Vineri, 02 Martie 2018 16:00

AJFP Galaţi informează: Contribuabilii au beneficii şi obligaţii noi în 2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi anuţă că, din ianuarie 2018, contribuabilii pot opta pentru a fi înştiinţaţi cu privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, prin depunerea unei cereri în acest sens la A.N.A.F. Astfel, A.N.A.F. comunică debitorului modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale. În vederea reducerii corespondenţei dintre contribuabili şi A.N.A.F., legiuitorul a intenţionat ca înştiinţările privind stingerea obligaţilor fiscale să fie comunicate doar contribuabililor care optează pentru acest serviciu.
Avantajele pe care le oferă utilizarea aplicaţiei Spaţiu Privat Virtual (S.P.V.) sunt : economisirea timpului, reducerea cheltuielilor cu deplasarea şi protejarea mediului încojurător prin scăderea numărului consumabilelor necesare în procesul de tipărire a documentelor. Aplicaţia S.P.V. poate fi utilizată gratuit, aceasta fiind disponibilă 24/24 şi oferă contribuabililor posibilitatea de a comunica on-line cu administraţia fiscală, fiind disponibile decizii de impunere, decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii, acte de executare silită, certificate de atestare fiscală, adeverinţe de venit, informaţii cu privire la obligaţiile de plată, informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, notificări, înştiinţări, noutăţi legislative, etc.

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

De asemenea AJFP Galaţi informează că, au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează restanţe la plata TVA conform art. 157 din Codul de Procedură Fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă. Fac excepţie contribuabilii pentru care este suspendată executarea silită a restanţelor la plata TVA, în condiţiile art. 235 din Codul de Procedura Fiscală.
În acest sens, AJFP Galaţi recomandă să verificaţi permanent situaţia dumneavoastră fiscală, fie utilizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin prezentarea Ia sediul ANAF, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau, după caz, remedierii acestora în timp util pentru a evita încadrarea din oficiu Ia aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA. În situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen, veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Lasă un comentariu