Joi, 19 Martie 2020 12:18

ANUNŢ CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 19.03.2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 • 1. Autoritatea finanţatoare Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, cod fiscal CUI 3127476, telefon/fax 0236-410530, e-mail finantare@cjgalati.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2020.
 • 2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de selecţie a proiectelor sociale, în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 sunt:
  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • 3. Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă pe anul 2020, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, este domeniul social, respectiv pentru programe sociale de interes public judeţean ce vizează derularea de:
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin material pentru victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin material pentru vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu venituri mici şi cu susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de realizare a unor activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc.), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în creşterea accesului la servicii sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi sau cu întârzieri în dezvoltare, cu vârste cuprinse între 0-12 ani şi organizarea de campanii de conştientizare şi informare, în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi;
 • proiecte pentru stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale care să ofere siguranţă, suport şi refugiu pentru femei, mame şi copii din judeţul Galaţi, în cazuri de abuz în familie.
 • Suma alocată: 260.000 lei.

 • 4. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor şi cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă, modalitatea de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 20.02.2020, afişată pe site-ul oficial al autorităţii finanţatoare www.cjgalati.ro, secţiunea Parteneriate - Legea nr. 350/2005.
 • 5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, respectiv Ghidul solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), se poate descărca de pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, secţiunea Parteneriate - Legea nr. 350/2005, începând cu data de 20.03.2020.
 • 6. Solicitanţii vor întocmi documentaţia conform prevederilor din Ghidul solicitantului. Documentaţia sigilată se expediază prin serviciu poştal/curierat sau se depune cu scrisoare de înaintare la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, Compartimentul Registratură, din municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7B, judeţul Galaţi. Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE.
 • 7. Data limită de depunere a documentaţiilor este 21 aprilie 2020, ora 16:00.
 • 8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare din fonduri publice nerambursabile, numită prin act administrativ. Pe baza procesului verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare, Autoritatea finanţatoare va face public anunţul de adjudecare a contractelor de finanţare nerambursabilă şi va aproba acordarea finanţării nerambursabile prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.
 • 9. Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face în perioada 22-24 aprilie 2020. Termenul pentru perioada de evaluare poate fi prelungit o singură dată, în caz temeinic motivat, respectiv până la data de 28 aprilie 2020.
 • 10. Durata finanţării: anul 2020.
 • Va avea loc o singură sesiune de selecţie.

  Perioada de implementare a proiectelor: intervalul cuprins între data semnării contractului de finanţare şi cel târziu 5 decembrie 2020.

  Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a numărul 42 din 05.03.2020.

  Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a numărul 50 din 17.03.2020.

  PREŞEDINTE,

  COSTEL FOTEA

  Lasă un comentariu