Sâmbătă, 16 Februarie 2019 09:32

Convocator şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi 18.02.2019 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

logo text

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 179

din 16 februarie 2019

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 18 februarie 2019, ora 12 00 , la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi; În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 18 februarie 2019, ora 12 00 , la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 42 din 14 martie 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”. Iniţiator: Costel Fotea

2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 16 februarie 2019, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Lasă un comentariu