• Amenzi de 30.000 lei pentru vânzarea ţigărilor la bucată Amenzi de 30.000 lei pentru vânzarea ţigărilor la bucată
    Scris de
    În această perioadă a anului, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale verifică unităţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în apropierea instituţiilor de învăţământ. În doar două zile oamenii legii au aplicat şase sancţiuni contravenţionale agenţilor economici care au fost depistaţi că vindeau ţigări la bucată. Valoarea totală a…

Juridice: Desfacerea căsătoriei - tipurile de divorţ

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Divorţul reprezintă o modalitate legală de desfacere a căsătoriei ca urmare a acordului dintre soţi sau din motive imputabile cel puţin unuia dintre aceştia. Potrivit art. 373 din Noul Cod Civil, divorţul poate avea următoarele forme: divorţul prin acordul părţilor; divorţul pentru motive temeinice, denumit şi divorţ din culpă; divorţul ca urmare a unei separări în fapt de cel puţin 2 ani; divorţul la cererea soţului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
Divorţul prin acord reprezintă cea mai simplă şi rapidă modalitate de desfacere a căsătoriei întrucât nu se administrează probe, nu se audiază martori, iar hotărârea nu se motivează, căsătoria fiind desfăcută fără a se preciza cui aparţine culpa. Cererea de divorţ trebuie semnată de ambii soţi sau introdusă de un soţ şi acceptată de celălalt la primul termen de judecată. Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie. Există posibilitatea ca divorţul prin acord să se realizeze pe cale administrativă sau prin procedură notarială, însă este de preferat ca părţile să aleagă calea judiciară deoarece o hotărâre judecătorească beneficiază de autoritate de lucru judecat, în timp ce actul ofiţerului de stare civilă şi actul notarial pot fi atacate în instanţă cu acţiune în anulare/constatare nulitate pentru vicii de formă sau de fond.
Divorţul din motive temeinice poate fi pronunţat din culpa comună sau din culpa exclusivă a unuia dintre soţi, în cazurile în care, din motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă. Deşi nu sunt prevăzute expres în lege, practica judiciară a statuat ca motive temeinice pentru desfacerea căsătoriei următoarele împrejurări: violenţa fizică şi/sau verbală, părăsirea nejustificată a domiciliului conjugal, neînţelegeri grave, consumul excesiv de alcool, adulterul etc. aceste aspecte trebuie dovedite cu probe: martori, certificate-medico legale, alte înscrisuri.
Divorţul din cauza separării în fapt poate fi pronunţat atunci când soţii nu mai convieţuiesc împreună de cel puţin 2 ani, caz în care instanţa va verifica existenţa şi durata separării în fapt.
Divorţul din motive de sănătate este solicitat de către soţul bolnav atunci când starea acestuia de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. În acest caz, instanţa va administra probe cu privire la existenţa bolii şi a stării de sănătate a soţului bolnav şi va pronunţa divorţul fără a face menţiune despre culpa pentru defacerea căsătoriei.

Oana Gherghe,
colaborator Cabinet Individual de Avocatură „Tănase Ioan Mihai”

Vineri, 27 Ianuarie 2017 06:00 Scris de  In De interes public