Miercuri, 09 Decembrie 2020 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 09.12.2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” – cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România /1/ Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, în conformitate cu prevederile HG nr. 325/2018, art. 1- 3 din anexă, organizează în intervalul 04 – 19.01.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării proiectului:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic Coordonator)
•          Pentru participare la concurs sunt necesare:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani - urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări;
•          Perioada contractului: perioadă determinată - până la data de 31 iulie 2023;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel
2.  INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic DBO)
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani în urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări;
•          Perioada contractului: perioadă determinată până la data de 31 iulie 2023;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel .
3. INSPECTOR DE SPECIALITATE I (Responsabil urmărire contracte, Servicii şi furnizare)
•          Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor ;
•          Perioada contractului: perioadă determinată 12 luni;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 22.12.2020, orele 14.00 la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi.
Calendarul concursului este următorul:
- proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC – 04.01.2021, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- proba scrisă: 07.01.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: 14.01.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.
            Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „Carieră”, precum şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502.

Lasă un comentariu