Vineri, 07 Februarie 2020 13:37

AJFP Galaţi informează: Care sunt termenele de depunere a situaţiilor financiare la 31 decembrie 2019 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează contribuabilii juridici că în Monitorul Oficial nr. 5/7.01.2020 a fost publicat O.M.F.P. nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Termenele de depunere sunt:
- 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru depunerea declaraţiei de inactivitate de către entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare;
- 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare;
- 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru depunerea situaţiilor financiare de către asociaţii, fundaţii, subunităţi cu sediul în străinătate, etc.;
- 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru depunerea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Situaţiile financiare/raportările anuale se întocmesc cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe site-ul ANAF şi se depun în format hârtie şi în format electronic la unităţile ANAF sau la oficiile poştale, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Pentru evitarea neconcordanţelor, contribuabilii sunt rugaţi să aibă în vedere verificarea coerenţei şi corectitudinii datelor şi corelarea informaţiilor reflectate în declaraţiile de impozite şi taxe cu informaţiile/datele/impozitele înscrise în situaţiile financiare/raportările anuale.

Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014) sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (OMFP 2844/2016).

Lasă un comentariu