Imprimă această pagină
Miercuri, 14 Martie 2018 00:00

Comunicat de presă 14 martie 2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare nr. 939 din 27.12.2017 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388 din municipiul Galați”, Cod SMIS 117906, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al acestui proiect constã în creºterea performanþei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaþi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totalã eligibilã a contractului este de 863.751,20 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã solicitatã reprezintã 518.250,72 lei. Durata de implementare a proiectului este de 19 luni.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 martie 2018, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din Strada Domnească nr. 54.

Date de contact: Manager proiect - doamna Pavlenco Violeta, Serviciul Investiții, tel.: 0236307724, e-mail: investitii@primariagalati.ro

Monitorul De Galati

Articole recente - Monitorul De Galati