Angajari

Angajari (2)

angajari

RESTAURANT ANGAJEAZĂ BUCĂTAR, AJUTOR DE BUCĂTAR ȘI OSPĂTARI. SALARIU ATRACTIV. TEL. 0748-228.229 (06873)

TRACON SRL BRĂILA angajează pt. punct lucru Constanța MECANIC AUTO cu experiență în reparații mașini și utilaje de construcții, MACARAGIU cu experiență pe automacara; nu necesită permis conducere, ȘOFER categoria D, cu cartel tahograf pt. microbus Mercedes 20 locuri pt. transport salariați TRACON, curse Constanța – Năvodari. Salarii atractive și diurnă. Gratuit cazare și transport. Săptămânal se vine acasă. Relații la sediul din Brăila, str. Vapoarelor, nr. 21 și la telefon 0751 115 534. Trimite CV la fax nr. 0239 613 929 sau pe e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ROSERV PHARMA DEPOZIT FARMACEUTIC ÎN VÂNĂTORI ANGAJEAZĂ GESTIONARI, MANIPULANȚI. CV-URILE LA ADRESA Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. SAU Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. TEL. 0746-122.920 (06866)

FIRMĂ CONSTRUCŢII ANGAJEAZĂ MUNCITORI CALIFICAŢI, PLACATOR TERMOIZOLAŢII, AMENAJĂRI INTERIOARE ETC. TEL. 0755-538.760 (230)

Selectionăm pentru angajare şoferi cu C+E, cu şi fără experienţă, pentru lucru pe Comunitate cu TIR-uri frigorifice. Se oferă cele mai bune condiţii şi câştiguri pe măsură. CV la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. iar relaţii suplimentare la 0744.679.034.

RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GALAŢI anunţă scoaterea la concurs în ziua de 30.01.2017 ora 10.00, la sediul societăţii, a unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, pentru funcţia de REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR – CONTABIL. Activitatea va fi desfăşurată în cadrul direcţiei economice. Concursul cuprinde 3 etape succesive: selecţia dosarelor, proba scrisă din bibliografia de concurs şi interviul în data de 30.01.2017, ora 10.00 proba scrisă, în data de 30.01.2017, ora 14.00 interviul. PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE: - să aibă domiciliul stabil / reşedința în România; - să aibă o capacitate deplină de exerciţiu; - să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii; - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, în domeniul economic; - are minimum 5 ani vechime în domeniul economic. DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CUPRINDE: - formular de înscriere ( model pe www.zlgalati.ro sau de la Serv Ru, Dezvoltare ); - scrisoare de intenţie şi curriculum vitae; - copie de pe diploma de studii şi alte acte care să ateste efectuarea unor specializări; - adeverinţă care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare; - copie de pe actul de identitate; - declaraţie pe propria răspundere că nu are cazier judiciar ( candidatul declarat admis la selecţia dosarelor va completa dosarul cu originalul cazierului până la data primei probe a concursului ); - adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi specialitate. Dosarele se vor depune la Serv. Ru. Dezv, până la data de 23.01.2017, ora 15.00 din Str.A.I.cuza, nr.45 bis, bloc Cristal. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS SE GĂSEŞTE PE SITE-UL www.zlgalati.ro SAU LA SEDIUL MENŢIONAT. Relaţii suplimentare la tel: 0236-411.222, 0720-330.960. Persoană de contact – Cristea Daniela, Șef Serv.Ru. Dezvoltare. (231)

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA, JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în localitatea Poiana, județul Galați organizeazã concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de Șofer microbuz școlar. Concursul se va desfășura astfel: - Proba practică în data de 02.02.2017, ora 9.00, - Proba interviu în data de 07.02.2017, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii: generale/medii, vechime: 5 ani, disponibilitate pentru lucru în program prelungit când situaţia o impune, școala de conducători auto categoria: D; Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul Primăriei comunei Poiana, județul Galați. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Poiana, județul Galați persoana de contact: CRĂCIUN MIHAELA JANA telefon: 0236-867.447 fax: 0236-867.447 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. (06991)

S.C. angajează placatori polistiren pe schelă. Tel. 0755-538.760 (230)

Angajăm BUCĂTAR ŞEF şi BUCĂTARI pentru Complex Hotelier 5* din Mamaia Nord MARINA REGIA RESIDENCE. Se oferă salarii atractive şi diurnă. Se asigură cazare şi transport. Relaţii la telefon: 0751.115.534 sau la sediul TRACON din Brăila, str. Vapoarelor, nr. 21. Trimite CV la fax nr. 0239.613.929 sau pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ZIROMA SERVICE ANGAJEAZĂ PERSONAL ÎN DOMENIUL INSTALAȚIILOR ELECTRICE, SISTEMELOR DE ALARMĂ, SUPRAVEGHERE VIDEO, REȚELE DATE-VOCE ȘI AUTOMATIZĂRI PORȚI (LĂCĂTUȘI). RELAȚII LA TEL/FAX: 0336-401.459 ȘI EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (06996)

Școala Gimnazială Specială Emil Gârleanu Galați cu structura Școala Profesională Specială P.P. Neveanu Galați organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției. Denumirea postului: Îngrijitor – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată; Condiții specifice de participare la concurs: - studii medii, - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: - Tipul probelor de concurs: a. Proba scrisă în data de 09.02.2017, ora 10.00 la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu Galați din str. Gării nr. 66; b. Proba practică în data de 09.02.2017, ora 12.00 la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu Galați din str. Gării nr. 66; c. Interviu în data de 14.02.2016, ora 10.00 la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu Galați din str. Gării nr. 66. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 01.02.2017, ora 15.00 la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Emil Gârleanu Galați din str. Gării, nr. 66. Date contact: Secretariat - Școala Gimnazială Specială Emil Gârleanu Galați tel. 0236-413.166; - Școala Profesională Specială P.P. Neveanu Galați tel. 0236-433.777. (231)

Primăria Oancea, Consiliul Local Oancea, Judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de paznici, în data de 18.01.2017, ora 12.00, la sediul Primăriei Oancea. Informaţii la telefon: 0236-343.011 (07004)

Serviciul Public de Alimentare cu Apă Oancea, Judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de paznici, în data de 18.01.2017, ora 12.00, la sediul Primăriei Oancea. Informaţii la telefon: 0236-343.011 (07004)

Societate comercială angajează muncitor în construcţii cu permis categoria B. Telefon: 0766-724.895 (230)

Marți, 17 Ianuarie 2017 00:00 Scris de in Angajari

Șofer, categoria B, solicit angajare la înțelegere, curierat, distribuitor personal – familial, în țară, Europa, program non-stop. Tel. 0762-992.293 (235)

Marți, 27 Decembrie 2016 00:00 Scris de in Angajari