A fost lansat apelul de proiecte dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

 
Luni, 03 Iulie 2017 11:39
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 28.06.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.
Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, conţine informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 - Clădiri publice, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific.
Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS. Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 25 milioane euro.
Solicitanţii eligibili sunt Autorităţile publice centrale, Unităţile Administrativ-Teritoriale, Instituţiile publice şi serviciile publice organizate ca instituţii publice de interes local sau judeţean, Instituţia prefectului, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.
Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din generaţia 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu