Luni, 23 Octombrie 2017 00:00

Licitatie

Scris de
Termenul pentru plata primei rate din impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi a contribuţiei de asigurări de sănătate este miercuri, 25 octombrie. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit au termen de plată pentru prima rată din impozitul pe venit şi a contribuţiei de…
Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.2326/2017. Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel şi…
„Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public…
Prin  HCL Galati nr.466 /25.09.2017 s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati. SCOPUL SI OBIECTIVUL SCHEMEI Prezenta  hotarare are ca scop atragerea de venituri la…
Marți, 03 Octombrie 2017 07:22

ANUNȚ PUBLIC - 03.10.2017

Scris de
Municipiul Galati  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu ,, Reparații capitale rețea canalizare blocuri I1, I2,  str. Domnească nr. ,, propus a fi amplasat în municipiul Galați, zona parc, bl I1, I2, str Florilor, județul Galați. Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la…
Joi, 28 Septembrie 2017 00:09

Anunt public 28 septembrie 2017

Scris de
Municipiul Galati  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu ”Refacere rețea canalizare Centrul multifuncțional de servicii sociale, str. Domnească, nr.160 ” propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Domnească, nr.160, județul Galați. Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru…
Anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când e zăpadă pe carosabil, nu neapărat de la 1 Noiembrie, acestea fiind eficiente la capacitate maximă atunci când temperatura scade sub 7 grade Celsius. Potrivit site-ului www.pneunet.ro, şoferii din România preferă să achiziţioneze, în mod tradiţional, anvelopele de iarnă în perioadă când cererea…
Începând cu 19 mai a.c, operatorii economici care nu se supun autorizării de mediu, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, au obligaţia de a se înscrie în Registrul naţional ce a fost înfiinţat la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.…
  “CONSILIUL LOCAL GALAŢI  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 25 09 2017,  orele 1400, sala de ședințe a Primăriei…
UAT Municipiul Galaţi în parteneriat cu Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” şi ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL, are calitatea de beneficiar al proiectului „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”, cod SMIS 106636, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului…
Miercuri, 13 Septembrie 2017 12:13

Anunț - 13 septembrie 2017

Scris de
Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați, convocată pentru data de 15 09 2017, orele 1100 se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54. Primar, Ionuț – Florin Pucheanu
“CONSILIUL LOCAL GALAŢI   În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 15 09 2017,  orele 1100, în sala de ședințe a…
Sâmbătă, 09 Septembrie 2017 00:00

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNȚĂ

Scris de
Prin  HCL Galați nr.341/27.07.2017 s-a aprobat schema de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL SCHEMEI Prezenta  schemă are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară…
Marți, 05 Septembrie 2017 00:53

Anunț public - 05 septembrie 2017

Scris de
Municipiul Galati cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”, propus a se realiza  în municipiul Galați, str. Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82),  județul Galați. Informațiile  privind proiectul propus…
Luni, 04 Septembrie 2017 00:43

Anunț mediu - 04 septembrie 2017

Scris de
Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați,str. Regiment 11 Siret nr. 2…
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de admitere în anul 2017 la următoarele instituţii militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor pe filieră indirectă, după cum urmează: Şcoala de aplicaţie pentru logistică ”General Constantin Zaharia” - Chitila,  specialitatea militară psihologie. Criterii generale şi specifice: 1.Să aibă cetăţenie romana şi domiciliul stabil în…
Joi, 31 August 2017 00:18

ANUNȚ PUBLIC - 31.08.2017

Scris de
Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr.…
Pagina 11 din 26