Marți, 08 Decembrie 2015 00:00

Convocator sedinta ordinara Consiliul Local al municipiului Galati

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 14 12 2015,  orele 1500, în sala de şedinţe de la  sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea  ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulaţie: STRADA ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907-1952);
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

2.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafaţa de 73,06 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 13;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

3.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafaţa de 317,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Tecuci, nr. 157;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

4.    Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 55,00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galaţi, situat pe str. General Alexandru Cernat, nr. 17;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Zonei Eligibile a Grupului de Acţiune Locală pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Galaţi în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice \"Sf. Spiridon\" din Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

8.    Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Muzical \"Nae Leonard\" Galaţi în proiectul european \"SENSES: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building\" şi a cofinanăţrii necesare implementării proiectului;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acţiunilor culturale, sociale, sportive şi civice pentru anul 2016;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

10.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", domnului Benone Puşcă;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", doamnei Ioana Citta Baciu;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

12.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi\", domnului Petrache Boşneagă;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi\", domnului Vasile Cristea;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea titlului \"Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi\", domnului Dumitru Bahamat;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.168/2015 privind aprobarea redeventelor datorate în anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza  municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

16.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de către Societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

17.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de către Societatea  CALORGAL S.A. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

18.    Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare datorate în anul 2016 de Societatea  Gospodărire Urbaăa S.R.L. Galaţi pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţelor datorate în anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza  municipiului Galaţi;
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galaţi încheiat cu Societatea Transurb S.A.
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

21.    Proiect de hotărâre privind acordarea Premiilor Municipiului Galaţi
Iniţiator proiect: Marius Stan - Primarul municipiului Galaţi

22.    Interpelări, intervenţii, cereri

23.    Diverse.

Lasă un comentariu