Sâmbătă, 08 Octombrie 2016 00:00

Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi - 10 octombrie 2016

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA Nr. 478
din 8 octombrie 2016

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 10 octombrie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul secretarului judeţului;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 10 octombrie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”, bunuri aflate în domeniul public al judeţului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel-Petru Gasparotti
2. Aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie încălzire gaze naturale”- Muzeul de istorie <Paul Păltânea> Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi şi al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Rapoarte, informări, interpelări, diverse.
Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 8 octombrie 2016, de către salariaţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Lasă un comentariu