Sâmbătă, 09 Septembrie 2017 00:00

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNȚĂ

Scris de
Prin  HCL Galați nr.341/27.07.2017 s-a aprobat schema de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL SCHEMEI Prezenta  schemă are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară…
Marți, 05 Septembrie 2017 00:53

Anunț public - 05 septembrie 2017

Scris de
Municipiul Galati cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”, propus a se realiza  în municipiul Galați, str. Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82),  județul Galați. Informațiile  privind proiectul propus…
Luni, 04 Septembrie 2017 00:43

Anunț mediu - 04 septembrie 2017

Scris de
Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați,str. Regiment 11 Siret nr. 2…
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de admitere în anul 2017 la următoarele instituţii militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor pe filieră indirectă, după cum urmează: Şcoala de aplicaţie pentru logistică ”General Constantin Zaharia” - Chitila,  specialitatea militară psihologie. Criterii generale şi specifice: 1.Să aibă cetăţenie romana şi domiciliul stabil în…
Joi, 31 August 2017 00:18

ANUNȚ PUBLIC - 31.08.2017

Scris de
Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr.…
 “CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 31 08 2017,  orele 1500, în sala de ședințe a Consiliului…
ANUNT PUBLIC Municipiul Galati titular al proiectului ,, Reabilitare zona istorica-Reabilitare imobil str Domneasca nr. 58 anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, ,, Reabilitare zona istorica-Reabilitare…
Dezbatere publică Astăzi, 24 august 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre referitor la aprobarea în Consiliul local Galați a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) întocmit pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R 17 și 19, Zona cuprinsă între calea ferată (la…
PREŞEDINTEDISPOZIŢIA NR. 468din 19 august 2017 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 24 august 2017, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mareCostel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;Având în…
Dezbatere publică Astăzi, 11 august 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați pentru susținerea și promovarea culturii scrise. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea…
Tradiţionala sărbătoare „Ziua Marinei” are loc în zilele de 13 şi 15 august 2017 şi aduce gălăţenilor concursuri inedite, artişti îndrăgiţi şi spectacole de artificii. Programul evenimentului fiind următorul:   13 august 2017 Festivalul “Fir Întins” Concurs de pescuit şi expoziţie de unelte pescăreşti   Ziua de desfăşurare este 13…
CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 10 08 2017,  orele 1000, în sala de ședințe a Consiliului…
Prin  prevederile Legii nr. 177/2017 din 18 iulie 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse completări şi modificări ale regimului fiscal aplicabil veniturilor obţinute de către persoanele juridice care, începând cu data de 01.01.2017…
Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul se aplică în special în cazul deplasărilor pe distanţe lungi (peste 250 de km) care au ca punct de plecare sau ca destinaţie o ţară din UE. O parte din aceste drepturi se aplică tuturor serviciilor regulate. Ţările din UE pot decide…
1. Înainte de a lăsa într-un SERVICE autoturismul, asiguraţi-vă că acesta funcţionează legal şi este autorizat de RAR pentru această activitate. 2. Preţurile sunt libere: ele pot varia de la o societate la alta. Service-urile care au personal deosebit de calificat şi au o dotare tehnică specială, deosebită pentru reparaţii…
ANUNT PUBLIC Municipiul Galati titular al proiectului ,,Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, propus…
ANUNŢ PUBLIC Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,, Lucrări de stabilizare a solului si de reabilitare a terenului-Zona Tirighina”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați,  zona Tirighina. Informaţiile  privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente…
“Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domneasca nr 38, cod fiscal 3814810, persoana de contact  Manu Mariana, telefon 0236.307.719,  organizează “Licitație publică deschisă cu strigare” în vederea vânzării  imobilului, teren cu construcție, proprietatea privată a municipiului Galați, „Vila Bucegi”, situat în orașul Călimănești - Căciulata, Județul Vâlcea. Prețul…
Pagina 15 din 29