Miercuri, 15 Decembrie 2021 16:09

Convocator şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi 21 decembrie 2021 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 491

din 15 decembrie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 21 decembrie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 21 decembrie 2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 20. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 21. Continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 22. Solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (teren), situat în extravilanul orașului Târgu Bujor, din domeniul public al orașului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 23. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 24. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 26. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 27. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 28. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 29. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 30. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:“CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ LA ȘCOALĂ SPECIALĂ EMIL GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI , str. Gării, nr. 66.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 31. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/270.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 32. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 33. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 34. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 35. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 36. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 37. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 38. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 20.12.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Lasă un comentariu