Vineri, 15 Septembrie 2017 00:47

“STRATEGAL PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

UAT Municipiul Galaţi în parteneriat cu Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” şi ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL, are calitatea de beneficiar al proiectului „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”, cod SMIS 106636, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Contractul de finanţare nr. POCU/85/5/1 - 106636 a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în data de 17.08.2017.

Obiectivul general al proiectului este implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zone urbane marginalizate (ZUM) din municipiul Galați, prin stimularea implicării comunităților in dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţile: înfiinţare GAL, delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonelor urbane marginalizate; animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL; elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Valoarea totală eligibilă este de 222.215,61 lei inclusiv TVA, din care alocarea pentru Municipiul Galați este de 87.341,94 lei, restul revenind partenerilor din proiect.Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni de la data semnării contractului.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Asistent Manager doamna Mihaela Savin, Direcţia de Proiecte şi Finanţări Externe, tel: 0236323136, e-mail mihaela.savin@primariagalati.ro  

 

 

Lasă un comentariu