Vineri, 12 Iunie 2020 14:38

AJFP Galaţi informează: După data de 25 iunie se vor emite deciziile privind obligaţiile fiscale accesorii Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi apreciază efortul depus de contribuabili în această perioadă dificilă, în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale la bugetul de stat general consolidate şi informează totodată asupra faptului că în Monitorul Oficial al României nr. 427 din 21 mai 2020 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii, se arată într-un comunicat de presă al AJFP Galaţi.

În contextul existenţei stării de urgenţă decretată de preşedintele României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungită ulterior cu 30 de zile prin Decretul nr. 240/14.04.2020, precum şi în scopul prevenirii răspândirii virusului, Guvernul României a luat o serie de măsuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităţilor socio-economice, prin intermediul O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.

Printre aceste măsuri, la art. VII, alin. (1) din acest act normativ, se regăseşte o măsură fiscală care prevede faptul că, pentru obligaţiile fiscale scadente, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Codului de procedură fiscală.

În ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere, acestea se stabilesc de către organele fiscale prin decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, care se emit şi se comunică debitorilor, conform procedurii aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 727/2019, cu modificările şi completările ulterioare (trimestrial).

În contextul dispoziţiilor art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020, a fost necesar să nu se mai emită decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii până la expirarea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, urmând ca ritmicitatea trimestrială, de emitere a deciziilor în cauză, să fie reluată ulterior acestei perioade.

Astfel, potrivit prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se poate comunica decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere din oficiu, în anumite situaţii excepţionale, cum ar fi calculul obligaţiilor fiscale accesorii pentru înscrierea la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei sau ori de câte ori debitorul solicită.

Menţionăm că, pentru obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, cu scadenţe anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 29/2020, calculate prin decizii emise si comunicate până la data intrării in vigoare a O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, acestea vor face obiectul stingerii, prin modalităţile prevăzute de lege, cu excepţia măsurilor de executare silită care sunt suspendate potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 29/2020 şi ale O.U.G. nr. 48/2020.

Având în vedere faptul că, măsura fiscală prevăzută de art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020 încetează, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, iar potrivit art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, termenul de 30 de zile se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv. Rezultă, pe cale de consecinţa, că prin termenul prevăzut la art. 1, alin. (3) din O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 se înţelege data de 25 iunie 2020, iar deciziiile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, se emit în primele 15 zile, după data de 25 iunie 2020.

Lasă un comentariu