Joi, 23 Ianuarie 2020 20:05

Convocator ședință ordinară a Consiliului Județean Galați - 30 ianuarie 2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 23

din 23 ianuarie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mareCostel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;


Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,
D I S P U N E:
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”.Iniţiatori: Costel Fotea, Ionică Simbanu 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti).Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod).Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri).Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa).Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni).Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani).Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca).Iniţiator: Costel Fotea 
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni).Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni).Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa).Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu).Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători).Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti).Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
21. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021.Iniţiator: Costel Fotea 
22. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021.Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie.Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
25. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”.Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Asociaţia „Uniunea Artiştilor Plastici din Galaţi” în vederea organizării Bienalei Naţionale de Artă „Camil Ressu” Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta.Iniţiator: Costel Fotea 
29. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”.Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi”.Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii ”EXTINDERE ŞI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAŢI”.Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
35. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” Galaţi, str. Focşani nr. 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI  GALAŢI”.Iniţiator: Costel Fotea 
37. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor.Iniţiator: Costel Fotea 
38. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”.Iniţiator: Costel Fotea 
39. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea
40. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019.Iniţiator: Costel Fotea 
42. Validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.Iniţiatori: Costel Fotea, Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Sorin Creţu, Ionel Stan, Avram Trandafir
43. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea
    

 

Contrasemnează pentru legalitate:     

Secretarul General al Judeţului  
                       Ionel Coca

                     

Lasă un comentariu