Vineri, 22 Februarie 2013 02:00

CE le cere statelor membre să acorde prioritate investiţiilor sociale

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Comisia Europeană (CE) a prezentat miercuri o comunicare privind investiţiile sociale în favoarea creşterii economice şi a coeziunii, prin care invită statele membre să acorde prioritate investiţiilor de acest tip şi să-şi modernizeze sistemele de protecţie socială. Schimbarea de orientare presupune strategii mai performante de incluziune activă şi o utilizare mai eficientă a bugetelor sociale.
Prin această comunicare, statelor membre li se oferă orientări privind cele mai bune modalităţi de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în special prin Fondul social european, pentru a realiza aceste obiective. CE se angajează să monitorizeze îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanţele sistemelor de protecţie socială ale statelor membre individuale şi să formuleze, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei ţări.
„Investiţiile sociale sunt esenţiale dacă dorim să ieşim din criză mai puternici, mai solidari şi mai competitivi. În limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-şi orienteze investiţiile către capitalul uman şi coeziunea socială. Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Investiţiile sociale realizate astăzi ajută statele membre să evite plata unei facturi financiare şi sociale mult mai mari mâine”, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.
Pachetul privind investiţiile sociale prezentat le oferă statelor membre orientări în ceea ce priveşte elaborarea de politici sociale mai rentabile şi mai eficiente drept răspuns la problemele majore cu care se confruntă în prezent, se precizează într-un comunicat al CE. Printre acestea se numără dificultăţile financiare serioase, creşterea sărăciei şi a excluziunii sociale, precum şi nivelurile record ale şomajului, în special în rândul tinerilor, la care se adaugă îmbătrânirea societăţii şi scăderea populaţiei de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea şi caracterul adecvat al sistemelor sociale naţionale.
Pachetul privind investiţiile sociale include o recomandare a CE privind lupta contra sărăciei infantile, în care se propune o politică integrată de investiţii sociale în favoarea copiilor.
Practic, pachetul privind investiţiile sociale este un cadru strategic integrat care îşi propune să ia în considerare diferenţele sociale, economice şi bugetare dintre statele membre. Acesta se concentrează pe adaptarea sistemelor de protecţie socială la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieţii lor şi sugerează că trebuie să se ia măsuri suplimentare pentru a reduce riscul de excluziune socială şi a evita astfel costuri sociale mai mari în viitor.
De asemenea, documentul propune politici sociale simplificate şi mai bine orientate, vizând crearea unor sisteme de protecţie socială adecvate şi sustenabile. Modernizarea strategiilor de incluziune activă aplicate de statele membre, serviciile de îngrijire a copiilor şi educaţia cu costuri accesibile şi de bună calitate, prevenirea abandonului şcolar timpuriu, formarea profesională, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă, ajutorul pentru locuinţă şi accesibilitatea serviciilor medicale sunt toate domenii de acţiune cu o puternică dimensiune socială, mai menţionează comunicarea.

Lasă un comentariu