Joi, 15 Februarie 2018 12:31

Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare în 2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Metodologia şi calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de către Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au împlinit 6 ani până la 31 august (inclusiv) sunt obligaţi să se înscrie la clasa pregătitoare 2018. Numărul de locuri disponibile trebuie afişate de fiecare şcoală până pe 26 februarie, iar cererile trebuie completate de către părinţi până pe 23 martie.
Metodologia prevede ca părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare.
Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2018 inclusiv pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzatoare.
În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
„În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului şi îi vor informa ca solicitarea nu poate fi soluţionată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, se spune în propunere.
Pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2018, pe 26 februarie se vor afişa circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unitţăţi de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă exista, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.Tot în această zi, va fi afişat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va realiza până pe 14 martie.
Între 27 februarie - 10 martie se va organiza în fiecare unitate de învăţământ "Ziua porţilor deschise", în care părinţii şi copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învaăţământ.
Între 5 martie şi 23 martie se vor completa de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ, cererile tip de înscriere. Tot în această perioadă, se va face şi validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8,00 — 18:00, de luni până vineri.
Între 27 — 29 martie se vor procesa la unităţile de învăţământ informaţiile din cererile-tip de înscriere. Pe 29 martie se vor face procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoală de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsa de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
Totodată, programul pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2018 prevede ca pe 29 martie se va face afişarea în unităţile de învaăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
Între 12-18 aprilie se vor depune cereri-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare are ca termen data de 23 aprilie.
Urmează, că între 24 aprilie şi 4 mai, centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Lasă un comentariu