile de control nu vor mai putea aplica agenţilor economici sancţiuni pentru contravenţiile sesizate fără ca, în prealabil, respectivelor firme să le fie acordată o perioadă pentru remedierea problemelor sesizate. Procedura are ca scop „educarea şi perfecţionarea antreprenorilor”. Astfel, agentul constatator va încheia, mai întâi, un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va redacta un plan de remediere a problemelor, care să se deruleze pe o perioadă de minim 7 zile lucrătoare. După ce expiră termenul de conformare, poate fi reluat controlul. Legea prevenţiei se va aplica pentru sancţiunile prevăzute de: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea contabilităţii, Legea dialogului social, Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. Aplicarea Legii prevenţiei va avea şi excepţii, anume atunci când există un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale, un pericol grav şi iminent de accidentare pentru salariaţi sau se utilizează munca la negru sau a minorilor. Legea prevenţiei nu se va aplica pentru sancţiunile prevăzute pentru fapte precum munca la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancţiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenţiei deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancţionarea acestei fapte.
Pentru că la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat unul dintre secretarii de stat este gălăţean, Cristian Dima, reporterii noştri l-au contactat telefonic pentru a obţine mai multe informaţii despre stadiul în care se află proiectul de lege.
”Se lucrează asiduu la Legea Prevenţiei pentru că ne dorim ca acest act normativ să conţină cât mai multe elemente favorabile pentru mediul de afaceri care în ultimii ani a resimţit presiuni din în ce mai mari. România înregistrează, în ultimii ani, unul dintre cele mai scăzute rapoarte din Europa Centrala şi de Est al numărului de companii la 1.000 de locuitori, respectiv 23. Este imperios necesară adoptarea unor măsuri care să permită întreprinzătorilor să primească îndrumări şi nu să se treacă direct la sancţiuni. În prezent purtăm discuţii cu toate autorităţile de control, dar şi cu oamenii de afaceri din toate sectoarele de activitate”, a explicat Cristian Dima.

Vineri, 17 Februarie 2017 00:00 In Comunitate Tags

Liberalizarea preţului la gazele din producţia internă naşte multe discuţii privind preţul ce urmează a fi plătit în special de consumatorii casnici. Chiar dacă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) transmite comunicate de presă prin care încearcă să liniştească populaţia că preţul gazelor suportat de consumatorii casnici nu va creşte foarte mult, viaţa gălăţenilor care beneficiază de agent termic în sistem centralizat nu va fi tocmai ieftină.
Concret, informaţiile transmise de ANRE arată că ”în ceea ce priveşte piaţa gazelor naturale, odată cu finalizarea procesului de liberalizare la 1 aprilie 2017 şi în funcţie de evoluţia preţului la gazele din producţia internă, care ar putea ajunge la 68-72 lei/MWh faţă de 60 lei/MWh, cât este în prezent, va avea loc o modificare de preţ cu aplicabilitate de la acea dată de sub 10%, estimarea noastră la acest moment fiind de 5-6%. Consumatorii casnici finali nu vor resimţi în facturi un impact consistent întrucât, în perioada verii şi până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, consumul de gaze este unul foarte scăzut. Consumatorul casnic are un coş de consum cu gaze de producţie internă, gaze din depozite în timpul iernii şi gaze de import, iar dacă acest coş va fi structurat în aşa fel încât să avem cel mai mic preţ, acest lucru nu poate fi decât în favoarea consumatorului casnic”.
Cu toate acestea, în municipiul Galaşi situaţia nu stă chiar aşa, deoarece, indiferent cât consumă gălăţenii, producătorul de energie termică în sistem centralizat, Electrocentrale SA, facturează o cantitate mult mai mare întrucât ArcelorMittal nu poate produce sub o anumită capacitate, care este cu mult mai mare decât necesarul de consum. În fiecare an, acest sistem de furnizare a apei calde a generat pierderi imense. Anul trecut, oraşul a consumat doar aproximativ 10% din cantitatea livrată de agent termic. Aşadar, Calorgal facturează şi încasează de la asociaţiile proprietari doar o mică parte din preţul total al facturii emise de Electrocentrale, iar diferenţa este plătita din bugetul muncipalităţii. Se poate concluziona cu uşurinţă că municipiul Galaţi suportă din buget o sumă ce se ridică la aproximativ 2.000.000 lei/lună de vară pentru apa caldă ce se învârte prin conducte fără a fi consumată de cetăţeni.
Situaţia este cu atât mai complicată cu cât lanţul energiei termice în Galaţi este complicat. Fără a furniza agent termic, Electrocentrale se va închide în scurt timp. În acelaşi timp, soluţiile propuse în strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Galaţi 2017 - 2030 (despre care am scris aici: http://www.monitoruldegalati.ro/evenimente/noua-strategie-de-alimentare-cu-energie-termica-a-galatiului.html
şi aici: http://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/electrocentrale-prefera-varianta-incalzirii-centralizate,-prin-modernizarea-sistemului-actual.html ) nu vor putea fi puse în practică până la vară.

Miercuri, 15 Februarie 2017 00:00 In Economie Tags

Engie România a anunţat, în urmă cu câteva zile, care sunt firmele cărora li s-a atribuit un important contract pentru proiectare şi asistenţă tehnică pentru lucrări de reabilitare/ sistematizare/ optimizare sistem distribuţie şi înfiinţare distribuţii noi gaze naturale. În cadrul licitaţiei, contractul a fost divizat pe mai multe loturi, din care: Lotul 1 - zona Bucureşti , Ilfov; Lot 2 – judeţele Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa; Lot 3 – judeţele Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj; Lot 4 – judeţele Prahova, Braşov, Covasna; Lot 5 - lucrări de proiectare şi asistenţă tehnică aferente înfiinţării distribuţii noi gaze naturale jud. Constanţa; Lot - 6 - servicii de proiectare lucrări conexe (Proiectare subtraversare CF, Proiectare paralelism CF, Proiectare subtraversare ape, Proiectare supratraversare ape etc.).
Valoarea totală se ridică la peste 33,3 milioane de lei plus TVA.
Câştigătorii Lotului 1 sunt Coni SRL Măneşti, Miral Instal Company Bucureşti şi SC Tractebel Engineering SA. Valoarea de atribuire a lucrărilor este de 8,8 milioane de lei. Lotul 2, în care este cuprins şi judeţul Galaţi, a fost adjudecat de IRIGC întreprinderea de Reparaţii şi Instalaţii Gaze şi Construcţii Impex S.R.L. cu o valoarea de atribuire de peste 2,3 milioane de lei plus TVA. Lotul 3 a fost câştigat de Coni SRL Măneşti, Tractebel Engineering SA Bucureşti şi SC Antorest Activ SRL Bucureşti cu o valoare de 6,9 milioane de lei plus TVA. Lotul 4, cu o valoare de 14,5 milioane de lei, a fost câştigat de General MPM Impex SRL Bucureşti, Coni SRL Măneşti şi firma Instant Construct Company SA Bucureşti. Lotul 5 a fost atribuit societăţii Instant Construct Companycu o valoarede 890 de mii de lei.

Luni, 06 Februarie 2017 00:00 In Comunitate Tags
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, susţine că se va mai face un pas important pentru achiziţionarea spaţiului în care îţi desfăşoară activitatea Maternitatea ”Buna Vestire” din Galaţi. Acesta şi-a declarat intenţiile de a readuce subiectul în atenţia Consiliului Local în şedinţa din luna februarie. ”Îmi propun ca la următoarea şedinţă a Consiliului Local Galaţi să avansez proiectul întocmirii unei comisii mixte care să fie formată din consilieri locali şi specialişti din aparatul de lucru al Primăriei municipiului Galaţi. Această comisie urmează să se ocupe de negocierile privind achiziţionarea Maternităţii Buna Vestire. Am primit deja oferta reprezentanţilor Fundaţiei Caritatea, deţinătorii acestui edificiu, există şi o evaluare şi măsurători topografice pe care le-am făcut deja, aşa că nu ne rămâne decât să avansăm negocierile şi să stabilim formula de plată (stabilirea unor rate). Este foarte important ca această unitate medicală să fie redată comunităţii locale şi pe termen lung putem vorbi chiar despre o economie la bugetul local, având în vedere că din anul 2007 până în anul 2015 Primăria Galaţi a achitat pentru chiria acestui spaţiu suma de 3.648.974,20 lei” a afirmat edilul şef. Cristian Dima, în calitate de susţinător cu state vechi al cauzei Maternităţii din Galaţi, care a ridicat de multe ori problema acestei unităţi spitaliceşti, la şedinţele de consiliu, ne-a declarat: ”E timpul ca problema să se rezolve, în condiţiile în care anul acesta pot fi accesate fonduri europene cu ajutorul cărora spitalul poate fi reabilitat şi utilat astfel încât cel mai vechi spital din Galaţi să-şi recapete importanţa şi renumele de altădată. Am susţinut de la început şi la fiecare şedinţă de consiliu am insistat ca situaţia Maternităţii din Galaţi să fie rezolvată, pentru că, acest spital, cel mai vechi din Galaţi, este un simbol al vieţii la Galaţi”, a spus Cristian Dima, fost consilier local, în prezent secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Spitalul de Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire" functionează în regim pavilionar cu o structură de 105 paturi şi cu 139 de salariaţi şi este este una dintre cele mai vechi unităţi sanitare din ţară, fiind în acelaşi timp cea mai veche maternitate din judeţ, acest lucru fiind atestat de documentele scrise în perioada construcţiei pavilioanelor, datate începând cu anul 1895. După cum se ştie, clădirile au aparţinut Comunităţii Evreieşti din Galaţi şi în 2007 au fost retrocedate printr-o sentinţă a instanţei Fundaţiei „Caritatea” a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. La acest moment, Primăria Galaţi plăteşte o chirie de 8.500 de euro pe lună. Intenţia municipalităţii este de a achiziţiona acest edificiu, astfel încât acesta să facă parte din patrimoniul Primăriei Galaţi.
Marți, 31 Ianuarie 2017 00:00 In Politica Tags

Ordonanţa de urgenţă pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii a fost aprobată de Guvernul României, fiind creat astfel cadrul legislativ pentru Programul Romania Start-Up Nation. Prin acest program se acordă un ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru fiecare beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Se estimează că de suma alocată vor beneficia un număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii. În maxim o lună de zile, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat trebuie să elaboreze normele de implementare ale schemei de ajutor de minimis, ce urmează a fi aprobate de Guvern, după care antreprenorii interesaţi pot accesa programul.
”Începem 2017 în forţă, cu Start-up Nation – România, un program guvernamental naţional pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a românilor care vor să-şi deschidă o afacere. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va implementa acest program, care va ajuta IMM-urile să devină un motor puternic al economiei naţionale şi care va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra economiei, asupra mediului de afaceri cât şi a celui social. Se estimează crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înfiinţate, care vor trebui să angajeze minimum 2 salariaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani. Programul Start-up Nation – România va fi un program caracterizat de transparenţă, sprijin şi accesibilitate, prin urmare vă invit să vă puneţi ideile pe hârtie şi să începeţi să va pregătiţi planul afacerii pe care doriţi să o construiţi. Mediul de afaceri gălăţean are nevoie de Programul Start-up Nation – România Succes!”, a declarat gălăţeanul Cristian Dima, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Pagina 1 din 12