1. Înainte de a lăsa într-un SERVICE autoturismul, asiguraţi-vă că acesta funcţionează legal şi este autorizat de RAR pentru această activitate. 2. Preţurile sunt libere: ele pot varia de la o societate la alta. Service-urile care au personal deosebit de calificat şi au o dotare tehnică specială, deosebită pentru reparaţii…
ANUNT PUBLIC Municipiul Galati titular al proiectului ,,Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, propus…
ANUNŢ PUBLIC Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,, Lucrări de stabilizare a solului si de reabilitare a terenului-Zona Tirighina”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați,  zona Tirighina. Informaţiile  privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente…
“Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domneasca nr 38, cod fiscal 3814810, persoana de contact  Manu Mariana, telefon 0236.307.719,  organizează “Licitație publică deschisă cu strigare” în vederea vânzării  imobilului, teren cu construcție, proprietatea privată a municipiului Galați, „Vila Bucegi”, situat în orașul Călimănești - Căciulata, Județul Vâlcea. Prețul…
ANUNŢ  PUBLIC UAT Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, jud. Galați, titular al planului ”Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2016-2025”, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați de emitere a avizului de mediu pentru planul susmenționat. Motivele care au stat la baza luării acestei…
Pentru o viaţă liniştită alături de cei dragi, aveţi nevoie de confortul termic al locuinţei dumneavoastră. Iar ca să aveţi o locuinţă călduroasă, dar şi eficientă energetic, nu trebuie decât să alegeţi unul dintre pachetele E.ON Life, special create pentru cei care sunt în căutarea unei soluţii rapide şi complete…
Dezbatere publică Astăzi, 22 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, precum și a faptelor ce constituie contravenții, constatarea și sancționarea acestora. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență…
  CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 27 07 2017,  orele ­­­­10:00, în sala de ședințe a…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 319 din 21 iulie 2017   privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare…
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.507/ 30.06.2017 a fost publicată OUG nr.49/ 2017 pentru modificarea şi completarea OG nr.17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative. Ordonanţa în discuţie va intra în vigoare la…
Cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru…
Dezbatere publică Astăzi, 19 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13, Zona Rizer, cuprinsa intre strada Transilvaniei, strada Cezar, strada Bucovinei, strada Unirii si str. Lozoveni. Documentația…
Dezbatere publică Astăzi, 18 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: modificarea HCL 18/26.01.2017 privind Regulamentul (Metodologia) de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările rezidenţiale din Municipiul Galaţi  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de…
  ANUNȚ IMPORTANT   În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele ANL Având în vedere modificarea legislativă intervenită în data de 03.07.2017, respectiv Legea                  nr. 151/27.06.2017, în vederea recalculării chiriilor pentru locuințele ANL, aveți obligația ca până la data de 21 iulie 2017  să prezentați adeverințe din care…
Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:18

Anunț public de mediu 2 - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati titular al proiectului ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare de către A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, propus a fi amplasat  in municipiul…
Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:15

Anunț public de mediu - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Lucrări de excavare, terasament si taluzare pe faleza Dunarii-2 locații”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați, Faleza Dunării, Faleza zona Taluz, zona I, bd Marea Unire –Pr Traian-zona Elice; bd Marea Unire-zona trecere…
Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public…
Miercuri, 12 Iulie 2017 12:32

ANUNT LICITATIE PUBLICA

Scris de
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU OFERTĂ ÎN PLIC   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL TERENULUI : -Denumire : Primăria Municipiului Galați -Cod Fiscal : 3814810 - Adresă : Str. Domnească, nr. 38 - Telefon : 0236/307.718 - Fax: 0236/46.14.60 - email : contracte.teren@primariagalati.ro -persoana de contact : Mardare…
Pagina 12 din 26