Imprimă această pagină
Luni, 23 Aprilie 2018 00:00

Convocator Şedinţă Ordinară Consiliul Local Galaţi din data de 24.04.2018

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

sigla primarie

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 24 04 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 16;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, Poșta Veche, nr. 79 A;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 3;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Domnească, nr. 257;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr. 16;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, Tudor Vladimirescu, nr. 64;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 439D;

 • Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Buciumeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați;

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;

 • Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 313 mp, intravilan,  proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Leului, nr. 12;

 • Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 215 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Română, nr. 136, Lot 1;

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 237 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 46B;

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 138 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 34;

 • Proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unei construcții situată în Galați, strada Gheorghe Asachi, nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

 • Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 117/01.04.2005 pentru spațiul în care funcționează Cabinetul medical individual                   Dr. Hodorogea Camelia, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 11 A;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Poșta Veche, nr. 217;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Octav Băncilă nr. 9A;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Morilor, nr. 50;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Delfinului, nr. 41;

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Mioriței, nr. 45;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/25.01.2018 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al municipiului Galați;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/28.03.2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 "Sf. Dumitru";

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Stefan cel Mare";

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire corp nou Școala Gimnazială "Dan Barbilian";

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Sf. Grigorie Teologul";

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați;

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați ,pentru o perioadă de șapte ani și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Galați;

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2018 - trimestrul I;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de producere și comercializare a brichetelor pentru foc provenite din biomasă lemnoasă, de către Serviciul Public Ecosal Galați;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 270/31.05.2017 privind achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi;

 • Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei părți din imobilul "Cantină", situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25;

 • Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 122 mp din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere și modernizare drum centură-variantă ocolitoare a municipiului Galați-deviere utilități;

 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 1185 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 • Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Universității "Dunărea de Jos" din Galați, a imobilului situat pe strada Eroilor, nr. 28;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 145/22.03.2018 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați;

 • Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Aviz Comun;

 • Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Bălășești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile, proprietate publică a municipiului Galați, aflate administrarea Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu";

 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galați în vederea organizării și desfășurării competiției sportive "Cupa Danubius", ediţia a XXVI-a;

 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Culturală "Ianina Music Star" pentru realizarea proiectului cultural "La frați nu se pun hotare", în data de 31 mai 2018;

 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați în vederea organizării și desfășurării acțiunii "SemiMaraton Galați", ediția a V-a;

 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați pentru realizarea conferinței internaționale "Cultura și presa în spațiul european", în perioada 25 – 26 mai 2018;

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru Teatrul Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" din Galați;

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru Teatrul de Păpuși Gulliver din Galați;

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • Interpelări, intervenții, cereri;

 • Diverse

 • Monitorul De Galati

  Articole recente - Monitorul De Galati