Vineri, 17 Aprilie 2020 00:00

Anunţ Consiliul Judeţean Galaţi (17.04.2020) Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

* pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;

* la sediul Consiliului Judeţean din Str. Eroilor, nr. 7B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul Relaţii Publice, organizare şi funcţionare ATOP;

* la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din Str. Eroilor, nr. 7B, etaj 1.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relaţii Publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până la data de 26 aprilie 2020.

Acestea se pot transmite prin:

* e-mail: informatii@cjgalati.ro;

* poştal pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119;

* depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556 şi e-mail: informatii@cjgalati.ro.

Preşedinte,

Costel Fotea

Lasă un comentariu