Utilizatorii pot încheia un contract de telefonie, internet sau televiziune şi de la distanţă, de cele mai multe ori, aceste contracte fiind iniţiate printr-un apel telefonic primit de la furnizor. În contextul sanitar actual, acest tip de prezentare a ofertelor şi de încheiere a unor noi contracte prin intermediul mijloacelor…
Luni, 01 Februarie 2021 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI - 01.02.2021

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 22.02-03.03.2021 la sediul precizat mai sus, concurs ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE I – Compartimentul Programe, Direcţia Programe: Pentru participare la concurs sunt necesare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 25 din 22 ianuarie 2021 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 ianuarie 2021, ora 1200 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
Având în vedere politica sa orientată spre client, Electrica Furnizare vine în întâmpinarea consumatorilor casnici cu noi măsuri menite să faciliteze accesul acestora în piaţa liberă, oferindu-le timpul necesar să studieze ofertele concurenţiale şi să o aleagă pe cea potrivită lor. Astfel, compania oferă benevol un discount consumatorilor care doresc…
Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor săi persoane fizice care doresc să încheie un contract în piaţa concurenţială, Electrica Furnizare a simplificat procesul de contractare şi solicită un singur document oficial în original - actul de identitate. Condiţia pentru încheierea noului contract de furnizare a energiei electrice, în baza cărţii…
Electrica anunţă finalizarea cu succes a primei etape a fuziunii prin absobţie a celor trei companii de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului, care, de la 1 ianuarie 2021, au devenit Distribuţie Energie Electrică Romania SA (DEER). Fuziunea prin absorbţie a societăţilor de distribuţie a energiei electrice din cadrul…
Vineri, 08 Ianuarie 2021 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 08.01.2021

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 01.02.2021 – 11.02.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: 1. Şofer (1 post) în cadrul Serviciului patrimoniu privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate. Pentru participare…
Luni, 04 Ianuarie 2021 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 04.01.2021

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 25.01.2021 – 05.02.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: 1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (1 post) în cadrul Serviciului inverstiţii şi urmăririi contracte – Direcţia Tehnică din cadrul…
Primăria municipiului Galaţi anunţă contribuabilii la bugetul local, persoane fizice şi persoane juridice, că începând cu data de 11 ianuarie 2021 se reia activitatea de relaţii cu publicul la Direcţia Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale. Pentru anul 2021, taxele şi impozitele locale au fost majorate cu rata inflaţiei, însă…
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, care a fost elaborat în scopul eliminării diferitelor interpretări legate de încadrările activităţilor în codurile CAEN, stabilirea unor cerinţe specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor. Totodată,…
Pentru efectuarea operaţiunilor în numerar şi prin virament, prin unităţile Trezoreriei, la finele anului 2020, programul cu operaţiuni în numerar sau prin virament este următorul:
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4077/2020, prin care s-a aprobat Procedura de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1210/11.12.2020. Actul normativ reglementează procedura de lucru internă a organelor de inspecţie fiscală şi responsabilizează funcţionarii publici implicaţi în această activitate, în vederea…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 507 din 11 decembrie 2020 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 17 decembrie 2020, ora 12.00  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;   Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 506 din 09 decembrie  2020 privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 10 decembrie 2020, ora 1130 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179…
Miercuri, 09 Decembrie 2020 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 09.12.2020

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” – cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România /1/ Reducerea numărului…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 498 din 03 decembrie  2020 privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 04 decembrie 2020, ora 1000 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179…
Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 28.11.2020

Scris de
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului…
Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 28 NOIEMBRIE 2020

Scris de
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a următoarelor…
Pagina 8 din 39