Dezbatere publică Astăzi, 11 august 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați pentru susținerea și promovarea culturii scrise. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea…
Tradiţionala sărbătoare „Ziua Marinei” are loc în zilele de 13 şi 15 august 2017 şi aduce gălăţenilor concursuri inedite, artişti îndrăgiţi şi spectacole de artificii. Programul evenimentului fiind următorul:   13 august 2017 Festivalul “Fir Întins” Concurs de pescuit şi expoziţie de unelte pescăreşti   Ziua de desfăşurare este 13…
CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 10 08 2017,  orele 1000, în sala de ședințe a Consiliului…
Prin  prevederile Legii nr. 177/2017 din 18 iulie 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse completări şi modificări ale regimului fiscal aplicabil veniturilor obţinute de către persoanele juridice care, începând cu data de 01.01.2017…
Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul se aplică în special în cazul deplasărilor pe distanţe lungi (peste 250 de km) care au ca punct de plecare sau ca destinaţie o ţară din UE. O parte din aceste drepturi se aplică tuturor serviciilor regulate. Ţările din UE pot decide…
1. Înainte de a lăsa într-un SERVICE autoturismul, asiguraţi-vă că acesta funcţionează legal şi este autorizat de RAR pentru această activitate. 2. Preţurile sunt libere: ele pot varia de la o societate la alta. Service-urile care au personal deosebit de calificat şi au o dotare tehnică specială, deosebită pentru reparaţii…
ANUNT PUBLIC Municipiul Galati titular al proiectului ,,Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,, propus…
ANUNŢ PUBLIC Municipiul Galati anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,, Lucrări de stabilizare a solului si de reabilitare a terenului-Zona Tirighina”  propus a fi amplasat in  municipiul Galați,  zona Tirighina. Informaţiile  privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente…
“Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domneasca nr 38, cod fiscal 3814810, persoana de contact  Manu Mariana, telefon 0236.307.719,  organizează “Licitație publică deschisă cu strigare” în vederea vânzării  imobilului, teren cu construcție, proprietatea privată a municipiului Galați, „Vila Bucegi”, situat în orașul Călimănești - Căciulata, Județul Vâlcea. Prețul…
ANUNŢ  PUBLIC UAT Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, jud. Galați, titular al planului ”Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2016-2025”, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați de emitere a avizului de mediu pentru planul susmenționat. Motivele care au stat la baza luării acestei…
Pentru o viaţă liniştită alături de cei dragi, aveţi nevoie de confortul termic al locuinţei dumneavoastră. Iar ca să aveţi o locuinţă călduroasă, dar şi eficientă energetic, nu trebuie decât să alegeţi unul dintre pachetele E.ON Life, special create pentru cei care sunt în căutarea unei soluţii rapide şi complete…
Dezbatere publică Astăzi, 22 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, precum și a faptelor ce constituie contravenții, constatarea și sancționarea acestora. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență…
  CONSILIUL LOCAL GALAŢI În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 27 07 2017,  orele ­­­­10:00, în sala de ședințe a…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 319 din 21 iulie 2017   privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare…
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.507/ 30.06.2017 a fost publicată OUG nr.49/ 2017 pentru modificarea şi completarea OG nr.17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative. Ordonanţa în discuţie va intra în vigoare la…
Cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru…
Dezbatere publică Astăzi, 19 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13, Zona Rizer, cuprinsa intre strada Transilvaniei, strada Cezar, strada Bucovinei, strada Unirii si str. Lozoveni. Documentația…
Dezbatere publică Astăzi, 18 iulie 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru următorul proiect de act normativ: modificarea HCL 18/26.01.2017 privind Regulamentul (Metodologia) de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările rezidenţiale din Municipiul Galaţi  Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de…
Pagina 16 din 30