Marți, 13 Ianuarie 2015 00:00

ANUNŢ TIP ERATĂ

Scris de M.A.S.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PENTRU ANUNŢUL PUBLICAT LA DATA DE 10.01.2014 REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Primăria municipiului Galaţi pune la dispoziţia cetăţenilor municipiului Galaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi chetuieli pe anul 2015 pentru Municipiul Galaţi .

 În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în anul 2013, supunem spre dezbatere publică proiectul de hotărâre .

Facem precizarea că Proiectul de hotărâre Raportul de specialitate şi expunerea de motive pot fi consultate pe site şi la sediul Centrului de informare pentru cetăţeni din str. Fraternităţii nr. 1.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 38, pentru persoana responsabilă cu societatea civilă, transmise pe e-mail: comunicare@primaria.galati.ro sau prin poştă, până la data de   20 februarie 2015.

Prin prezenta erată se modifică termenul stabilit pentru primirea sugestiilor si propunerilor dvs., acesta fiind pana la 20 ianuarie 2015.

Mai multe din această categorie: « ANUNȚ Precizări de la SDEE Galaţi »

Lasă un comentariu