Sâmbătă, 17 Martie 2018 00:00

Convocator ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în data de 22.03.2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 22 03 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 8A;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Aleea Nina Cassian" unei artere de circulație;
 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterană în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 26 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale 7 Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Hagivio S.R.L. pentru proprii angajați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 50D;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 15;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 3;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Cantinei de Ajutor Social a imobilului situat pe strada Dogăriei, nr. 26 A ;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Galați în vederea publicării listei restanțierilor pe pagina de internet a municipiului;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local privind Grădinița cu Program Normal nr. 6 din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Domnească, nr. 25;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I";
 • Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galati cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Serviciul de Asistență Medicală Galați, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local "Înființare Centru de Permanență situat în Cartier Mazepa II";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Redimensionare Instalație electrică Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier de producție";
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat în Galați, Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 16,54 mp și suprafața de 35,06  mp reprezentând cota-parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Domnițeanu Viorica, în calitate de reprezentant legal al Societății Biomedical Clinique S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr 39A;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 90;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Borzești, nr. 40;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind achiziționarea a 8 tramvaie noi în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Galați "Sf. Ioan" Galați";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul memoriei";
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 468/25.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Campus Școlar la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - corp B";
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Grădina de vară și spații de protocol - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 17,16 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica în calitate de reprezentant legal al Societății Optim Life Family S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 62 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir", cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru R.A. Administrația Zonei Libere Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Transurb S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați din România și Municipiul Cahul din Republica Moldova;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C21, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C22, aferent asociatiei de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD1, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD2, aferent asociatiei de proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD3, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească, nr. 15, Centru, aferent asociatiei de proprietari nr. 160 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E7, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E8, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe - bloc SD9C, aferent asociației de proprietari nr. 322 din Municipiul Galati";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performantei energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de Locuințe și sprijin pentru tineri” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciară care apartin domeniului public al municipiului Galati;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor si str. Dr. Carnabel intre str. Basarabiei si str. V. Alecsandri" cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Proiect de hotărâre privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati, si aprobarea organigramei si a statului de functii;
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat in municipiul Galati, strada Fraternitatii nr. 1, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației ”Andreiana Juventus”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării       lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Ana”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Întâmpinarea Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării     lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Nectarie” - Barboşi
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Pogorârea Sfântului Duh”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”  
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Grigorie Teologul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Schimbarea la Fața”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Adormirea - Cimitir Eternitatea”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Cruce”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Trei Ierarhi”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire a „Cantinei sociale și  Centrului de zi pentru copiii proveniți din  familii defavorizate de pe lângă Parohia „Sfântul Vasile ”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Martiri Brâncoveni”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Atanasie Patelarie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Romano-catolică”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a  locașului de cult al Bisericii  Evanghelice Creștine
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a „Bisericii creștine de rit vechi-Sfântul Nicolae”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii  Reformate
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată;
 • Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 73384/01.08.2006;
 • Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului Gheorghe Victor Dumănescu;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2018, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Gospodarire Urbana S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse
 • Lasă un comentariu