Vineri, 19 Noiembrie 2021 13:54

Convocator şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi 25 noiembrie 2021 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 452

din 19 noiembrie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 25  noiembrie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 25 noiembrie 2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei   Frumuşiţa).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a comunei Smârdan).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 19. Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 20. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun imobil (teren), situat în comuna Corod, din domeniul public al comunei Corod şi din administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 21. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor bunuri imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 22. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 23. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 24. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 25. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 26. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galați”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 27. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 28. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Grup Sanitar Casa Memorială “Costache Negri”- varianta modulară, cu racordare la utilități.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 29. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 24.11.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Lasă un comentariu