Cum pot călători studenţii gratuit cu trenul

 
Miercuri, 15 Februarie 2017 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Călătoriile gratuite acordate studenţilor presupun costuri pentru companiile feroviare. Aceste costuri sunt asumate de stat şi sunt decontate de la Bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Monitorizarea numărului de călătorii este obligatorie atât pentru evitarea unor situaţii neplăcute (ex: supraaglomerare sau dublare locuri) pentru pasageri (nu doar pentru studenţi!) prin dimensionarea corectă a capacităţilor de transport, în funcţie de fluxuri, cât şi pentru acoperirea costurilor prin compensarea necesară. Această monitorizare se poate realiza în baza unei statistici reale a numărului de călătorii gratuite efectuate de către studenţi, iar biletul este elementul definitoriu după care se poate face decontarea.
Biletele sunt gratuite şi pot fi procurate de la casele de bilete ale CFR Călători sau de la personalul de tren, acolo unde în staţia de urcare nu există punct de vânzare bilete.

Documente necesare la eliberarea biletului

Pentru studenţii de până în 26 de ani şi inclusiv pentru cei din anul I este nevoie de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2016/2017, şi actul de identitate (carte de identitate sau paşaport). Pentru masteranzi, doctoranzi şi studenţi de peste 26 de ani e nevoie de adeverinţa pentru gratuitate la transport eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi şi actul de identitate (carte de identitate sau paşaport) valabilă până cel târziu începutul anului universitar 2017/2018. Carnetul de student nu poate fi folosit la solicitarea gratuităţii de transport! Studenţii din anul I trebuie să solicite la secretariatul Facultăţii înlocuirea adeverinţei de transport cu legitimaţia de transport cu reducere/gratuitate, deoarece adeverinţa nu are valabilitate pentru tot anul universitar, fiind eliberată exclusiv celor care nu au beneficiat la reducere la transport în baza Legii 1/2011 (masteranzi, doctoranzi peste 26 de ani). Studenţii trebuie să solicite instituţiei de învăţământ superior eliberarea legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, aceasta fiind responsabilă cu eliberarea documentului. Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România.

Documente necesare la control în tren

La călătoria cu trenul sunt obligatorii: biletul de călătorie, legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate de transport şi actul de identitate (carte de identitate sau paşaport). În tren sunt emise bilete gratuite numai în cazul în care staţia de urcare nu are punct de vânzare, cu condiţia ca biletul să fie solicitat imediat după urcarea în tren.
Trebuie precizat că studenţii îşi vor putea procura bilete online sau de la automate atunci când Ministerul Educaţiei va pune la dispoziţia Ministerului Transporturilor baza de date privind Registrul Matricol Unic cu evidenţa Studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ acreditate conform HG 42/2017.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu