Sâmbătă, 17 Februarie 2018 00:35

A fost elaborat Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în anul 2016

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În calitate de coordonator naţional al politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de România pe linia transparenţei în acest domeniu, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în anul 2016.
Acesta este cel de-al cincilea raport naţional care analizează politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare a României, având ca scop întărirea gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la contribuţiile raportate. Documentul conţine informaţii detaliate privind asistenţa pentru dezvoltare raportată de instituţiile publice, o analiză statistică pe regiuni geografice şi arii tematice, precum şi o evaluare a acesteia.

Sute de milioane de euro, bugetul raportat în 2016

Bugetul naţional total destinat asistenţei pentru dezvoltare, raportat de România în 2016, a fost de de 240 milioane euro, reprezentând 0,14% din VNB. Contribuţiile multilaterale reprezintă 59% din fondurile acordate de România la nivel naţional, iar cele bilaterale 41%. Sectoarele care au beneficiat cel mai mult de finanţare au fost: democraţie şi buna guvernare (63%), educaţie (26%) şi asistenţă umanitară (9%). Principala ţară beneficiară de asistenţă bilaterală din partea României a fost Republica Moldova. România a oferit asistenţă şi altor state precum: Serbia, Ucraina, Georgia, Siria, Turcia (refugiaţi sirieni), Irak, dar şi unor state din Africa şi Asia Centrală. 2016 a fost un an important în consolidarea profilului internaţional al României de donator emergent, materializat prin adoptarea unui nou cadru legislativ privind asistenţa pentru dezvoltare şi ajutor umanitar şi prin crearea unei Agenţii dedicate Cooperării Internaţionale pentru Dezvoltare (RoAid).

Un element esenţial în sensul promovării informării eforturilor în domeniu

Publicarea rapoartelor naţionale anuale privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România a fost iniţiată în 2012, reprezentând un element esenţial în sensul promovării informării, transparenţei şi asumării eforturilor în domeniu. Publicarea raportului reprezintă unul din instrumentele prin care România implementează angajamentele internaţionale privind transparenţa, stabilit prin Documentul de la Busan. Totodată, România raportează anual Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată statelor partenere şi publică datele privind fondurile AOD alocate în registrul International Aid Transparency Initiative, fiind primul stat din noile state membre UE şi, în general, unul dintre puţinele din UE care a realizat acest lucru. Raportul este disponibil online, în limbile română şi engleză.

Lasă un comentariu