Sâmbătă, 26 Iulie 2014 00:00

ANUNŢ - CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,

Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 31 07 2014, orele 1600, în sala de şedinţă de la sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al Spațiilor Verzi din municipiul Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a lucrărilor de investiții "Branșament apă rece si racord canalizare";

Iniţiator proiect: Radu Cosca - Viceprimarul municipiului Galați

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor active (mijloace fixe), aflate în concesiunea S.C. APA CANAL S.A.;

Iniţiator proiect: Radu Cosca - Viceprimarul municipiului Galați

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galați

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite de către Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați a spațiului situat la parterul blocului S12, str. Nae Leonard, nr. 34;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 47/27.02.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Poliției Locale Galați a imobilului în suprafață construită de 461,22 mp și suprafață totală de teren de 1255,78 mp din Galati, str. Traian nr. 254;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galați

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 510/21.11.2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, constând în construire șarpantă și învelitoare la unele unități de învățământ din municipiul Galați";

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galați

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de consilier juridic din cadrul Aparatului propriu de lucru al Consiliului Local Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galați

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurii în vederea organizării concursului pentru funcția de director al Căminului pentru persoane vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt";

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 15290 mp, situat în Galați, str. Calea Prutului, nr. 17, în 3 loturi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

12.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață de 368 mp situat în Galați, str. Saturn nr. 9, în 2 loturi;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2014 trimestrul 2;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

15. Proiect de hotărâre privind încuviințarea angajării unui avocat de către S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

16.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 192/09.05.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Cantina de Ajutor Social Galați”;

Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galați

17. Interpelări, intervenții, cereri;

18. Diverse.

Articole recente - Monitorul De Galati

Lasă un comentariu