Sâmbătă, 26 August 2017 00:47

Convocator ședință ordinară Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 31.08.2017

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 “CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 31 08 2017,  orele 1500, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea  ordine de zi:

”1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a  unui mandat de consilier local;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind validarea  unui mandat de consilier local;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor la impozitul pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritoriale a municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7,  bdul. George Coșbuc,     nr. 442B;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10,  Aleea Bravilor,           nr. 29E;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tecuci, nr. 249;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5,  str. Malul Brateș,        nr. 31A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37,  str. Drumul de Centură, nr. 100J;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 349 mp, situat în Galați, str. Delfinului, nr. 41;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale        nr. 28 Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, Aleea Iordan Chimet, nr. 20;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Malul Brateș, nr. 2B;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Malul Brateș, nr. 2A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, Aleea Hortensiilor, nr. 26;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Egretei, nr. 24;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind înființarea de către Municipiul Galați, în calitate de membru fondator, a Asociației "Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 50 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brașov, nr. 38;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 113 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny, nr. 29;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 45 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 167D;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor,     nr. 26E;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26,  str. Morilor, nr. 185;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Războieni,              nr. 251A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14,  str. Tecuci, nr. 142;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport  Societatea ACJ Globe Tour S.R.L.pentru societatea Selgros Cash&Carry S.R.L.;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați incheiat cu societatea Transurb S.A.;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a mijlocului fix – Instalație de iluminat Viaduct, proprietate privată a ArcelorMittal Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați a unor imobile proprietate a municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii nr. 34/1998;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 371 mp, situat în Galați, str. Română, nr. 136;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE ȘI REABILITARE TERMICĂ CREȘA NR. 36";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume, de la bugetul local, în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  "Sfântul Antonie cel Mare";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 253 mp proprietate a municipiului Galați, situat în Galati, str. Rândunelelor, nr. 2A, lot 1 cu terenul în suprafață de 216 mp, proprietate privată, situat în Galați, str. Rândunelelor, nr. 2A lot 2;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind dezlipirea în 7 loturi a terenului proprietate publică a Municipiului Galați, în suprafață de 1027 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor,  aferent bloc D14-D16;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea societății Gospodărire Urbană a mijlocului fix - motocositor cu greblare mecanică în administrarea Consiliului Local Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul "Reabilitare și modernizare Liceul cu Program Sportiv";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 21, str. Drumul de Centură, nr. 54 A;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31,  str. Frunzei, nr. 66;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 417;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31,  str. Cașin, nr. 44;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 314/07.09.2010 privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați cu privire la aderarea comunei Cuca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Grivița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  acordului de parteneriat între municipiul Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul" Galați în vederea organizării Festivalului "Antiquitas Rediviva";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul  Centrala termica Colegiul Național" Alexandru Ioan Cuza";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul: Centrala termica Colegiul Economic " Virgil Madgearu";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul:  Centrală termică Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul: Centrală termică Școala gimnazială "Constantin Gh. Marinescu";
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul:  Centrală termică Școala gimnazială nr. 26;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul: Centrală termică Grădinița cu program prelungit nr. 36;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul: Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați”  a unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică prin avocat;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din Municipiul Galaţi ;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 349/27.07.2017 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale şi a  Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidenţiale din municipiul Galaţi și a activităţii de ridicare a vehiculelor;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a parcărilor rezidențiale din municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ARCADA Galaţi şi Municipiul Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galaţi și CLUBUL SPORTIV PHOENIX Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galaţi şi CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galaţi şi ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB DANUBIUS-CSU Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galaţi şi CLUBUL SPORTIV UNITED Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galaţi şi ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV SUPORTER CLUB OŢELUL Galaţi;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 157/20.10.2016 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Dorin Otrocol din calitatea de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb S.A.;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.”
 •  

  Articole recente - Monitorul De Galati

  Lasă un comentariu