CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 27 07 2017,  orele ­­­­10:00, în sala de ședințe a…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 319 din 21 iulie 2017   privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare…
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.507/ 30.06.2017 a fost publicată OUG nr.49/ 2017 pentru modificarea şi completarea OG nr.17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative. Ordonanţa în discuţie va intra în vigoare la…
Cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru…
Dezbatere publică Astăzi, 19 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13, Zona Rizer, cuprinsa intre strada Transilvaniei, strada Cezar, strada Bucovinei, strada Unirii si str. Lozoveni. Documentația…
Dezbatere publică Astăzi, 18 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: modificarea HCL 18/26.01.2017 privind Regulamentul (Metodologia) de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările rezidenţiale din Municipiul Galaţi  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de…
  ANUNȚ IMPORTANT   În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele ANL Având în vedere modificarea legislativă intervenită în data de 03.07.2017, respectiv Legea                  nr. 151/27.06.2017, în vederea recalculării chiriilor pentru locuințele ANL, aveți obligația ca până la data de 21 iulie 2017  să prezentați adeverințe din care…
Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:18

Anunț public de mediu 2 - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati titular al proiectului ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare de către A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare strada Eliza Leonida Zamfirescu,, propus a fi amplasat  in municipiul…
Sâmbătă, 15 Iulie 2017 12:15

Anunț public de mediu - 15 iulie 2017

Scris de
Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Lucrări de excavare, terasament si taluzare pe faleza Dunarii-2 locații”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați, Faleza Dunării, Faleza zona Taluz, zona I, bd Marea Unire –Pr Traian-zona Elice; bd Marea Unire-zona trecere…
Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public…
Miercuri, 12 Iulie 2017 12:32

ANUNT LICITATIE PUBLICA

Scris de
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU OFERTĂ ÎN PLIC   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL TERENULUI : -Denumire : Primăria Municipiului Galați -Cod Fiscal : 3814810 - Adresă : Str. Domnească, nr. 38 - Telefon : 0236/307.718 - Fax: 0236/46.14.60 - email : contracte.teren@primariagalati.ro -persoana de contact : Mardare…
Dezbatere publică Astăzi, 12 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială…
De curând serviciul “Spaţiul Privat Virtual” (SPV) este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. De curând serviciul “Spaţiul Privat Virtual” (SPV) este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct…
Vineri, 07 Iulie 2017 02:23

ANUNȚ PUBLIC- 7.7.2017

Scris de
Municipiul Galati titular al proiectului ,,Amenajare scuar bd Galati-str Otelarilor, et 1,, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,,Amenajare scuar bd Galati-str Otelarilor, et 1,  propus a…
Luni, 03 Iulie 2017 08:22

ANUNȚ NEGOCIERE DIRECTĂ

Scris de
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL : -Denumire : Primăria Municipiului Galați -Cod Fiscal : 3814810 - Adresă : Str. Domnească, nr. 38 - Telefon : 0236/307.718 - Fax: 0236/46.14.60 - email : contracte.teren@primariagalati.ro -persoana de contact : Mardare Petru Eugen   INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII :         - PrimăriaMunicipiuluiGalaţiorganizeazănegociere directă pentruconcesionareape…
Astazi, 29 iunie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de administrare și exploarare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galaţi  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de…
Miercuri, 28 Iunie 2017 10:06

ANUNŢ ANVELOPARE BLOCURI

Scris de
Primăria Galați, partenerul Asociațiilor de proprietari pentru accesarea fondurilor europene Costuri reduse și eficiență energetică crescută pentru blocurile din Galați Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1. finanţează investiţiile în creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Astfel cu bani din fonduri europene se pot realiza lucrări…
Astăzi, 26.06.2017, Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon Galaţi. Documentația aferentă proiectului de act normativ include Expunerea de motive, Raportul  de…
Pagina 13 din 26