Luni, 21 August 2017 00:48

Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi - 24 august 2017

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)


PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 468
din 19 august 2017

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 24 august 2017, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 24 august 2017, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 157/27.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe destinate închirierii specialiștilor din sănătate, a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeței de teren de 599,09 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Județean Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al ORAŞULUI TG. BUJOR pentru trecerea suprafeței de teren de 9.200 mp din domeniul public al orașului Tg. Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Județean Galați şi aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Acordului între Centrul Militar Județean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul Militar Județean Galați, str. Domnească nr. 92”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 - ALA (Protecția Civilă)”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Blaj nr 11 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Regiment 11 Siret nr 7 către ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Eroilor nr 6 către MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Maior Iancu Fotea nr. 2 către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Furnalistilor nr 7 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 19 august 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Lasă un comentariu