Marți, 03 Aprilie 2018 00:00

Convocator şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în data de 04.04.2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

sigla primarie

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 04 04 2018, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

  • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galaț Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Ţiglina I, II; 
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 81/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier şi regenerare urbană interior cartier Mazepa II”;
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Spiridon Galați;
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați;
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;
  • Interpelări, intervenții, cereri; 
  • Diverse.
  • Lasă un comentariu