Marți, 28 Aprilie 2020 15:02

ANUNŢ CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 28.04.2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare CARIC”, SMIS 126291.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:
- pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
- la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
- la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 8 mai 2020.
Acestea se pot transmite prin:
- e-mail: informatii@cjgalati.ro
- poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
- depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

PREŞEDINTE,

COSTEL FOTEA

Lasă un comentariu