Vineri, 24 Aprilie 2020 00:00

ANUNŢ CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI - 24.04.2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 19.05.2020 – 03.06.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (1 post) în cadrul Serviciului investiţii şi urmăriri contracte (Direcţia tehnică) din cadrul aparatului de specialitate.

- Pentru participare la concurs sunt necesare:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti : construcţii civile, industriale şi agricole, instalaţii aferente construcţiilor ( electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare gaze, tehnologice), reţele exterioare construcţii, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi cunoştinţe de operare PC nivel mediu (probă practică eliminatorie).

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08.05.2020, orele 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.

Calendarul concursului este următorul:
- proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC – 19.05.2020, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi
- proba scrisă: 22.05.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: 28.05.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.

Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la Avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „posturi vacante”, precum şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502).

P R E Ş E D I N T E ,
Costel Fotea

Lasă un comentariu