Sâmbătă, 16 Iulie 2016 00:00

Convocarea Consilului Județului Galați în ședintă ordinară

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)


    PREŞEDINTE    
DISPOZIŢIA Nr. 181
din 15 iulie 2016

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 21 iulie 2016, ora 14.00, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul secretarului judeţului;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1), (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 21 iulie 2016, ora 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domnească nr. 56, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dima Cristian;
Iniţiator: Costel Fotea
2.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-Fârţăneşti-Folteşti (DJ242);
Iniţiator:    Costel Fotea
3.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile  Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251);
Iniţiator:    Costel Fotea
4.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI –BARCEA;
Iniţiator:    Costel Fotea
5.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)”;
Iniţiator:    Costel Fotea
6.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului - Cudalbi -Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator:    Costel Fotea
7.    Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”;
Iniţiator:    Costel Fotea
8.    Stabilirea unor sarcini pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
9.    Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Consolidare Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
10.    Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fostă Farmacia Ţinc) din Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
11.    Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI;
Iniţiator:    Costel Fotea
12.    Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator:    Costel Fotea
13.    Aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
14.    Aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Colecţiilor”, situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 64, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
15.    Aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați adresată Consiliului local al orașului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al orașului Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de drum județean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 și 102060, situat în intravilanul orașului Tîrgu Bujor și aflat în domeniul public al județului Galați;
Iniţiator:    Costel Fotea
16.    Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016;
Iniţiator:    Costel Fotea
17.    Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
18.    Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 15 iulie 2016, de către salariaţii Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 
PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Lasă un comentariu