Imprimă această pagină
Joi, 29 Martie 2018 00:00

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 29.03.2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL: 3814810, STR. DOMNEASCĂ, NR.54, TEL : 0236.307.718 / FAX 0236/461.460, EMAIL : teren@primariagalati.ro
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORIGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ, CU STRIGARE, PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN COMPUS DIN 4 AMPLASAMENTE, IDENTICE, A CÂTE 33 MP FIECARE, SITUAT ÎN STR. TRAIAN, NR. 320F, AMPLASAMENTE RĂMASE NEÎNCHIRIATE, NR. 2, NR.6, NR.7, NR. 8
 • TERENUL ESTE ÎMPĂRȚIT ÎN 4 AMPLASAMENTE. SE VOR DEPUNE OFERTE INDIVIDUALE PENTRU FIECARE DIN ACESTE AMPLASAMENTE.
 • SCOPUL ÎNCHIRIERII ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI ȘI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII COMPLETE PENTRU CETĂȚENII DIN ZONA BARIERA TRAIAN. ÎNCHIRIEREA TERENULUI SE FACE CU SCOPUL AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII AUTORIZATE CONFORM LEGII, DUPĂ UN MODUL TIP, CU CARACTER PROVIZORIU, CARE SĂ CONSTITUIE UN ANSAMBLU UNITAR DIN PUNCT DE VEDERE VOLUMETRIC.
 • INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  • DOCUMENTATIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ȘI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, SERVICIUL ÎNCHIRIERI CONCESIUNI ȘI VÂNZĂRI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI.
  • PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 30 DE LEI.
  • DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA PROCEDURA LICITAȚIEI ESTE DE 10.04.2018
 • PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  • DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 12.04.2018, ORA 14.00
  • ADRESA LA CARE TREBUIESC DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 54 , BIROU REGISTRATURĂ.
  • PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, PENTRU FIECARE AMPLASAMENT DORIT.
 • DATA ȘI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 16.04.2018, ORA 13.00
 • DENUMIREA, ADRESA, NUMARUL DE TELEFON, FAX ȘI/SAU ADRESA DE EMAIL A INSTITUȚIEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI: TRIBUNALUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. BRĂILEI, NR. 153, JUD. GALAȚI, TEL. 0236.412130, EMAIL: tr-galaţi-comunicare@just.ro
 • PERSOANA DE CONTACT : MARDARE EUGEN, TEL: 0236/307.718

  Monitorul De Galati

  Articole recente - Monitorul De Galati