Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017 07:34

Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 6 noiembrie 2017

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
DISPOZIŢIA NR. 595 din 4 noiembrie 2017

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 6 noiembrie 2017, ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 6 noiembrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”;
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
 • Iniţiatori:

  Costel Fotea

  Viorica Sandu

  Mitică Sandu

 • Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean;
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 4 noiembrie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

  Articole recente - Monitorul De Galati

  Lasă un comentariu