Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:18

Anunț public de mediu 2 - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati titular al proiectului ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare de către A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, propus a fi amplasat  in municipiul…
Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:15

Anunț public de mediu - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Lucrări de excavare, terasament si taluzare pe faleza Dunarii-2 locații”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați, Faleza Dunării, Faleza zona Taluz, zona I, bd Marea Unire –Pr Traian-zona Elice; bd Marea Unire-zona trecere…
Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public…
Miercuri, 12 Iulie 2017 12:32

ANUNT LICITATIE PUBLICA

Scris de
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU OFERTĂ ÎN PLIC   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL TERENULUI : -Denumire : Primăria Municipiului Galați -Cod Fiscal : 3814810 - Adresă : Str. Domnească, nr. 38 - Telefon : 0236/307.718 - Fax: 0236/46.14.60 - email : contracte.teren@primariagalati.ro -persoana de contact : Mardare…
Dezbatere publică Astăzi, 12 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială…
De curând serviciul “Spaţiul Privat Virtual” (SPV) este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. De curând serviciul “Spaţiul Privat Virtual” (SPV) este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct…
Vineri, 07 Iulie 2017 02:23

ANUNȚ PUBLIC- 7.7.2017

Scris de
Municipiul Galati titular al proiectului ,,Amenajare scuar bd Galati-str Otelarilor, et 1,, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,,Amenajare scuar bd Galati-str Otelarilor, et 1,  propus a…
Luni, 03 Iulie 2017 08:22

ANUNȚ NEGOCIERE DIRECTĂ

Scris de
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL : -Denumire : Primăria Municipiului Galați -Cod Fiscal : 3814810 - Adresă : Str. Domnească, nr. 38 - Telefon : 0236/307.718 - Fax: 0236/46.14.60 - email : contracte.teren@primariagalati.ro -persoana de contact : Mardare Petru Eugen   INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII :         - PrimăriaMunicipiuluiGalaţiorganizeazănegociere directă pentruconcesionareape…
Astazi, 29 iunie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de administrare și exploarare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galaţi  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de…
Miercuri, 28 Iunie 2017 10:06

ANUNŢ ANVELOPARE BLOCURI

Scris de
Primăria Galați, partenerul Asociațiilor de proprietari pentru accesarea fondurilor europene Costuri reduse și eficiență energetică crescută pentru blocurile din Galați Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1. finanţează investiţiile în creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Astfel cu bani din fonduri europene se pot realiza lucrări…
Astăzi, 26.06.2017, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon Galaţi. Documentația aferentă proiectului de act normativ include Expunerea de motive, Raportul  de…
29.06.2017 11.00 – Deschiderea oficiala a evenimentului                          Loc desfasurare: Holul central Universitatea “Dunarea de Jos” -  Vernisajul expozitiei de arta plastica                   “Galati – capitala dunareana a Romaniei”                     – Conferinta  “Galatiul de altadata – Port dunarean – consideratii istorice ”                       sustinuta de d-na prof. Maria…
ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 și ale legii nr. 112/1995, locuințele proprietate privată a Municipiului Galați pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere sub rezerva următoarelor condiții: chiriașii îndeplinesc prevederile art. 48 din legea nr. 114/1996; nu figurează cu debite față de consiliul local Galați, respectiv față…
Dezbatere publică Astăzi, 22.06.2017, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al serviciului social Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați,. Documentația aferentă proiectului de act normativ include Expunerea de…
Miercuri, 21 Iunie 2017 14:37

ANUNŢ TRANSURB S.A.

Scris de
STIMATI CALATORI   Biletele de autotaxare comercializate de Transurb S.A., prin intermediul cabinelor societatii si  agentii economici, prezinta o serie de  elemente de indentificare printre care: serie si numar;                               spirala termosensibila; banda filtru UV. Biletele comercializate la cabine au culoarea roz Biletele comercializate de conducatorii auto sunt de culoare…
CFR Călători Galaţi informează că, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Hanu Conachi – Independenţa şi în staţia Buzău, vor interveni modificări în circulaţia unor trenuri. În zilele de 22 şi 23 iunie 2017, R 7576 Galaţi (pl.ora 19.42) - Mărăşeşti (sos.22.14) va staţiona 12 minute în…
Dezbatere publică Astăzi, 19 iunie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social „Cresa nr.1” si a serviciului social „Cresa nr.36”  din cadrul Centrului Financiar Crese Galaţi, a organigramei şi a statului de…
CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 22 06 2017, orele 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului…
Pagina 13 din 26