Marți, 12 Septembrie 2017 00:15

Convocare şedinţă extraordinară Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 15 09 2017

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 15 09 2017,  orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea  ordine de zi:

 

”1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului în suprafață de 687 mp, proprietate a municipiuliu Galați, situat în Galați, Micro 19, parcare lot 1;

Inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galați

 

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren de 707 mp din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniu public la județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Galați în Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL ;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 •  

 • Diverse”
 • Lasă un comentariu